mahihaber Cemaatler, İmam hatip ve İlahiyat Düşmanlığı Yapıyor - Mahihaber
HADİSLERDEN MAHİHABER

Cemaatler, İmam hatip ve İlahiyat Düşmanlığı Yapıyor


"İlâhiyat, İmam-hatip ve Diyanet düşmanlığının farklı boyutları" başlığı ile Milli Gazete Yazarlarından Turgut Akyüz, bugün çok önemli bir konuya değindi.

Bilinmesine rağmen görmezlikten gelinen ilahiyat ve imam hatip okulları düşmanlığı arkasında cemaatlerin olduğu vurgulandı.

Müslümanları cephelere bölerek ayrımcılık yapanların da "benim düşüncem doğrudur, benim cemaatim haktır" tarzı düşünenlerden kaynaklandığını belirten Akyüz yazısında şunları kaydetti.

" 1. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laikliğin teminatı olarak; imam-hatiplerin ise ABD’nin de desteği ile Türkiye’deki komünizmin dengelenmesi saikiyle kurulmasının teşvik edildiği bilinmekte olup henüz bu konuda karşı bir itiraz da yapılmış değildir. Hatta kanunen kapatılmış olmalarına rağmen tarikat ve cemaatlerin, Türkiye’nin iç ve dış güvenliği/düzeni açısından desteklendiği de yine meşhur ve meşru bir durumdur diyebiliriz. Fakat bu sebeplerden hiçbiri; bu kurumlara karşı çıkmayı meşru kılmadığı gibi bu kurumların yaptığı hizmeti görmeye de engel değildir. Daha önce, ilahiyatlar ile ilgili yazımızda bu meseleye değinmiş idik.
2. Bu yüzden bu kurumlara karşı tavrımız yıkıcı değil yapıcı olmalıdır. Bize düşen ıslah ve imar etmektir. Yoksa tahrip etmek değildir. Bu yüzden devleti yönetmeye meşru yoldan talip olmak, güzel bir iş iken onu yıkmaya ya da gizlice ele geçirmeye çalışmak kötü bir iştir.
3. İşte bu nedenle tüm kurumlar için insan yetiştirirken de temel amacımız; devleti ya da kurumları ele geçirmek değil, insanlığa hatta tüm kâinata hizmet etmek için ahlaklı, ehil ve şuurlu insanlar kazandırmaktır.
4. Fakat bu gün bazı şahıs ve sözde cemaatler; ısrarla ilahiyat, imam-hatip ve diyanet düşmanlığı yapmaktadır. Bunun ilk sebebi; bu kişi ve sözde kuruluşların, kendi istedikleri gibi dini söylem geliştirmek üzere, bu konuda kendilerine eleştiri getirip yanlışlarını ortaya koyacak tüm potansiyel tehlikelere karşı canla başla savaş ilan etmeleridir.
5. Bu aşırı ve anlamsız düşmanlığın bir diğer gerekçesi ise; asıl amaçların gizlenmesi ve yetersizliktir. Bu kimseler ve gruplar, dini yetersizliklerini ya da asıl amaçlarını gizlemek için gündem saptırmaktadır.
6. Bir diğer neden ise; bu kişi ve grupların, insanları kendi etraflarında toplamak için kendilerini/cemaatlerini doğru ve eşsiz gösterme çabalarıdır. Şayet kendilerini farklı göstermez iseler, etrafındaki insanların başka yerlere kayacağından korkmaları, bunların fütursuzca sağa sola saldırmalarına da neden olmaktadır.
7. Peki, Diyanet ya da ilahiyatların hiç mi yanlışı yoktur İlla ki sistemden ya da kişilerden kaynaklanan yanlışlar vardır ve olacaktır da. Fakat yanlışları düzeltmenin yolu, bunları topluma ifşa ederek, sağa sola sataşarak ve dedikodu yaparak olmamalıdır.
8. Yanlışları düzeltmenin iki yolu vardır: Birincisi; ahlaklı, şuurlu ve donanımlı insan yetiştirmektir. Diğeri ise, yanlışları, ilgili ve yetkili kişilere söylemektir. Dedikodu haram iken, insanlara ve idarecilere doğruyu söylemek ve nasihatte bulunmak ise vaciptir.
9. Bu noktada bu gibi grupların en tehlikeli tavrı; sadece kendi kitaplarını okuyup okutarak kendi görüşlerini empoze etmeye çalışmalarıdır. Bugün bu gruplardan bazıları deşifre olmuştur. Fakat deşifre olmayan onlarcası vardır.
10. Bu yüzden hadis, tefsir, fıkıh, kelam, tasavvuf, ahlak ve siyaset gibi İslam dininin temel ilimleri, klasik kaynaklardan öğrenilmeli ve okunmalıdır. Zira klasik kaynaklar, yıllarca okutulmuş ve üzerinde değerlendirme yapılmış, yanlışları tartışılmış eserlerdir. Oysa falan gruba ait bir eserin içeriği, ehliyetli ve şuurlu kişiler tarafından incelenmediği gibi yazan kişi de ehil ol/a/mayabilir.
11. Bu gruplar, idari ve mali açıdan denetlenmelidir. Her ne kadar denetim, sivil toplum ve özgürlük ile uyuşmasa da; devletin, vatandaşının mal can inanç ve akıl güvenliğini muhafaza etmek için tedbir alması gerekmektedir.
12. Bu gibi grupların ikinci tehlikeli tavrı, insanları gruplaşmalara ve yanlış mecralara sevk etmeleridir. Örneğin;
- “Sakalsız kişilerin arkasında namaz kılınmaz” propagandası yapanlar “günahkâr da olsalar müminlerin arkasında namaz kılın” hadisi şerifine aykırıdır, isyandır.
- “Sakalsız ve cübbesiz olanlar münafık ya da günahkârdır” diyenler; faizle ve diğer günahlarla mücadele etmeme vebalini asla gizleyemezler. Sakal, sünneti müekkededir fakat faizle mücadele etmemek veya faizi meşru görmek, iman zayıflığıdır.
- “Hocanın kitabından başka kitap okumayın kafanız karışır” diyenlere İmam Azam Merhumun “benim sözlerimde sahih hadislere aykırı şeyler görürseniz hadislerle amel edin” sözü hatırlatılmalıdır.
- “Siyaset haramdır hatta küfürdür” diyenler, siyasetin imkânlarından istifade etmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele etmektedirler. Ayrıca böyle bir cümle; “Müslüman koyundur ve dünyayı başkaları yönetsin” demekle aynıdır ki bunun hükmü de Mâide suresindeki ayetlerde açıkça belirtilmiştir.
13. Böyle gruplara millet ve devlet olarak fırsat verir isek; bunlar insanları tüketene kadar sömüreceklerdir. Hatta bu gruplardan birinin imkânı olsa, diğer insanları camiye bile sokmayacaktır. Bunu anlamak için acaba daha kaç olayın olması gerekmektedir Bu grupların, iktidarı veya belli makamları ele geçirme arzuları gerçekleşir ise ilk tasfiye edecekleri kişilerin; gerçek ilim sahibi ve şuurlu insanlar olduklarını unutmamak gerekiyor.
Bu konuda halkımıza düşen ilk görev; insanlara gereğinden fazla değer vermemek ve insanlardan hadleri olmayan şeyleri istememektir. Siyaset yapmak isteyen için bunun meşru yolu vardır. Ticaretin de meşru yolları ve yerleri vardır. Geleneğimizde cemaatler; ilim, ahlak ve hizmet üretme yerleri olmuştur. Bu yüzden bu tür faaliyetlerin, ticari ve politik çıkar faaliyetlerine dönüşmesine müsaade etmek; İslam dinine yapılacak en büyük düşmanlıktır ve ayrıca Müslümanlara da ihanettir.
Vesselam…

Detaylar için kaynak
http://www.milligazete.com.tr/il%C3%A2hiyat_imam_hatip_ve_diyanet_dusmanliginin_farkli_boyutlari/turgut_akyuz/kose_yazisi/31440
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder