mahihaber Göz Hastalıkları İçin Dua örnekleri -2 - Mahihaber
HADİSLERDEN

Göz Hastalıkları İçin Dua örnekleri -2


Hastalık ortaya çıktığında tedavi olma yollarını aramak zorunludur. İlahi emirdir.

Hazret-i Musa, hastalanınca, “İlaçsız da Allahü teâlâ şifa verir” diyerek ilaç kullanmadı. Allahü teâlâ (İlaç kullanmazsan şifa ihsan etmem) buyurdu.

İlacı kullanınca iyi oldu. Fakat sebebini merak etti.

Allahü teâlâ, (Tevekkül etmek için, benim âdetimi, hikmetimi değiştirmek mi istiyorsun? İlaçlara tesir veren kimdir? Elbette tesirleri yaratan benim) buyurdu. (K. Saadet)

Doktora gitmeli, ilaç kullanmalı; fakat, doktora ve ilaca güvenmemeli, şifayı Allahü teâlâdan istemelidir! İlaç kullanıp da iyi olmayan, ameliyat masasında ölen az değildir.

Zaman kaybetmeme, işin uzmanını bulma, tedavi sürecinde denilenleri yerine getirme bir insanın en büyük amacıdır.

Peygamber Hazreti Muhammed aleyhisselam'ın bir hadislerinde cennete girecekler arasında döneminin yanlış tedavi metodu sayılabilecek şeylere müracaat etmeyenleri sayması bu açıdan oldukça önemlidir.

Buhari'nin İbni Abbas'tan naklettiği bir hadiste tevekkül edenlerin hesapsız Cennette gireceğinin müjdesi verilmektedir: ‘‘Ümmetimden yetmiş bin kişi, hesapsız olarak cennete girecektir. Bunlar, okuyarak ve üfleyerek tedavi olmayan, fala bakmayan, ümitsizliğe kapılmayan, tedavi için dağlanmayan ve ancak Rablerine tevekkül edenlerdir.''

Şifayı Allah'tan bilmek ve O'na şifa vermesi için dua etmek farzdır.
Hastalığın durumuna göre tedavi, ilaç ile, sadaka vermekle ve dua ile yapılır.
GÖZ AĞRISI İÇİN DUA

1- Rezene otunun tazesi salata yapılıp yenirse göze kuvvet verir ve görme gücünü artırır. Bu ot yılanın gözlerini tedavi ettiği ottur. Şekli maydanoza benzer.

2- Aşağıdaki ayet ve dua temiz bir mürekkeple yazılıp temiz bir suyun içine bırakılır. Bu su ile gözler yıkanır, yıkarken de aynı ayet ve dua okunursa her türlü göz hastalığına şifa bulunur.

بسم الله الرحمن الرحيم قال يا أًًََسَفَى على يوسف وَابْيَضَتْ عَيْناهُ مِنَ الْحُزْنِ فهو كَظِيمْ ولا حول

ولا قوة الا بالله العلي العظيم3-

Kör olan yada gözü bozuk olan kimse hadid suresinin ilk altı ayeti ile haşır suresinin son dört ayetini okumaya devam etmelidir.

4- Nur suresinin 35. ayeti kerimesi bir kağıda sonuna kadar yazılır. Üzerine üç defa ayet el kürsü okunur. Kağıt ağrıyan göz üzerine konur.bir müddet taşınırsa gözdeki ağrı geçer.

5- Sabah namazının sünneti ile farzı arasında 41 kere fatiha okuyup gözündeki rahatsızlık için Allah tealadan şifa isterse Allahu teala şifa ihsan eder.

6- Baş parmakların tırnakları bitiştirilip 7 kere “fe keşefnâ anke ğıdâeke fe basarukel yevme hadiyd. Ve sallallâhü alâ seyyidina muhammedin ve alâ âlihi ve sahbihi ve sellem” diyerek tırnakları ile gözlerini mesheder ve buna yedi gün devam edilirse her türlü göz hastalığına şifa olur.

OKUNUŞU:

“Allahümme metti’nî bi basarî ,ve’c’alhü’l-vârise minnî,ve erinî fi’l-adüvvi se’rî,ve’nsurnî alâ men zalemenî.”


MANASI:

"Allah'ım,gözümden beni yararlandır ve ölünceye kadar onu Sıhhat ve afiyette kıl.Düşmanıma karşı intikamımı bana göster ve bana zulmedene karşı da Yardım ihsan eyle."

*-Allâhümme innî es'elüke ve eteveccehü ileyke bi habiybikel mustafâ ındeke yâ habiybenâ yâ muhammedü innâ netevesselü Bike ilâ rabbike feşfa' lenâ ındel mevlel azıymî yâ nı'mer rasûlüt tâhir. Allâhümme şeffı'hü fînâ bi câhihî ındek. Allâhümme vec'alnâ min hayril müsalliyne vel müsellimiyne aleyhi ve min hayril mükarrabiyne minhü vel vâridiyne aleyh. Ve min ahyâril mühıbbiyne fîhi vel mahbûbiyne ledeyh. Ve ferrıhnâ bihî fi arasâtil kıyameti vec'alhü lenâ deliylen ilâ cennetin neıymi bi lâ meûnetin ve lâ meşekkatin ve lâ münâkaşetil hısâbi vec'alhü mukbilen aleynâ ve lâ tec'alhü ğâdıben aleynâ vağfir lenâ ve li cemiy'ıl müslimiynel ahyâi minhüm vel meyyitiyne ve âhıru da'vânâ enil hamdü lillâhi rabbil âlemiyn.

Manası: "Allah'ım, Habibin Mustafa hürmetine senden Niyaz ediyor, sana yöneliyorum. Ey hepimizin sevgilisi Muhammed, ey en Güzel ve temiz Peygamber, bizler seni Rabbine Vesile ediyoruz, sen de Yüce Mevlâ nezdinde bize şefaatçi ol! Allahım, nezd-i ilahindeki kadr ü kıymeti hürmetine onu bize şefaatçi kıl! Allahım, bir de bizi ona en iyi Salat ve Selam okuyanlardan, ona en iyi yaklaşanlardan ve yönelenlerden, onu sevenlerin en önde gelenlerinden ve onun nezdinde sevilenlerden eyle! Kıyamet arasatında onun hürmetine bizi sevindir, sıkıntısız ve meşakkatsizce ve hesaba en ince ayrıntılarına kadar çekilmeksizin Neıym cennetine giderken onu bize Rehber eyle! Onun bize teveccühünü sağla ve o bizden hoşnutsuzluk duymasın! Bizleri ve hayatta olsun, ölü olsun bütün mü'minleri affeyle! Duamızın sonu da şudur: Alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun!"


* Gözleri rahatsız olanların bu salavat-ı şerifeyi okuması bir iksirdir.

Sadakatla bu salavat-ı şerifeyi Okuyan kimsenin gözlerinin nuru artar. Görme Gücü ziyadeleşir.

Efendimiz (s.a.v.)'in nuru, insanın maddesini ve manasını aydınlatır.

Rahman ve Rahıym olan Allah'ın adıyla....!
Allah'ım, Muhammed'in cemalini, hal ve heyetini bütün teferruatıyla yine Muhammed hürmetine bana göster!"

İmam-ı Şa'ranî diyor ki:Resulüllah (s.a.v.)'i rüyada gördüm. Bana:
"Yatacağın zaman bunları okursan beni mutlaka rüyanda görürsün." buyurdu.
Bir hacetinin gerçekleşmesini istersen Hazreti Peygamber'in mübarek ruhları için fukaraya bir sadaka vermelisin. Allah'ın izni ile hacetin gerçekleşir.

Göz Hastalıkları İçin Dua örnekleri -1
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder