mahihaber "Mescid, namaz, din, Diyanet ve klozet..." Atiila Özdür Yazdı - Mahihaber
HADİSLERDEN

"Mescid, namaz, din, Diyanet ve klozet..." Atiila Özdür Yazdı


İnsanların günün muayyen zamanlarında ya da gün boyunca birlikte bulundukları mekanların, buralarda ömür tüketeceklerin tekil veya ortak istek ve ihtiyaçlarına göre tanzim ve tefriş edilmeleri gerekir. Bu gereklilik o kadar önemlidir ki, helaları bile, daha proje safhasındayken kadınlar ile erkekler için ayırarak yapıların köşe bucaklarına yerleştiriyorlar. Bunlar, herkes için hem topluca hem de ayrı ayrı ihtiyaç...

Def’i hacet mahalleri, saç, baş ve yaşlarına bakılmaksızın insanların ihtiyacını hissettiği tek yer değildir. Yeme, içme ve beslenme faaliyetlerine tahsisen ayrılması gereken mutfaklar ve yemekhanelerle, yorgunluk veya stres atmaları için dinlenme ve okuma yerleri gibi, topluca vakit geçirilen alanların da düşünülmesi gerekir...

İnsanoğlu, sadece et ve kemikten ibaret organik bir mekanizma olmayıp, bilakis ruh ve ceset bütünlüğünü de varlığında yaşatan metafiziki bir yaratık olduğundan, bu babtaki ihtiyaçlarını fiziken veya tefekkür yoluyla giderebileceği mekanlara da ihtiyacının olacağının, hiç değilse olabileceğinin düşünülmesi ve yerleşme birimlerinin bu ihtiyaçların göz önüne alınarak planlanması şart ve elzemdir...

Demek istediğimiz, helasız, yemekhanesiz, kütüphane ve istirahathanesiz (buna lobi de denilir mi bilmiyorum) ayrıca, şapel, mescid ya da havrasız, ne hastane olur ne tımarhane ve ne de saray, kervansaray ve okul ve dahi askeriyeye kışla...

Yolgeçen hanlarına dahi, bunlarsız çalışma ruhsatının verilmemesi, medeniyetin ve insanlığın olmazsa olmazıdır...

İlginçtir, medeniliğin tam göbeğinde yaşadığımız şu bilgi ve teknoloji çağında, bizimkiler diyeceğimiz muhafazakar iktidarın eğitim bürokrasisi hem de üniversiteler için, “bunlarsız da olunur” fetvasını vermekten utanç duymuyorlar...

Olunursa eğer, mekana da mutlak anlamda muhtaçsanız, kadın ve erkek helalarını ana mekanda yer tasarrufu adına birleştirerek bir kenarda toplayıverin. Ayrıca, kapı baca masraflarına da ne gerek...

Bakınız biz, 1954 yılı yaz ortalarında, benim de bünyesinde gönüllü olarak yer aldığım Beşinci Kore Değiştirme Tugayı İzmir’den ayrılıp Hind Okyanusu’ndaki Kolomba’ya vardığında, karaya çıkma izni verilmeyince, sekiz arkadaş birlikte hareket ederek devasa nakliye gemisinin çapa halatlarından aşağıya süzülerek karaya çıktık. Tabii bunun cezası gelecekti. Gemide üç günlüğüne oda hapsine alınmıştık...

Orta büyüklükte ve başında silahlı nöbetçinin yer aldığı bir salon.

Salonun orta yerinde alafranga hela taşı (klozet) ve salonun içindeki karşılıklı iki duvarın önünde de, her birinde demir parmaklıklı kapısı bulunan beşer adet birer kişilik kabinecikler. İç kapılarımız kapatılmadığından, sekizimiz birden orta yerdeki klozetin başında oturup sohbetleşebiliyoruz...

Her hangi birimizin fizyolojik doğal ihtiyacı debreştiğinde, “Haydin” çekiliyor ve hepimiz kabinelerimize çekilerek orta yerdeki alafranga klozet’e arkamızı dönüyor ve ihtiyacı debreşen arkadaşımızın utanıp sıkılmadan rahat rahat işini bitirmesine yardımcı oluyorduk...

Demek ki, hela şarttır amma, kapısına gelince, olmayabilir de...

Birkaç üniversite ve lise seviyesindeki okullarda talebelerin doğal sayılması gereken mescid ihtiyaçlarını gidermek için imece usulüyle başladıkları dua ve secdegahlarına konulan yasaklamanın gerekçesini bilmiyoruz. Atatürkçülükse, çağdaşlıksa, ortaçağ karanlığına geçit vermezlik gibi mücerret hikayelerse, ayrıca İtalya’dan ithal Zanardelli Kanunundaki hükümler ise, bunların hepsi devrini ve ömrünü tamamladı...

Belki amaç, ileri boyutlu bilimsel, ilimsel ve teknolojiksel araştırma ve inceleme çalışmaları için acilen yer ve mekan açmak ise, dediğimiz gibi, işin başında erkeklerle bayanlar için projelendirilip halen kullanılmakta olan helalardaki cinsiyet ayırımının kaldırılarak, daha teknik anlatımıyla, bileşke usulu mekan açmak, sanırız daha zarif ve daha akılcı bir çözüm olacaktır...

Yeni Akit gazetesi
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder