Garkad Ağacı Aslında Nedir?


Vatan haini HDP'lilerin sembollerinden olan ve aslında Yahudi topluluğunu ifade eden Garkad ağacı hakkında tarafımıza sorulan soru ilginç idi.

Soru, her ağaç dünyaya tekrar gelecek olan İsa Aleyhisselamın zamanında saklanacak olan Yahudileri haber verecekte neden sadece Garkad ağacı onu saklayacak? Ben bunun sebebini öğrenmek istiyorum. Kayın, Ladin, Kavak bir başkası değil de neden Garkad ağacı? şeklinde idi.

Bu soruya verilecek en maneviyat ağırlıklı, kadere iman eden bir Müslüman olarak "Allah öyle istedi. Nasıl ki insanları aldatması, hak yoldan çevirmesi için şeytan ilahilane'yi görevlendirdi ise Garkad ağacına da o görevi verdi" demek gerekirdi.

Peki Garkad ağacı neden Yahudi'yi saklamak için görevlendirildi..

Kudüs/Filistin turuna katıldığım zaman Yahudilerin işgal ettiği yerlerde ağaçlandırmaya çok özen gösterdiklerini söyleyebilirim. Her yer yemyeşil. Ancak biraz kültürü, biraz bitkileri, ağacı tanıyan biri görecek ki Yahudilerin mesken tuttuğu yerlerde en çok Gargad ağacı var.

Nedenini araştırdığımızda ise Resullulah aleyhisselam'ın bildiridği , bir hadis- i şeriften kaynaklandığını öğrenebiliriz..

Hadis-i Şerif’te, Yahudilerin taşların ve ağaçların bile arkasına saklanacağı, buna karşın Gargat ağacından başka bütün taş ve ağaçların: "Ey Müslüman, Ey Allahın kulu, Yahudi arkamdadır, gel onu öldür" diyeceği ifade ediliyor. (Buhârî, Tecrid, IX, 73; Tirmizî, Birr, 25; Fiten, 2; et-Tâc, I, 25).

Bahsi geçen hadis-i şerif Sahih-i Müslim’de; “Öyle ki Yahudiler taşların ve ağaçların arkasına saklanacak ama ağaç ve taş dile gelerek 'Ya Müslim! Ey Allah (c.c.) kulu! Gel, bak benim arkamda Yahudi var, buraya gizlendi, benim arkamda, gel onu cezalandır. diyecek. Sadece 'Gargad' ağacı bunu söylemeyecek çünkü o Yahudi ağacıdır” buyuruluyor. (Kitab-ul Fiten H. 2239).

Hadiste adı geçen Garkad ağacı, Kâmus’ta “Sincan dikeni” veya “Yahudi ağacı” olarak belirtilir. Anadolu’nun muhtelif bölgelerinde ise Karaçalı, Karadiken, Kunar, Çalıtohumu, Çalıdikeni, Çeşmizen ve Hz. İsa (as) dikeni gibi çeşitli isimler altında tanınır. Boyu iki-üç metre olan bu ağacın Lâtince ismi “PALIURUS SPINA CHRISTI”dir.

Garkad ağacının sanıldığı şekilde bir ağaç olmadığını iddia edenler de işin farklı boyunu öne sürerek şunları demektedir.

Garkad ağacı bilindiğinin aksine ağaç değildir Garkad ağacı Yahudiler tarafından özenilerek eğitilen ciddi para ve emek harcanarak yatırım yapılan çok iyi eğitilmiş ajanlardır diğer bir değişle siyonizm hizmetkarı masonlardır

Daha somut bir ifadeyle ğarkad ağacı; çeşitli dünyevi menfaatler sebebiyle siyonizme köle olmuş ve menfaatleri için sıkılmada tereddüt etmeden vatani, dini, milli değerlerini feda eden iş adamları, bürokratlar, siyasiler, kamu görevlileri, yazarlar, gazeteciler, vesairedir

Kimse ğarkad ağacını, genetiğiyle oynanmış çok süslü botanik bir bitki zannetmesin Garkad; özenle yetiştirilmiş MÜNAFIK demektir Gerçekten de bu Garkadlar kendilerine sığınan Yahudileri asla ifşa etmezler Çünkü onlardan çok menfaatlenmişlerdir ve geçmişe dayalı menfaat ilişkisinden kaynaklanan bir vefa duyguları vardır, belki de daha da menfaatleneceklerini düşünmektedirler

Demek ki israil devleti yok olsada bu sığındıkları garkad ağaçları sayesinde kıyamete kadar dünyayı ifsad edebilmek için varlıklarını sürdürebileceklerdir

Misal Oscar Shindler onlar için ünlü bir garkad ağacıydı...(Oskar Schindler, II. Dünya Savaşı'nda, Polonya'da ve günümüzün Çek Cumhuriyeti'nde bulunan emaye ve mühimmat fabrikalarında, çalıştırma yoluyla 1.200'e yakın Yahudi'yi Yahudi Soykırımından kurtaran Alman işadamı.)

Böyle bakınca Müslümanlar ile Yahudiler arasındaki savaş halen birçok biçimde sürüyor olabilir. Bu savaş bir nüfuz ve iktidar savaşı olabilir. Bu iktidar savaşı bilhassa iktisadî alanda sürüyor olabilir. O halde hadiste bildirilen “haber verme ve vermeme” tavrının mânâsının bu ortamda ne olabileceğini düşünmek lâzım.

Ne deniyor: Taşlar ve ağaçlar bile Yahudi’yi gösterecek, ama bir tür ağaç müstesna.

Dünya üzerinde çok ülkede var olan taştan heykeller o Yahudiler’i gösteriyor idi. Birer ikişer yıkıldılar ve yıkılıyorlar. O Yahudiler ve materyalist ideolojileri ölüyorlar.

Dünya üzerinde taştan-betondan setler yapılan yerler var. Arkasında Yahudilerin yerleşim yerinin var olduğunu dünya-âlem biliyor. Demek o duvarlar da yıkılacak ve arkasındaki Yahudi hâkimiyeti ölecek. Dünyada ağaçtan ve selülozdan yapılan çok kitaplar var. Yahudi misyonunu teşhis ediyor. Müslümanları uyarıyor. İttihada yani manen ve maddeten birliğe dâvet ediyor.

Peki Garkad ağacı nasıl bir ağaç oluyor ki bize arkasındakinin ne olduğunu söylemiyor. Her halde ancak çok kuvvetli feraseti olanların anlayacakları bir şekilde gizliyor.

Cebinizdeki veya cüzdanınızdaki kâğıt paranın fikrî hammaddesi Lombardiya Yahudilerine ait değil mi?

Peki “kâğıt para” denilen bu “dikenli ve çiçekli ağaç”, “bu selülozun arkasında şu iktisadî ideoloji var” diye söylüyor mu?

Bediüzzaman kâğıt parayı yanında taşımaz ve dokunmazmış.

Neden?

Biz sadece soruyu biliyoruz. Ehli olanlar elbet cevabını verecektir. (Prof. Dr. Ahmet BATTAL)

Bu ve benzer yorumlara bakacak olursak Yahudileri saldırganlıklarında tasvip eden, onlara destek veren, onları koruyan ve kollayan ve onlar adına savaşan bir kavim olacaktır. Bu kavim, istikbali çok net gören Peygamber Efendimiz (asm) tarafından “Garkad Ağacı” olarak tasvir ve teşbih edilmiştir.

Yani Garkad bir simgedir.

Doğrusunu Allah c.c bilir
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder