mahihaber Hırka-i Saadeti Ziyaret Merasimi - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Hırka-i Saadeti Ziyaret Merasimi


(Hırka-i Saadet Dairesi)

Osmanlı devrinde "Hırka-i Saadet Dairesi" ve "Mukaddes Emanetler", Ramazan-ı Şerif'in on beşinci günü, sultan ile saray ve devlet erkanı tarafından merasimle ziyaret edilirdi.

Ramazan-ı Şerif'in on beşinci gecesi, sultan Hırka-i Saadet odasına gelirdi. "Dülbend Ağası*" altmış kadar yeni süngerle gümüş taslar içinde gülsuyu getirir, "Silahdar Ağa*" bu süngerlerden birkaç tanesini alarak birer birer gülsuyuna batırıp ıslatır ve padişahın eline verir, padişah da içinde Hırka-i Saadet sandukasının bulunduğu büyük gümüş şebekeyi bizzat siler. O sırada başta "Çuhadar Ağa*" ve "Rikabdar Ağa*" bulunmak üzere bütün Has Odalılar* ellerindeki süngeri gül suyuna batırıp odanın her tarafını silerlerdi.

(Hırka Sandukası ve Hırka-i Şerif)

Ziyaret merasimi ertesi günü öğle namazından iki saat evvel başlardı.Padişah, Hırka-i Saadet Odası'na geldikten sonra Has Odalılar gümüş şebeke içindeki hırka sandukasını çıkarırlar ve altın kaplı sehpası üzerine koyarlardı. Sandukanın altın anahtarı padişahta dururdu. Herkes hazır olunca İmam-ı Evvel ve İmam-ı Sani Efendiler Hırka-i Şerif'in karşısında birer aşr-ı şerif okuduktan sonra padişah sandukayı besmele ile açardı. Hırka bir bohça içinde, bohça bir altın çekmece içinde, altın çekmece de yedi bohça içinde, nihayet bohça, üzerleri inci işlemeli kalın şeritlerle sarılmıştır.Şeritler çözülür, bohçalar ve ardından altın çekmece, altın anahtarı yine kendisinde duran padişah tarafından bizzat açılırdı. Nihayet son bohça da çözülür, mukaddes hırka meydana çıkardı.

(Altın Hırka-i Saadet sandığı)

Ziyaret, Hırka-i Şerif'in sağ omuzu hizasından yakasını öpmekten ibaretti.Hırka, öpülecek yere bir tülbent konularak öpülürdü. Ziyaret günü birkaç yüz parça tülbent hazırlanmış bulunurdu. Her ziyaretçi, hırkanın üstünde öptüğü tülbenti kıymetli bir hatıra olarak saklardı. Bu tülbentlerin üzerinde güzel bir hat ile aşağıdaki kıta bulunurdu:


Hırka-i Hazret-i Fahr-i Rusüle,
Atlas-ı çarh olamaz pây-endâz.
Yüz sürüp zeyline takbîl iderek,
Kıl şef-i ümeme arz-ı niyâz.

Anlamı şudur:

Peygamberlerin iftihar ettikleri Muhammed Mustafa'nın hırkasına,
Gökyüzünün atlası (Samanyolu) ayak basmamış olamaz.
(Öyleyse) Eteğine yüz sürüp (Onu) öperek,
Ümmetlerin şefaatçisine arz eyle (Ondan şefaat iste).

*Silahdar Ağası: Osmanlı Devleti'nde görevi sarayda padişahı korumak ve törenlerde padişahın kılıcını taşımak olan görevlidir. Silahdar ağalar saraydan bir devlet memuriyetiyle çıkacakları zaman, kendilerine en az bir valilik, yani miriman rütbesiyle paşalık verilirdi.

*Çuhadar Ağası: Başlıca görevleri törenlerde atla padişahın ardından giderek yağmurluğunu taşımak, halka para dağıtmak; padişahın kaftan ve börklerine bakmak, bulunmadığı zaman silahtara vekillik etmek olan görevlidir. Çuhadan yapılmış bir elbise giydikleri için bu adla anılmışlardır.

*Dülbend Ağası: Osmanlı Devleti'nde padişahın sarık ve çamaşırlarını muhafaza, temizleme ve padişahı giyindirme görevi olanlara verilen ad.

*Rikabdar Ağası: Padişahın üzengisini tutan görevliye verilen addır. Üzengi, üzerine basarak arabaya veya ata binmeyi sağlayan demirdir.

*Has Oda: Osmanlı Devleti saray teşkilâtında, Enderûndaki altı koğuşun en îtibârlı ve en ehemmiyetli kısmı. Has Odalıların asıl vazîfeleri, Hırka-i Şerîf Dâiresinin temizliğini yapmak, oradaki Kur’ân-ı kerîm ve diğer kitapların tozlarını almak, muayyen ve mübârek gecelerde öd ağacı yakmak, gülsuyu serpmek, buradaki mâdenî eşyâları parlatmak gibi işlerdi.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder