mahihaber Dini Kadınlarla Bozmak - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Dini Kadınlarla Bozmak


ÜLKEMİZDEKİ Müslümanların çok büyük kısmı günlük namazları terk etmiştir. Camiler bilhassa sabah namazlarında boştur. Din alimlerinin, fakihlerin, iman ve İslam hizmetkarlarının yapması gereken işlerin başında halkı namaz kılmaya çağırmak gelir.
Bazı Diyanet mensupları ise ne yapıyor?
Camiye gelmesi, cemaate katılması gereken erkekleri bırakmışlar, ibadet yerlerine kadınları doldurmaya uğraşıyor.
Bazı ilahiyatçılar ve Diyanetçiler aşırı Feminist kesildi.
Her işi bıraktılar camilere kadın doldurmak için çırpınıyorlar.
Evvelce böyle bir şey yoktu. Nereden çıktı bu?
Diyanet kadrolarına binlerce kadın müftü yardımcısı, kadın vaize, kadın öğretmen tayin edildi.
Hattâ büyük bir şehrimizde genç vaizelerden ve Kur'an kursu öğretmenlerinden oluşan bir ilahî korosu yapıldı.
Geçen Ramazan'da Ankara Hacı Bayram Camii bir yatsı namazında erkeklere kapatıldı, içeriye sadece kadınlar alındı.
Birileri İslam'ı bir Amazonlar dini haline mi getirmek istiyor?
Peygamberimizin (Salat ve selam olsun ona) hadis-i şeriflerini AB standartlarına ve normlarına göre ayıklamaya teşebbüs ettiler.
Feminizme uymayan hadisler varmış...
Fesubhanallah!.. Feminizm sapık ve bozuk bir ideolojidir. Dinimizin ikinci ana kaynağı olan hadisler böyle bir ideolojinin ışığında (karanlığında) ayıklanabilir mi?
Evet Feminizm Darvinizm, Marksizm gibi bozuk ve sapık bir ideolojidir.
Elbette yeni bir hadis kitabı hazırlanabilir ama böyle bir çalışmada ayıklama keleme kavramının yeri olamaz.
Resulullah Efendimiz ismet sıfatıyla sıfatlıdır ve onun mütevatir ve sahih hadisleri de bir tür vahiydir. Kur'an onun için "O kendi hevasından konuşmaz" diyor.
Efendimizden bize ulaşan bütün sahih hadisler hikmet kaynağıdır.
Hadisler çağdaşlığa, Feminizme, AB normlarına, Batı medeniyeti ölçü ve kıstaslarına, resmî Kemalist ideolojiye ve diğer şu veya bu beşerî sistemlere göre ayıklanamaz.
Böyle bir ayıklama büyük cür'et ve cinnet olur.
Birtakım dış güçler ve onların içimizdeki işbirlikçileri yeni bir İslam türetmek istiyor.
BOP İslamı, ılımlı/light İslam, ayıklanmış İslam...
Gerçek İslam münzeldir, yani indirilmiştir. Reformcular, yenilikçiler, değişimciler, Fazlurrahmancılar uydurulmuş bir İslam çıkartma çabasındadır.
Dinimizi Feminizmle bozmak istiyorlar.
Henüz fazla cesur değiller, taqiyye yapıyorlar.
Allah'ın Kur'anda erkek çocuklara bir hisse, kız çocuklarına yarım hisse verilmesi hükmüne karşıdırlar.
Kur'anın ve Şeriatın kesin ve zarurî bir hükmüne, emrine, yasağına karşı çıkanlar, muhalefet edenler dall ve mudildir.
Kadınları kullanarak dinimizi bozmak isteyen müfsidlerin oyunlarına gelmeyiniz, onlara kanmayınız.
Onlar gerçekten kadın haklarına, hürriyetlerine, haysiyetine taraftar iseler devletin resmî TC vesikalarıyla fahişe çalıştırılmasına, genelev işletilmesine, fuhuştan KDV ve gelir vergisi alınmasına, günah evlerinin kapısında resmî polis bekletilmesine karşı çıksınlar.
Evet bu Feminist İlahiyatçılar ve Diyanetçiler ilhamlarını nereden alıyor?
Bu ilhamlar Rahmanî midir, şeytanî mi?
Muhterem İslam hanımları ve kızları!.. Bunlara alet olmayınız...

Mehmet Şevket Eygi
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder