mahihaber Üç ilahi/semavi din yoktur - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Üç ilahi/semavi din yoktur


"Bütün semavî dinler' demek yanlıştır. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopesinde bile bu dilin kullanılması ne kadar acıdır.

ÇÜNKÜ:

1- Üç ilahi/semavi din yoktur.

İlk insan ve ilk peygamber Adem aleyhisselamdan bu güne kadar gelen tek bir dindir ve bu din İslamiyettir. Adem a.s. da İslam peygamberi idi, peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (s.a.v.) de İslam peygamberidir. Arada geçen bütün hak peygamberler de İslam dininin peygamberleridir ki toplam sayıları konusunda ihtilaf vardır. 124 bin ya da 224 bin hak peygamber geçmiştir. En doğru sayıyı Allah bilir.

Bütün peygamberler inanç esasları/öğretileri olarak aynı şeyleri öğrettiler ama amele-ibadete-hukuka dair olarak farklı şeyler öğrettiler. Yani aynı dinin farklı şeriatları, farklı muamele hukuku oldu. Bir peygamberin şeriatında heykel yasak iken diğerinde serbest oldu. Bir peygamberin şeriatında sadece ibadethanelerde namaz kılınabilirken, bir diğerinde her yerde kılınmasına izin verildi. Bunun benzeri olarak farklı farklı fıkıh yani muamele hukuku oldu ama hepsinin inançları a'dan z'ye kadar aynıydı. Dolayısı ile farklı farklı inanç esasları olan farklı farklı dinler, ya da farklı farklı üç din yada "semavi dinler" hiçbir zaman olmadı.

2- Kutsal kitaplar ama hangi kutsal kitaplar...

Peygamberlere farklı şeriatlar verildiği gibi farklı ilahi kitaplar da indirildi. Dört kitabın dördü de hak. Biz müslümanlar dört kitaba da 100 suhufa da inanırız. Lakin günümüzdeki Tevrat, İncil ve Zebur'un bozulmuş olduklarına inanırız. Bunların bozulduğunu da toplamda yüzlerce ispat ile ispat edebiliriz. Ayrıca bunlar bozulmamış olsa bile, ya da bir yerlerden bunların asılları bulunsa bile, bizim için bir önemi yok. Çünkü bizim elimizdeki hak kitap Kur'an-ı Kerim, son kitaptır ve kendisinden önceki hak kitap olan bozulmamış Zebur, Tevrat ve İncil'in hükümlerini ve dönemlerini bitirmiştir. Yani bu daha önceki hak kitapların asıl halleri bulunsa da biz Kur'an ile amel etmeye devam edeceğiz. İçimizdeki İsrail'in bir grubunun iddia ettiği gibi Hatay'dan Tevrat'ın aslı bulunsa ve bazı Müslümanlar Kur'an-ı Kerim'i bırakıp bu hak olan Tevrat ile amel etse ve Kur'an-ı Kerim'in bu hak Tevrat'ın hükmünü sonlandırdığını kabul etmese, vallahi sapıtanlardan ve cehennemlik olanlardan olur.

Üç semavi din, üç ilahi din, dört kutsal kitap ve semavi dinler tabirleri ile oyun kuranların oyunlarına dikkat etmelisiniz.

Mehmet Fahri Sertkaya - Akademi Dergisi
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder