mahihaber Diyanet Vazifesini Yapmamıştır - Mahihaber
HADİSLERDEN MAHİHABER

Diyanet Vazifesini Yapmamıştır


DİYANET İşleri Başkanlığı şu son beş yıl içinde büyük güçlü zengin etkili bir cemaatin, İslamın Fırka-i Nâciye yorumuna aykırı yirmi beş kadar büyük ve vahim hatâsını ve sapmasını tespit edip, bunları gerekçeli bir şekilde red, cerh ve iptal etmiş olsaydı, bu karar veya fetva bir broşür halinde milyonlarca adet basılsaydı, camilerde hutbelerde bu konudan bahs edilip Müslüman halk uyarılsaydı, bu darbe belki de önlenmiş olacaktı. 

 *** 
Fırka-i Nâciye, yâni Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesi içinde çeşitli meşrepler, cemaatler, tarikatlar, gruplar olabilir. Bunlar temellerde, asıllarda, esasta, zaruriyatte birdirler. 

Ehl-i Sünnet camiası içinde olabilmek için iki ayağının da o daire içinde yere basması gerekir. Bir ayağı Ehl-i Sünnette, öteki ayağı dışarıda… Böylesi doğru yolda değildir. Buna cemaat değil sekt, yoldan çıkmış tarikat denir. Diyanet, yoldan çıkan bazı sektleri red, cerh, tenkit, ibtal etmediği için vazifesini ihmal etmiş, büyük vebal altına girmiştir. Bari bu işi bundan sonra yapsa.

 *** 
Dinî bir cemaat şu yanlış, sapık, bâtıl inançlara bağlı ise, İslam’dan çıkmış olur. 

(1) Bu devirde, hak din olarak sadece İslam değil, bugünkü halleriyle Yahudilik ve Hıristiyanlık da vardır. Zamanımızda üç hak ibrahimî din mevcuttur, bunların üçünün bağlıları da ehl-i necat ve ehl-i Cennettir. 

(2) Ehl-i Kitabı memnun etmek için Kelime-i Tevhid’in ikinci kısmını söylemeyiverelim… 

(3) Taqiyye ve kitman yapmak için namaz terk edilebilir, Müslüman kadınlar başlarını açabilir, içki içilebilir… 

(4) Amaca ulaşmak için İslam’a, Kur’ana, Şeriata aykırı haram ve mezmum metot ve yollar mubahtır… 

*** 

DİYANET İşleri Başkanlığı’nın, İslam Şinasî adlı kitabında “Allah gerçek bir Janus’tur” (Hoda yek Janus-i hakikî est) diyerek, İslam’ın Tevhid ve tenzih akidesine aykırı vahim bir söz eden Ali Şeriati adlı İranlı yazar konusunda Ehl-i Sünnet Müslümanlarını uyarması kesin bir vazifedir. 

Diyanet kitabevlerinde bu kişinin kitapları satılmamalıdır. 

 Şeriatî’ye nice İranlı Şiî hoca bile karşı çıkmaktadır. Onun, kemal sıfatlarla sıfatlı ve noksan sıfatlardan münezzeh Allahü Tealayı iki çehreli bir Roma putuna benzetmesi Şiîlik inançlarına da kesin olarak aykırıdır ve küfürdür. 

*** 

DARBEYE filen karıştıklarına, terör örgütü içinde fiilen yer aldıklarına, darbeyi kışkırttıklarına dair çok kuvvetli deliller varsa, gazeteciler ve yazarlar, gazeteci olarak değil, terörist olarak elbette tutuklanabilir. 

Elde çok kuvvetli deliller yoksa, sadece bazı zayıf karineler varsa, tutuksuz olarak yargılanmaları daha münasip olur.

Mehmet Şevki Eygi

www.vahdetgazetesi.com/diyanet-vazifesini-yapmamistir-makale,5858.html


Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder