mahihaber Kulağını Aç.. Beni İyi Dinle... - Mahihaber
HADİSLERDEN

Kulağını Aç.. Beni İyi Dinle...


ALLAHÜ Teala sana bir ağız iki kulak vermiş. Ağzını kapat, kulaklarını ilme, irfana, faydalı kültüre, hikmete (bilgeliğe) aç.

Öğrenmen gereken bilgilerin en önemlisi, farz olanı sana yetecek miktarda akaid, taharet, ibadetler, muamelat, İslam ahlakı ve İslam hikmeti mâlumatıdır.

İlmihalini öğrenmek kadın erkek her Müslümana farzdır.

Politika dedikodularına, gayr-i ahlakî magazin haberlerine, polemiklere, çekişme ve tepişmelere çok önem veriyor, bunları içer gibi okuyormuşsun, bil ki bu konuda çok yanlış bir yoldasın. Kendine bir çeki düzen vermeni tavsiye ediyorum.

Sana Osmanlıca konusunda iki öğüdüm var:

Birincisi: İslam Kur’an alfabesiyle Türkçe öğren.

İkincisi: 1920’lerin zengin edebî lisanını öğren.

İlmihalini, temel din bilgilerini Ehl-i Sünnet kitaplarından ve kaynaklarından öğren. Reformcu,  dinde yenilik ve değişim isteyen bozuk ilahiyatçıların kitaplarından öğrenme.

İslam’ı, Kemalist ilahiyatçılardan öğrenirsen sapıtırsın.

Bozuk Mutezile mezhebi bağlılarından öğrenirsen yine sapıtırsın.

Hele hele hele… Süper bozuk Fazlurrahmancılar’dan öğrenirsen büsbütün sapıtırsın.

Resulullah (Salat ve selam olsun ona) Ümmetim yetmiş üç fırkaya ayrılacaktır. Biri dışında bunlar Cehennemliktir buyurmuştur. Sen kurtulacak olan Fırka-i Nâciye dairesi içinde bulun.

Sakın sakın sakın, Allah’ın kitabını kendi re’y ve heva ile cahilce yorumlamaya kalkma.

Din konusunda icazetli ulemaya, icazetli fukahaya, icazetli müfessirlere ve muhaddislere tâbi ol.

Dini dünyaya, şahsî prestije, üne, alkışa, mala, makama alet eden sapıklara tâbi olma.

Gerçek şeyhlere, kâmil mürşidlere tâbi ol.

Sahte şeyhlerin, sahte mürşidlerin peşlerinden gitme.

Bağlılarından para, mal, alkış, dünya isteyenlerin yanlarına yaklaşma.

Râsih ve muhlis âlimler, kâmil mürşidler kibrit-i ahmer gibidir, az bulunur ama bulunursa ulu nimet bulunmuş olur. Çünkü onlar, kendilerine tabi olanları, kendilerini dinleyenleri, ebedî saadet yoluna çağırır.

Bir mürşide, gerçek bir şeyhe muhtaç isen, ki öylesin, mutlaka ara, bulmaya çalış… Ara ki, şeytan sana şeyh olmasın.

Mehmet Şevki Eygi

http://www.gazetevahdet.com/agzini-kapat-kulaklarini-ac-5238yy.htm
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder