HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Safer Uğursuzluğu; ne denli doğru.


Safer ayının girmesi ile birlikte gündeme getirlien sözde "Safer Uğursuzluğu" ne denli doğru.

Gerçekten böyle bir uğursuzluk var mı? İslam’da Uğursuzluk anlayışına yer var mı? Safer Ayı uğursuz bir ay mıdır? Safer Ayında bilmem kaç yüz bin tane Uğursuzluk ve belanın geleceği doğru mudur? Safer Ayında bela ve uğursuzluklar artar mı? Uğursuzluğa inanmak şirk midir?

Bu ve bunlara benzer sorulara Resullullah Aleyhisselam efendimizin mübarek sözleri ile cevap vermek istiyoruz.

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurdu:

“Hastalığın kendiliğinden bulaşması yoktur. Uğursuzluk da yoktur. Ben hayra yormayı yeğlerim.” Sahâbîler: Hayra yorma (tefe’ül) nedir? dediler. ”Güzel, olumlu sözdür” buyurdu. (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Buhârî, Tıb 19, 43–45 )

“Uğursuzluk çıkarmak şirktir, uğursuzluk çıkarmak şirktir, uğursuzluk çıkarmak şirktir. (İktiyarsız kalbine uğursuzluk vehmi gelip içinde bazı şeylere karşı neferet duyan) hariç bizden kimsede bu yoktur. Lakin Allah onu tevekkülle giderir.” Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Ebu Davud, Tıbb 24, (3910)

Resulullah sallallahu sleyhi ve sellem mealen şöyle buyurdu:

‘Hastalığın bir başkasına kendi kendine bulaşıcılığı yoktur! Eşyada uğursuzluk yoktur! Baykuş ötmesinde uğursuzluk ve zarar verme yoktur! Safer ayında da uğursuzluk yoktur!..’ (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Buhari 5740, Müslim 2220/106)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur:

“Uğursuzluğa inanmak şirk’tir.” ( Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Ahmed Müsned 1/389 )

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen şöyle buyurdu:

‘Uğursuzluk düşüncesi bir kimseyi işinden alıkoyarsa o kimse şirk koşmuştur.’

Sahabe sordu: Ey Allah’ın Rasulü! Bunun karşılığında ne yapmak gerekir?

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: ‘O kimsenin ‘Allah’ım! Senin verdiğin hayırdan başka hayır, senin verdiğin uğurdan başka uğur yoktur. Ve Senden başka ilah yoktur’ demesi gerekir’ (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Ahmed Müsned 2/220)

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mealen buyurdu ki:

‘Uğur yapan ve yaptıran, kâhinlik yapan ve yaptıran, sihir yapan ve yaptıran bizden değildir’ (Hadis-i Şerif Meali; Kaynak: Taberani Mucemu’l-Kebir 18/162 )

Bu hadisi şerifleri yani Resullullah aleyhivesellem efendimizin buyruklarını, ihtarlarını, uyarılarını okuyup öğrendikten sonra Safetr ayında uğursuzluk vardır demek ne kadar doğrudur.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz