mahihaber Ramazan'Umre - Necdet İÇEL Yazdı - Mahihaber
HADİSLERDEN

Ramazan'Umre - Necdet İÇEL Yazdı
Umre, ihrama girerek tavaf ve sa’y ettikten sonra traş olup ihramdan çıkmaktan ibarettir. Hanefi ve Mâlikî’lere göre Müslüman’ın ömründe bir defa Umre yapması müekked, Şafii ve Hanbelî’lere göre ise farzdır.

Umre için belirli bir zaman yoktur, her zaman yapılabilir. Fakat Umre’nin Ramazan ayında yapılması mendup ve daha faziletlidir. Zira Efendimiz (s.a.s) Sahabe-i Kiram’dan Herim ibn-u Hanbeş’in bize naklettiğine göre “Ramazan ayında yapılan bir Umre sevap cihetiyle bir Hacc’a muadildir” buyurmuşlardır.

Bu husus hadis-i şeriflerde müteaddid defa ve ısrarla ifade edilmiştir.

Ebubekir ibn-u Abdurrahman’ın anlattığına göre bir kadın Efendimiz’e (s.a.s) gelerek “Ben Hacc etmek için hazırlık yapmıştım, bana bir mâni ârız oldu ne yapayım?” diye sordu.

Efendimiz de (s.a.s) “Ramazan’da Umre yap zira o ayda Umre tıpkı Hac gibidir” buyurdular.

Hayırlı ameller, onun işlendiği vakitlere göre birbirlerinden üstün olurlar. Bazı vakitlerde yapılan, diğer vakitlerde yapılana nazaran daha faziletli ve sevaplı olur. Ramazan ayı hayırlı amellerin katlanması açısından diğerlerinden üstündür. Bu, onun faziletinin büyüklüğüne delildir. Hac, içerisindeki meşakkatin ve amelin fazlalığı sebebiyle Umre’den üstün olduğunda şüphe yoktur.

Bu hususta şöyle bir rivayet daha dikkatimizi çekmektedir; Ensar’dan Ümm-ü Sinan adındaki bir kadına Efendimiz (s.a.s) “Bizimle Hacc etmekten seni alıkoyan neydi?” diye sordu.

Kadın “Ebu Fülan’ın (kendi kocası kastediyor) sadece iki sulama devesi var. Biriyle o ve oğlu Hacc’a gitti, öbürüyle de ben kaldım. Onunla da arazimi suluyorum” dedi.

Bunun üzerine Efendimiz (s.a.s) “Öyleyse Ramazan’da yapacağın Umre, kaçırdığın bir Hacc’ın veya benimle yapmış olacağın bir Hacc’ın kazasıdır. Ramazan gelince Umre yap! Zira Ramazan’daki bir Umre Hacc’a muadildir” buyurdular.

Ramazan’da yapılacak Umre sevap itibariyle Hacc’a denk olur. Bu yönüyle Hacc ile müştereklik arz eder. Ancak farz olan Hacc’ın borçtan düşmesi hususunda Umre Hacc’ın yerine geçemez. Bu husus icma’ ile sabittir. Daha sonra gücü yetenler tekrar Hacc’a gitmelidir.

Türkiye’de Hacc’a gitmek isteyenler, istedikleri zaman hemen gidemiyorlar. Güçleri yetiyorsa, Ramazan Umresi yapmalarını ısrarla tavsiye ederim. Sonra ömürleri ve güçleri yetmezse, hiç olmazsa Hacc’a denk gelen bir Ramazan Umre’siyle Rabb’in huzuruna gidilmesi onların kurtulması açısından çok isabetli olur.

Bütün ibadetlerimizin kabul olmasını diler, Ramazan’da Umre yapma şerefine ve sevabına nail olmanızı niyaz ederim.

http://www.yerelgundem.com/yazarlar/necdet_icel/7430/ramazanda_umre.html
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder