mahihaber Sağlık Çalışanları Ellerini Yıkamıyor - Mahihaber
HADİSLERDEN

Sağlık Çalışanları Ellerini Yıkamıyor


Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde "Dünya El Hijyeni Günü" etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte, Sağlık hizmeti ile ilişkili enfeksiyonların önlenmesinde önemli kurallardan birinin de el hijyeni olduğunu söyleyen tıp uzmanları "Dünya El Hijyeni Günü"nde "Temiz Eller Hayat Kurtarır" ilkesini savunmuşlar.

Sağlık personeline el hijyeninin önemini her fırsatta anlatmaya çalışan tıp uzmanları "Hastaya dokunmadan önce, hastaya dokunduktan sonra, hastanın yattığı çevreye dokunduktan sonra, hasta ile temastan sonra ve hastaya steril bir işlem uygulamadan önce mutlaka el yıkanmalı veya antiseptik solüsyonlarla temizlenmelidir. "kuralının mutlaka uygulanmasını etkinliklerde dile getirmişler.

"Temiz eller hayat kurtarır" önemli bir deneyimdir diyen uzmanlar " Bizim de, tüm dünyanın da el hijyenine dikkat çekmek için kullandığı slogan budur” derken Dünya Sağlık örgütü ile Türkiye'den bir üniversite hastanesinde yapılan araştırmada hastanelerde çalışan sağlık görevlilerinin %74'ü belirli işlemler öncesinde, sırasında ve sonrasındaki el yıkama ve eldiven kullanmadığını ortaya çıkardı.

Türkiyenin en tanınmış üniversite hastanelerinden birinin erişkin hastanesinin klinik servislerinde yapılan gözlem ve anket sonucunda, El yıkamanın enfeksiyonlardan korunmada en etkili ve ucuz yöntem olduğu bilindiği halde yapılan araştırmalarda, sağlık çalışanları tarafından konuya yeterli önem verilmediği saptandı.

Araştırma sonuçlarına göre el yıkama ve eldiven giymelerin oranı %43.0, Erkeklerde belirli işlemlerden sonra el yıkama ve/veya eldiven giyme oranı %26.2 iken kadında bu oran %91.2 olarak belirlenmiştir. El yıkama ve eldiven giyme oranları yapılan işe göre de değişmektedir.

Erkek hizmetlilerin hiçbiri hasta ile temas öncesinde ellerini yıkamamaktadır. Erkek hizmetlilerin %74.2’ si, kadın hizmetlilerin %94.7’ si çöp toplama sırasında eldiven giymekte; %87.1’ i paydos öncesi ellerini yıkamaktadır. Birçok enfeksiyon hastalığı genel topluma oranla sağlık personelinde daha çok görülmesine, hatta birçoğu sağlık personelinin meslek hastalığı haline gelmesine rağmen çalışanların, çalışma süreleri arttıkça hijyenik temizliğe önem vermediği ortaya çıkmıştır. Yapılan araştırmada şu sonuçlar belirlenmiştir.

Gözlemi yapılan 58 hizmetlinin 38’ i (%65.5) erkek, 20’ si (%34.5) kadındır. Yaş ortalaması 36.5 (24-56)’ tir. Hizmetlilerin %71.9’ u ortaokul mezunudur. İlkokul mezunu kadın hizmetli bulunmamaktadır. Araştırmaya katılan hizmetlilerin ortalama hizmet süresi 9.9 yıldır ( 1ay-30 yıl ). Servislerdeki üçer günlük gözlem sırasında; 171’ i kadınlara, 530’ u erkeklere ait olmak üzere toplam 701 gözlem yapılmıştır.

Bu gözlem sonucunda erkeklerin % 52.2’ si genel temizlik işlemi sırasında ne eldiven giymiş, ne de sonrasında el yıkamıştır.Kadın hizmetliler servislerde sadece çöp toplama ve genel temizlik işlerinden sorumludur. Çöp toplama işlemi sonrasında kadınların sadece %7.6 sı ellerini yıkamıştır. Genel temizlik sonrası bu oran %17.8’ dir.

Sonuç olarak temiz ele sahip olmak istemeyen sağlık görevlileri hayat kurtarmanın değerinin mi bilmiyorlar.., dersiniz

EROL KARA
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder