mahihaber Arafat’tan Müzdelife’ye Dönüş: - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Arafat’tan Müzdelife’ye Dönüş:
Hacılar, Arefe günü güneşin batışından sonra telbiye, tekbir, tehlil getirerek ve Allah’a hamd ederek Müzdelife’ye dönerken şöyle derler:

[Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve hamd Allah’adır. (Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhilhamd.)]

Sonra şöyle dua eder:

[Allahım! İbadetlerimi kabul etmeni ve onları eda etmede başarılı olmamı, istediğim hayırlardan daha fazlasını bana nasip etmeni ve amellerimi boşa çıkarmamanı Sen’den istiyorum ve Sen’den diliyorum. Çünkü Sen, en cömert ve kerim olan Allah’sın. (İleyke Allahumme erğibu ve iyyâke ercû fetegabbel nusukî ve veffiknî ve erzıknî fiyhi mine’l-hayri ekser mimmâ atlubu velâ tuhiybunî inneke ente Allah el-cevvâdü’l-keriym.)]

Hacı, Müzdelife’ye doğru acele etmeden ve kimseye eziyet vermeden sükunet ve vakar halinde hareket eder.

Müzdelife’ye ulaştığı zaman eğer imkan bulursa Meşar-i Haram Mescidi’nin (Gazah dağı) yakınına inmeye gayret gösterir.

Burada çokça dua, zikir, telbiye getirilmesi ve Kur’an’dan bilinen yerlerin okunması müstehaptır.

[Arafat’tan indiğinizde, Allah’ı Meşar-i Haram olan Müzdelife’de de anın. O’nu size gösterdiği şekilde zikredin. Nitekim siz daha önce sapıklardandınız. Sonra insanların toplu olarak akın ettiği yerden siz de akın edin, Allah’tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah, çok bağışlayan ve merhamet edendir.]

Sonra akşam ve yatsıyı yatsı vakti girdikten sonra cem ederek bir ezan ve bir kamet ile kılar. Akşam ve yatsının sünneti ile vitir namazını yatsının farzından sonra eda eder.

Müzdelife’de yapıldığı rivayet edilen dua:[Allahım! Hayırların başlangıcını, sonunu ve özünü, evvelini ve ahirini, zahirini ve batınını, Cennetteki üstün dereceleri, her hal ve davranışımı düzeltmeni, bütün kötü şeyleri benden uzaklaşmasını Sen’den niyaz ediyorum. Muhakkak bunları Sen’den başka hiç kimse yapamaz ve Sen’den başkası da lutfedemez. (Allahumme innî es’eluke fevâtiha’l-hayri ve havâtimehu ve cevâmiahu ve evveluhu ve âhiruhu ve zâhiruhu ve bâtınıhu ve’d-derecâtu’l-ulâ fi’l-cenneti ve en taslih liye şe’nî kullehu ve en tasrif annî eş-şerri kullehu feinnehu lâ yef’alu zalike ğayrak velâ yecûdu bihi illâ ente.)]

Burada çokça tövbe ve istiğfar edilir. Gece yarısına kadar Müzdelife’de kalınır. Sonra hacı, Cemrelere atmak için yetmiş adet taş (nohuttan büyük fındıktan küçük) toplar.

Fecir vakti girince sabah namazını ilk vaktinde kılmak sünnettir ve sonra şöyle söylenir: [Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür. Allah’tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür. Allah en büyüktür ve hamd Allah’adır. (Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber lâ ilâhe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillâhilhamd.)] Sonra da Muhammed (s.a.v)’e salavat getirilir ve eller semaya kaldırılarak dua yapılır.

Muhassar vadisi (Meşari Haram ile Mina arasındaki vadi) hariç Müzdelife’nin her yerinin vakfe mekanı olduğunun bilinmesi gerekir.

FİL SURESİ VE OLAY

Görmedin mi Rabb’in fil sahiplerine ne yaptı?

Onların tasarladıkları planlarını boşa çıkarmadı mı?

Onların üzerine ebabil ( sürü sürü ) kuşlarını gönderdi.

Onlara pişirilip sertleştirilmiş balçık taşları atıyorlardı;

Sonunda onları, yenik ekin yaprağı gibi kıldı

Habeşistan Krallığı'nın Yemen valisi olan Ebrehe, milâdî 570 yıllarında San'a şehrinde, 'Kulleys' adı verilen muhteşem bir kilise yaptırmıştı. Maksadı, Kâbe ziyaretine rağbet gösteren Arapların ziyaretlerini oraya çevirmekti. Bu duruma tepki gösteren bir adam da, gecenin birinde Kulleys'e girip içine pislemişti. Bu hakarete çok öfkelenen ve koyu bir Hıristiyan olan Ebrehe, gidip Kâbe'yi yıkmaya karar verdi. Topladığı onbinlerce asker (altmış bin olduğu söylenir), Mahmud adlı büyük bir fil ve daha başka fillerle Mekke'ye doğru yola çıktı. Önüne çıkan bazı kuvvetleri de mağlup ederek ilerledi. Taif şehrine gelince askerlerin bir kısmını Mekke'ye gönderdi. Onlar da Peygamber s.a.v.'in dedesi ve Kureyş'in reisi Abdülmuttalib'in ikiyüzü aşkın devesiyle ahalinin hayvanlarını sürüp götürdüler.

Bu olayın peşinden Abdülmuttalib, gidip Ebrehe'yle görüştü, develerinin geri verilmesini istedi. Ebrehe dedi ki:

— Benden develerini istiyorsun da, Kâbe'den hiç söz etmiyorsun. Hâlbuki ben onu yıkmaya geldim.

— Ben develerin sahibiyim. Kâbe’nin de onu koruyacak sahibi vardır!

Bu görüşme sonunda develer geri verildi. Mekke halkı bu güçlü orduyla savaşamayacağı için, anlaşma gereği dağlara çekilip neticeyi beklemeye başladı.

Ebrehe ordusu büyük fili önden sürerek Mekke sınırına dayandı. Kâbe'yi halatla bağlayıp fillerle çekerek yıkmak istiyorlardı. Bu sırada Ebrehe'nin yol kılavuzlarından Nüfeyl b. Habib, koca filin kulağından tutarak şöyle bir şey söyledi, sonra da koşarak dağa çıktı:

— Ey Mahmud çök! Sakın ileri gitme, sağ salim geriye dön!

Mekke'ye girişte büyük fil direndi, zorlanınca yere yattı. Onu bir türlü Kâbe cihetine yürütemediler. O anda sürü halinde ebabil kuşları ortaya çıktı. Her birinin ağzında ve ayaklarında nohut gibi birer taş vardı. Bu taşları ordu üzerine mermi gibi boşalttılar. Kime rastlarsa delip geçiyordu. Askerlerin çoğu öldü; 'Fil Ordusu' dağılarak Yemen'e döndü. Ebrehe de dönüşte öldü. Kâbe ise olduğu gibi kaldı. Kur'an'da Fil Suresi bu olayı anlatır

İslam Ansiklopedisi
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder