mahihaber Rüyada Göz görmek - Mahihaber
HADİSLERDEN

Rüyada Göz görmek


Rüyada Göz görmek 

İnsanın iman nuruna, kalb gözüne, feraset ve sezgi gücüne, Göz ucuyla bakmak kin ve nefrete, Birçok gözüolmak dindar ve salih kul olmaya, Tek gözlü olduğunu görmek, meselelere tek yönden bakmaya, yalnız birtaraftan menfaat beklemeye; dinen zayıflamaya,, erkek kardeşi yahut çocuğu varsa birinin ölmesine yahutdoğru sözlü, mümin bir kimseye, Gözlerini yitirmek yardım görmeye yahut çocuğun vefat etmesine yahutkendisini ilgilendirmeyen şeylere bakmamaya, Şaşı göz üçkağıtçı ve yalancı insana, Güzel göz sevinç, neşeve akllılığa, iman ve ilim aydınlığına, Çirkin göz kötü söz ve nazara, Kirpikleri yolunmuş göz dine zararvermeye, Bir kirpiğinin yolunması, kendini rezil etmek isteyen düşmana, Sağ göz erkek, sol göz kız çocuğuna,Gözünü çıkardığını görmek bir çınanı deşmeye, bir iltihabı akıtmaya, Göz oymak uzun ömre, Göze perdeinmesi üzüntü ve kedere, buna sabrederek erişilecek ecir ve mutlulğa, Gözkapakları malı koruyan her türlütedbire ve onu gövenceye alan zekata, Gözkapakları sevinç ve mutluluk sebebi olan şeylere,Gözkapaklarının kenarı din ve imanı koruyan tedbir ve amellere, Gözde görülen çapak çocuğa, Gözün zayfgörmesi haramlardan mümkün mertebe kaçınmaya, Gözleri yummak haramlardan kaçınıp, farz ibadetleri yerinegetirmeye, Göz ağrısı ve ondagözlenen hastalık ve çirkinlik din ve dünyalıktaki noksanlığa, gerçekleregözlerini tıkayıp batıl şeylerle ilgilenmeye delalet eder. (Ayrıca Bakınız; Gözyaşı.)

Molla Cami: Rüyada görülen göz, kişinin dini ve hidayet ve sapıklık yolunu gören kalb gözüdür. Rüyada gözlerinin kör olduğunu gören kimsenin, çocuğu ölür. Bu rüyayı gören fakir veya hapis ise, yaptığı işi bir daha yapmayacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı gören bir fdakete uğramışsa, o kimse kendisini felaketten kurtaracak birisini bulacağına işaret eder. Eğer bu rüyayı yolculuk yapmak arzusunda bulunan veya o anda yolculukta bulunan bir kimse görürse, o kimsenin bir daha vatanına dönmeyeceğine işaret eder.Rüyada bir topluluğun birbirleriyle kavga yaptıklarını ve kendisinin de kör olduğunu gören kimse, kendisiyle uğraşan kimseleri görmez. Rüyada gözlerinin yabancı bir kimsenin gözleri olduğunu görse, o kimsenin gözlerinin görmeyeceğine ve başka birisinin ona yol göstermesine işaret eder. Eğer rüya sahibi o yabancıyı tanıyorsa onun kızını alır veya ondan bir hayır görür.Bir kimse rüyada iki gözünün de kucağına düstüğünü görse, o kimsenin erkek kardeşi, oğlu vs. gibi akrabası ölür.Rüyada gözlerinin ağrıdığım görse, o ağrı onun dininde yaptığı eksiklik ve kusurdur. Gözsüzlüğün noksanlığa işaret etmesi daha fazladır. Borçlu olan bir kimse rüyada gözünü kaybettiğini veya kör olduğunu görse namazım terketmesi veya zekatını vermemesi ya da bir günah işlemesi sebebiyle o kimsenin dinine zarar erişir.Çocuğu olmayan salih bir kimse rüyada gözlemden rahatsız olduğunu görse, para yönünden zarara uğrar.Rüyada gözleriyle yürüdüğünü gören kimsenin hastalanacağına işaret eder. Rüyada gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, dinini ıslah eder. Bazı tabirciler, rüyada kendi gözlerine ilaç sürdüğünü gören kimse, malını ıslah eder, bazılan da o kimsenin bir çocuğu dünyaya gelir ve o çocuk onların gözlerinin ışığı olur, dediler. Bazı tabirciler ise eğer o kimsenin sürülmüş ve kaybolmuş bir erkek kardeşi varsa onu arzu eder ve onun saflık haberini alarak sevinir, dediler.Bir kimse rüyada gözünün insanların zannetti ki erinden daha fazla kuvvetli ve keskin olduğunu görse, o kimsenin dince gizli olan durumu görünüşünden daha hayırlıdır.Gözlerinde beyazlık bulunduğunu gören kimseye, üzüntü ve keder erişir veya sevdiği bir kimseden aynlır. Rüyada gözlerinde perde bulunduğunu so a bu perdenin açılmasıyla gözlerinin ışıklandığını gören kimse, uzun bir müddetten beri kendisinden ayrılmış bir kimsesiyle bir araya gelir. Eğer bu rüyayı gören üzüntülü ise Allah (C.C.) onun üzüntüsünü giderir.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder