mahihaber Zırva bir iddia - Mahihaber
HADİSLERDEN

Zırva bir iddia


Diyanet'e Riyâ!net diyerek bunu yazısına başlık yapmış biri, Diyanet ile Işid'in İslami köktencilik anlamında birbirini tamamlar niteliğe sahip olduklarını savunmaları için yeterince delil olduğunu söylüyor. Bu kimse kesinkes hiçbir bilgisi olmadan ezbere bu iddiayı ileri sürüyor. Türkiye'deki müslümanları hiç bir dönemde Türkiye'nin solcuları doğru tanımamıştır. Bu derece yabancılaşmış durumdadırlar müslümanlara.

Yazının ilk cümlesini ben özetledim. İkinci cümlesi şu: "Verilen fetvaların içeriğine ve meselelere yaklaşım biçimlerine bakıldığında zihinsel 'paralellik' durumu daha iyi anlaşılabilir." "Yeterince delil olduğunu" söylerken bu muydu diyeceği? Son günlerde bir fetva yaygarası var ya Diyanet merkezli, hâlâ bu yazının sahibi o ne idüğü belirsiz soruya karşılık olarak güya verilmiş fetvayı Diyanet'e mal ediyor. Diyânet'in bunu ciddiye almayıp o sözde soruyu ve fetvayı kaldırdığı gibi, o hattı veya platformu kapaması ve bu konuda kamuoyuna genişçe bir açıklama yapmaması yerinde bence. Aksi takdirde bu yaygaracıları ciddiye almış ve onların gündem yapmak istedikleri konunun gündem olmasına katkıda bulunmuş olurdu. Şimdi ise tek taraflı, kendi kendilerine çalıp oynayanlar, yaygara koparanlar var.

Aşağıda söz konusu yazıdan bazı alıntılar daha sunacağım. Bunlara gerektikçe kısa kısa değineceğim. Bunlardan, Diyanet ile Işid'in birbirinin tamamlayıcısı olduğu iddiasını ispatlayıcı bir tek cümle bile bulunamazsa, "yeterince delil olduğu" iddiasının boş ve yalan olduğu anlaşılmış olacak. Vereceğim linkle yazının tümü de kolayca okunabilir. İddia cümlesi çok, bunu kanıtlama cümlesi bir tane bile yok!

"Diyanet, Cumhuriyet tarihinin hiçbir döneminde görülmeyen bir biçimde en azından teorik olarak 'sapkın' olarak niteleyebileceğimiz dini görüşler ortaya koymaya başladı." Bu bir palavradır. Üzerinde durmaya bile değmeyecek derecede, argo deyişle sallama bir sözdür. Bu sözün bir gerçeklik karşılığı olması muhaldir.

"Ortaçağ kiliselerin yerini alan dinsel sapkınlığın Diyanet'te tecessüm ettiğini ileri sürebiliriz." Boş laf. Başkanın radikal görüşleri olduğunu söylüyor daha sonra. Yazaydın ya bir tane radikal olarak düşündüğün sözünü. Palavra sözler bunlar.

"Muktedirler" dediği cumhurbaşkanı ve siyasî iktidar ülkeyi Sünni İslamcı bir radikalizme doğru savuruyorlarmış. Hep sallamakla eşdeğer klişe sözler sarfediyor, başka bir şey yaptığı yok. Bunlar elbette üzerinde durmayı gerktirmeyecek sözler. Böyle bir yazıya sadece ne kadar komik ve boş/ anlamsız iddialar içerdiğinin görülmesi için dikkat çekiyorum.
"Sünni mezhebi" deyip duruyor yazılarında. Böyle bir mezhep yok. Sünnİ mezhepler var. Hanefilik, Şâfîlik, Hanbelîlik, Mâlikîlik olarak. Bu konuda da bilgili olmadığı bundan belli.
İktidarı kastederek, "İslam anlayışlarının IŞİD'in İslam anlayışı ile neredeyse paralellik arz etmesinden dahi rahatsızlık duymuyorlar." diyor. Yine bir saçma veya zırva iddia. Adam hep iddia ileri sürüyor, ama bunları kanıtlayıcı bir tek söz bile sarfetmiyor. İlgili bakanın açıklamasına yer vermiş. Çok yerinde sözler onlar. Yerinde olmayan sözler ise bu yazıda mebzul miktarda. İşte bir tanesi: "Toplumumuzu tam ortadan ikiye bölerek dinamitliyor. Bir topluma ancak bu yol ve yöntemle zarar verilebilir ki Diyanet bu işi kararlılıkla yerine getiriyor." Diyanet için bu zırva iddiayı ileri sürmek nasıl bir zihin ve ruh halinde olmayı gerektirir, düşünün artık.

Ahmet Aksay

http://blog.radikal.com.tr/medya_televizyon/diyanet-ile-isid-birbirinin-tamamlayicisiymis-zirva-bir-iddia-122446
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder