mahihaber İslam'ın Hadimi Bir Kurum; Diyanet - Mahihaber
HADİSLERDEN

İslam'ın Hadimi Bir Kurum; Diyanet


Yüzyıllardır cihana İslam’ın adalet ve esenliğini yaşatan, vahdet kimliğine bürünmüş Osmanlı devleti bir ataşe tutulmuştu. Dâhili ve harici düşmanlar ihanet ateşini alevlendirmişler, hasta adam diye tabir ettikleri cihan devletinin her geçen gün eriyişini seyre dalmışlardı. Devletin içinde bulunduğu zor durumları bilen ve bunlara karşı durmaya çalışan vatanperver devlet adamları, tutuşturulan ihanet ateşine fazla dayanamamış ve yıllarca sürecek olan bir esarete mahkûm edilmişlerdi. Gün Habil'lerin kardeşleri tarafından öldürüldüğü, Yusuf'ların kuyulara atıldığı, Kerbela’nın tekrar kana bulandığı, Hüseyin’lerin katledildiği günlerdi yine. Zulme uğrayanlarla, zulmü yapanların aynı topraklarda yetiştiği, aynı havayı teneffüs edip, aynı ateşlerde yandığı günlerdi. Velhasıl ihanet ateşi bir tutuştu mu, niye yandığı ve kimi yaktığı bilinmezdi...

Derken cihan devleti bu ateşe karşı koyamamış, gövdesi dışında tüm dal ve yapraklarını tek tek yitirmişti. Anadolu en zor demlerini yaşarken, özünden aldığı inanç ve tefekkürle geçte olsa yine aslına dönmüş ve küllerinden yeniden doğmaya, yeniden yeşermeye zorda olsa karar kılmıştı. Zira bu sefer yol daha çetin, puslu ve daha karanlık olacaktı...

Yeniden yeşerme noktasında bu topraklar dâhili ve harici bedbahtlar tarafından çok kere susuz bırakılacak, zaman zaman budanacak, kendi neslinden yeniden ihanetlere uğrayacaktı. Bu tarihin tekrar yazılmasına ve vahdet toplumunun yeniden inşa edilmesine ecdadımız gibi bizlerde şahitlik edecek ve belki de biz ya da bizden sonraki nesiller buna muvaffak olacaktı...

Diyanet, birliğimizin ve dirliğimizin yegâne varoluşudur.

Vatan sevgisi imandandır. O aşkla yeniden Tevhid‘e sarıldı Anadolu. Son derece olağanüstü hallerin yaşandığı bir zaman diliminde, İslam dininin itikat ve ibadet alanıyla ilgili işlerini yürütmek ve dini kurumları idare etmek amacıyla 3 Mart 1924 tarihinde Diyanet İşleri Başkanlığı kuruldu. Nifak tohumlarının ekildiği bu topraklar birliğin, dirliğin ve vahdetin tek nişanesi olan Diyanetin kurulmasıyla yeniden hayat buldu ve nifak tohumlarının bu topraklarda ebediyen filizlenmesi engellenmiş oldu.

Peygamber mirasına sahip çıkarak, özde Kur’an-ı ve Resulullah’ın sünnetini kendine rehber edinmiş olan Başkanlık ve pek muhterem kıymetli din adamları, Tevhid birliğinin sağlanması noktasında hep mücadele etmiş, bu ecdat yadigârı cennet vatanda, her ne olursa olsun, birliğimize kastetmiş her türlü oluşuma ve görüşe göğüs gererek kendini siper etmişti. Bu topraklar üzerinde ayrılıkçı naraların hükümran olmasını engellemiş, özde Kur’an ve Resulullah sevgisi ile aşkının yeniden yeşermesine ve toplumu sarıp sarmalamasına vesile olmuştu.

Diyanet bir şemsiye görevi görmektedir.

Diyanet kurulduğu günden beri hangi dine, hangi inanışa, mezhep ve farklı görüşe sahip olursa olsun, gerek Anadolu gerekse tüm dünya insanlığına hep bir şemsiye olmaya çalışmış, Anadolu’yu kucaklayarak Tevhid sancağı altında vahdet toplumunu oluşturmuştu.

İslam kardeşliğini toplumun her kesimine nakşetmiş, tek bir görüş ve ideolojinin hükümranlığından ziyade İslam’ın rahmet ve merhamet şemsiyesi altında Anadolu’yu ve tüm insanlığı kucaklamıştı. Canlar onda can bulmuş, nasır bağlamış nice sineler onun önderliğinde ve rehberliğinde yeniden ruh bulmuş ve hayata tutunmuştu.

Yayınlamış olduğu eserlerle, doğru dini anlayış ve düsturların milyonlara ulaşmasına ve günümüzde çağlara ışık tutacak İlahiyat literatürünün sağlam temellere oturtulmasına öncülük ve rehberlik etmiş, bunu yaparken geçmişin birikimini yok saymak değil, rehber edinme yoluna gitmişti.

Diyanet, fitne ve fesadın önündeki dağdır.

Son yıllarda genelde İslam diyarlarında, özelde cennet vatanımızda fitne, fesat çıkarılmakta, ihanet ateşleri yeniden yakılmaya ve ümmet ne yazık ki yeniden bir firaka sürüklenmeye çalışılmaktaydı. Ümmetin birliğinin bozulmasına, Tevhid inancının zayıflatılmasına, yüreklerden yok edilmesine yönelik gayretlerin önünde bir dağ gibi siperane durmakta olan Diyanet’e ve hizmet aşkıyla gecesini gündüzüne katarak çalışmakta olan ehil yöneticilerine yönelik dâhili ve harici mihraklarca düzenlenen saldırılar, aşkla yapılmakta olan hizmetlerin engellenmeye çalışılması İslam ümmetini derinden üzmüştü.

Firak ateşlerinin yakıldığı, har içinde biten gonca gül gibi çoğalan ihtiras ve ihanetlerin açığa vurulduğu günümüzde, bu güzide kurumu da ihanet çemberine sürüklemeye çalışanlara en güzel cevabı ve dersi yine Diyanetin kendisi vermekteydi.

Diyanet, çatışmaların kor ateşe dönüşüp yürekleri dağladığı bu topraklarda birliği, beraberliği, ümmet olma şuurunu, Tevhid’e bağlılığı en güzel şekilde ifade etmiş, ayrılık ateşini körükleyenlere, bozgunculara, ihanete ve ihanetçilere asla fırsat vermemiştir. Milletimizi Tevhid sancağı altında tutarak, vahdet iklimini oluşturmuş, Resulullah mirası yüce dinimizin hadimi olduğunu tüm ihanet sevdalılarına ve işbirlikçilerine en güzel şekilde göstermiştir.

Yüce Mevla dinimizi, diyanetimizi ihanet ateşinden korusun, buna yeltenmeye çalışanlara karşı can siperane mücadele edebilmeyi hepimize nasip eylesin inşaAllah..

İbrahim Ateş / http://www.haberburada.net/
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder