mahihaber Hac ve Umre Görevlisine Tavsiyeler - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Hac ve Umre Görevlisine Tavsiyeler
UNUTMAYIN

En başta görevli olarak yaptığınız hac seyahati sırasında beraberinde gittiğiniz hacıların verdiği paralarla sağlanan imkanlarla oralara gittiğinizi asla UNUTMAYIN

( Bunu görmezden gelen görevli sayısı nedense azalmadı )

Bu nedenle görevinizi yaparken işverenlerinize karşı titiz saygılı , görevine düşkün ve kesinlikle beddua alacak bir duruma düşmemeyi sağlayacak bir hizmette bulunun.

Yanınızda eşlerinizi götürmeyin.

Bunlar sizin için ayak bağı olacaklardır. Diğer hacılara karşı olan vazifelerinizi aksatmanıza sebep olacaktır

İlk yardım kurslarını almadan yola çıkmayın. Diyanet bunu sağlamazsa sizler İl Sağlık Müdürlüklerinden yardım isteyin. Bu kursu öğrenin

Her hacı gurbete çıkmıştır. Hassas olurlar. Çoğu yaşlıdır. Anneniz babanız durumundadır.
Onları incitmeyin. Sabır örneği gösterin

Hacıları yolunacak kaz görmeyin. Kim bilir ne zorluklarla paralarını biriktirmişlerdir.

Ona buna bahşiş toplamayın. Araç tuttuğunuzda mümkün olduğunca ucuz araç tutmaya çalışın

Alışveriş yapmaya size güvenerek çıkan hacıların sırtından menfaat sağlayacak şekilde alışveriş yapmayın

Bir ay sizinle olan hacılara sık sık irşad sohbetleri verin. İbadetten başka bir meşguliyetleri olmadıkları için bilmeyenlere Kuran-ı Kerim'i okumasını öğretin

Gerekirse uyumayın. Hacılara yardımcı olun.

GÖREVLE İLGİLİ HUSUSLAR

HAVAALANI ÖNCESİNDE

Kafile belli olduğunda bütün görevlilerin telefon ve görev yeri bilgilerini hemen elde etmeli

Kendi grubundaki hacılarına kafilesi ve toplantı yerini söylerken mutlaka yazdırmalı ve kendi adını ve telefon bilgilerini vermeli.

Hacı ile doğrudan irtibat kuramadığında not almalı ve kendisini aramasını istemelidir.

Hacılara kart, kitap vb. yazarken mutlaka listede işaretlemelidir.

Kafile başkanının otoritesi sarsılmamalı ve bir fikir ileri sürecekseniz başkana söyleyin ve sonuç ne olursa olsun tartışmayın.

Görevlileri birlik olmayan kafilede bütünlük olmaz.

Mekke’ye gidecek hacıların hangi hacca niyet edeceğini hacılar havaalanına gelmeden önce belirleyecekler.

Kafilenin her ferdi için bazı bilgilerin olduğu albüm oluşturulmasında fayda var.

Yakınları ayrı ayrı gruplarda olan hacıların aynı gruba toplanması önemlidir.Kafile toplantısının olduğu zaman kendi grubunuzla kısa da olsa toplantı yapın.

Hacılara daima karşılaşabilecekleri hususları önceden haber verin.

Havaalanında hacıların belirlenen saatte bulunmasını temin edin. Siz de 1 saat önce orada bulunun.

Yakınınız da olsa hacılardan birine veya bir bölümüne daha ilgili olmayın.

Din görevlisinin eşi yanındaysa hacıya bu özel durum onun ayrıcalığının otobüs ve uçak vb. yerlerde görevlinin hacıya daha fazla ilgi gösterebilmesi için olduğu anlatılacaktır.

Otobüs girişindeki iki koltuk din görevlisinin ve tek de olsa hiçbir hacı oturmayacak.

Uzun yollarda şoförler uyukladığından görevlinin yanındaki koltuğa şoförü murakabe edebilecek kimseler oturmalıdır.

Ankara’ya pasaport almak için en zeki tecrübeli ve çalışkan görevliler gitmelidir.

Teslim alınan bütün evrakların hepsi verilen listeyle karşılaştırılıp tamam olduğunu kesinleştirmeden geri dönülmez.

Pasaportlar ve kimlikler havaalanından önce hazırlanmalıdır.

Hacıların yerleşim planı önceden hazırlanmalı ve imkan olduğu kadar hacının istekleri karşılanmalı ve daha Türkiye’de iken kalacakları otelin telefonu ve kat - oda numaraları söylenmelidir.

En az iki liste halinde yerleşimler hazırlanmalı ve ayrı ayrı görevlilerde olmalıdır. Otele hacının varması ve oda planlarının olmaması herkesi perişan eder. Hacıyı kata çıkmadan bekletemezsiniz.

TÜRKİYE HAVAALANINDA

Havaalanında pasaport, kimlik ve uçak biletleriyle ilgili işlemler yapılacaktır.

Görevliler pasaport işlemi yaptırırken uçağın ön bölümünde kaç kişilik yer istiyorlarsa uçağa bilgi verilmesini isteyecek.

Görevliler kendi grup çantalarını alıp, içine konulacak uçuş kartlarına refakat edecek ve kendi grubu olmasa da ortada kendi kafilesine ait bir şeyi bırakıp gitmeyecek.

Pasaportu hacılara her grubun görevlisi ayrı ayrı dağıtacak ve gelmeyen hacı olursa veya hepsi geldiyse durumu kafile başkanına bildirecek.

Gelmeyenler çok geç kalıp gelmediyse pasaportlar kafile başkanı veya onun dediği tek görevlide toplanır.

Mekke’ye gidecek hacılara pasaport, kimlik ve uçak biletlerini ihram giydikten sonra verilmesi daha iyi olur. Hacı ihram giyeceğim derken pasaportunu çantasının uygunsuz yerine koyup valizi uçağa gönderebilir.

Herkesin pasaportu kendisinde olacak ve herkes kendisine verilen kart ve pasaportu kontrol edecek.

Hacılar havaalanında belli bir bölümde toplanacak. İlgisiz bırakıldıkları hissettirilmeyecek. İşlemler hakkında belli aralıklarla bilgi verilecek.

Görevlilerden biri hacılardan önce pasaport kontrolünü yaptırıp içeriye geçmelidir.

Görevliler hacı yanında hiçbir zaman sıraya girmeyecek. Sadece otelin asansöründe görevle ilgili aciliyyet yoksa beklemesi uygun olur.

Hacıların pasaport kontrolü oranında görevlilerde içeriye geçer. Kafile başkanı en son geçer.

Temettü haccı dışında hacca niyet edecek olanlar uçağa binmeden biraraya toplanıp niyet ettirilir. Temettü haccı yapanların uçakta yapılması daha uygun olur. Bir aksilik olursa ihsar durumu gerçekleşir. Meşakkatlidir.

Uçağa gidişte de en azından bir görevli hemen gitmelidir.

UÇAKTAGörevliler bir arada oturacak.

Mekke’ye gidiliyorsa uçakta niyet ettirilmemiş hacı kalmayacak.

Hosteslerden kısa bir konuşma için izin istenecek.

Görevliler sırayla herbiri enaz bir defa uçağın arkasına kadar gidip gelecek.

Hacılardan uçakta iken uçak biletleri toplanacak. Toplama esnasında kargaşa olmayacak. Sıra bozulmadan ve herkesin kendisinden biletler toplanacak.

Bilet toplarken hacılar pasaportunu kontrol edecek ve eşinin de olsa pasaport herkesin kendi elinde olacak.

Cidde havaalanında kadın ve erkeklerin ayrı bölümlerde toplanacakları ve eşyalarını alıncaya kadar buluşamayacaklarını bilmeleri gerekiyor.

CİDDE VEYA MEDİNE HAVAALANINDA

Havaalanında aşı kartları ve pasaportlar yanında olacak şekilde kadın ve erkek olarak ayrı bölümlerde toplanılır.

Diyanetin havaalanı sorumluları karşılamaya gelir ve onlarla irtibat kurulur.

Önce görevlilerin tamamı işlemlerini yapar ve eşyalarını bulup çıkış işlemlerini tamamlar.

Eşyalar hemen çıkışta bekleyen işçilere teslim edilir ve çıkış yapan hacıların da aynı şekilde eşyalarını teslim eder ve kaç nolu kapı ise ona dikkat edilir.

Hacılar toplandıkça Türk hacıların toplanma yerine eşyaları götüren arabalarla birlikte gidilir.

Eşi ile daha buluşamamış hacılara endişe etmemeleri ve herkesin aynı yerde toplanacağı hatırlatılmalıdır.

Din görevlileri asla hacıların eşyasını taşımaya yardım etmemelidir. Gerekiyorsa hacıların birbirlerine yardımcı olmalarını istemelidir.

Hacıların para veya eşyalarını asla emanet almamalıdır.

Cidde hava alanında eşyalar Türk hacılarının toplanma bölümlerinde önce kafilenizin eşyalarının aynı yere indirilmesi sonrada gruplara göre ayrı yerlerde toplanması temin edilmelidir.

Din görevlilerinin ise eşyaları bir arada bulunması ve sonrasında bir otobüse konulmasını tavsiye ederim. Bu görevlilerin her birisinin eşya peşinde koşmasını veya eşyalarını başıboş bırakmalarını engeller.

Otobüsler alan sorumlularınca belirlendiğinde; birinci gruptan başlayarak erkek ve kadınlar tek sıra olur yoklama yapılır ve otobüse binerken pasaportlarını teslim ederek otururlar. Kapı girişindeki koltuğa oturanın kaldırılacağı hatırlatılarak görevli en son otobüse biner. Otobüse pasaportunu veren yolcular dışında başka hacı binmemeli ve binen hacı da inmemelidir.

Otobüse binmedeki karışıklık sizi hacca gittiğinize pişman edebilir. Hacı bu hususu algılayamıyor.

SEYİR HALİNDE

Seyir halinde mutlaka arada da olsa vaaz, Kurân, Dua, Tekbir ve ihramlıysa telbiye getirilmelidir.

Mekke ve Medine girişinde pasaport çantaları işlemi yapılır ve Diyanet Karşılama ekibi otobüslere biner ve otele götürür.

OTELDE

En az iki liste halinde yerleşimler otelin girişine asılmalı ve görevlilerden bir kısmı kapılara asılacak kartları alarak çıkmalıdır. Hacıyı kata çıkmadan bekletemezsiniz.

Görevlilerden birisi gelen otobüsleri ve eşyaların indirildiğini kontrol etmelidir.

Otobüste eşya veya kafile levhası kalmamasına dikkat edilmelidir.

4. Kata kadar olan yerleşimlerde asansör sadece eşya taşımaya tahsis edilmeli daha üst katlarda ise bir asansör hacı taşımaya diğerleri eşya taşımaya tahsis edilmelidir.

Hacıya Mekke’de en az 4 saat Medine’de 2 saat istirahat verilmelidir.

Hacı yerleşirken görevlilerden tecrübeli olana görevlilerin eşyalarını gözetmesi söylenerek kafile başkanı veya tecrübeli görevli ile Mekke’de Kâbe’ye, Medine’de Mescid-i Nebevi’ye tecrübesiz görevliler gitmelidir. Ancak kesinlikle tavaf ve sa’y yapmamalıdır. Hacı ile yeniden gelecek ve takatsiz kalacaktır.

Hacıyı yalnız götürecek kadar çok dikkatle çevreyi incelemeli ve hacının kaybolduğunda buluşma noktası belirlenmelidir.

Tavaf ve sa’y alanlarında niyet edilmeksizin 1 defa gezilmelidir.

Hacılardan gruptan ayrılanlar otelde görevliden izin almadan traş olup ihramdan çıkmamalıdır.

İhramdan çıkabilmek için en az şartın herkesin bizzat kendisinin 7 defa tavaf ve sa’y yapması gerektiğine dikkatlerini çekin.

Erkeklerin kadın dairelerine girişe sınırlar koyun.

Hiçbir erkeğin kadınların oda kapısını açamayacağını ve açık kapıdan içeri kafasını uzatamayacağını belirtin

Din görevlisi

MADDE 8- (1) Din görevlilerinin görevleri şunlardır :

a) Kafile başkanı, hacı adayları veya umrecileriyle seyahatten önce tanışmak, yapılan seminer ve toplantılara imkanlar ölçüsünde katılmak,

b) Kafile başkanından organizasyonla ilgili gerekli bilgi ve talimatları almak,

c) Hacı adaylarına veya umrecilere dağıtılan kimlik belgelerinin, çıkış işlemleri sırasında ve seyahat süresince yanlarında bulunmasını sağlamak,

ç) Hacı adayları veya umrecilerin mikat mahallini geçmeden ihrama girdirmek,

d) Otobüsünün kafile düzeni içerisinde seyrini ve karşılama istasyonlarına düzenli bir şekilde girişini sağlamak ve diğer otobüslerle yarışını önlemek,

e) Kafile başkanı ile tam bir işbirliği halinde bulunmak ve talimatına göre mola yer ve sürelerini yolcularına önceden bildirmek,

f) Mola yerlerinde kazaları önleyici tedbirleri almak,

g) Konaklama yerlerinden hareket etmeden önce hacıları veya umrecileri otobüs içinde kontrol etmek ve tamam olmadan hareket etmemek,

ğ) Ziyaret yerleri ile ilgili bilgileri yolculuk esnasında ve boş zamanlarda hacı adaylarına veya umrecilere anlatmak, va-z ve irşad faaliyetinde bulunmak,

h) Yolculuk esnasında namazları vaktinde cemaatle kıldırmaya özen göstermek,

ı) Hacı adaylarını veya umrecileri hastalıklara, güneş çarpmasına ve karşılaşabilecekleri diğer hususlara karşı sık sık uyarmak,

i) Giriş ve çıkışlarda acenta görevlisine yardımcı olmak,

j) Otobüsten indikten sonra otobüste eşya kalıp kalmadığını kontrol etmek,

k) Hacı adaylarının veya umrecilerin yerleşme planına göre evlere yerleşmelerinde görevlisine yardımcı olmak,

l) Hacıları veya umrecileri oda, banyo, tuvalet ve lavabolarını temiz tutmaları konusunda uyarmak,

m) Tüp ve klima gibi elektrikli cihazların dikkatle kullanılmasını sağlamak,

n) Su, kanalizasyon ve elektrik sistemlerinde meydana gelen arızaları anında görevlisine haber vermek,

o) Hac ve umre ibadetlerini usulüne uygun ve eksiksiz yaptırmak,

ö) Mekke ve Medine'de uygulayacağı günlük programı hakkında kafile başkanına bilgi vermek,

p) Hacıları veya umrecileri günde en az bir defa belirleyeceği zamanda tavafa götürmek,

r) Hacıların kurbanlarını İslam Kalkınma Bankası aracılığı ile kestirmelerine öncülük etmek,

s) Mekke ve Medine'deki evlerde hacı veya umrecilerle sürekli ilgilenmek,

ş) Kaybolan hacıları veya umrecileri hastane ve diğer bulunabilecekleri yerlerde aramak,

t) Hacılardan veya umrecilerden hastalananları, muayene ve tedavisi için acenta görevlisine haber vermek ve imkanlar ölçüsünde yardımcı olmak,

u) Hacılardan veya umrecilerden vefat edenleri ilgililere anında haber vermek,

ü) Mekke ve Medinede kafile başkanınca verilecek nöbet görevlerini yerine getirmek,

v) Hacılardan veya umrecilerden Başkanlık Acenta Büro Sorumlusunun bilgisi dışında para toplamamak, toplayan olması halinde durumu kafile başkanına ve acentalar sorumlusuna anında bildirmek,

y) Hacıları, Arafat-ta ve gerektiğinde Mina'daki çadırlarına, verilen talimat ve plana göre yerleştirmek,

z) Grubundaki hacıların tamamını acenta görevlisiyle birlikte ve zamanında Arafat, Müzdelife ve Mina- ya intikal ettirmek,

aa) Arafat-ta hacılara kumanya dağıtımı sırasında acenta görevlisine yardımcı olmak,

ab) Arafat'tan Müzdelife'ye intikal sırasında hacıları, kafile başkanının talimatına göre çadırlardan alarak otobüslere bindirmek,

ac) Müzdelifede hacılarla ilgilenerek onların Müzdelife-deki dini görevlerini yaptırmak,

aç) Hacılarını, Müzdelife'den Mina'ya verilecek talimatlar doğrultusunda zamanında intikal ettirmek,

ad) Hacılara şeytan taşlama görevini kafile başkanının talimatı doğrultusunda zamanında yaptırmak,

ae) Hacılara hac menasiki ile ilgili diğer görevleri yaptırmak, af) Amirlerince verilecek diğer görevleri yapmak. Hacı sayısına göre acenta görevlisi

Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder