mahihaber Murakıplar Bir Yiğit Arıyor - Mahihaber
HADİSLERDEN MAHİHABER

Murakıplar Bir Yiğit ArıyorBir murakıp ne kadar köfte o kadar ekmek derse ve adam sendeciliğe bunu bahane ederek temayül gösterirse bunun sorumlusu kim olacak.

Bir ara alımları durdurulan daha sonra KHK ile yeniden alımı yapılan murakıplar, duygularına tercüman olacak, dertlerini dile getirip çözüme kavuşturacak bir yiğit peşindeler.
Sözünü ettiğimiz murakıplar, Diyanet çatısı altında çalışan bilhassa cami görevlileri tarafından sevilmeyen, görülünce “yine mi geldi” dedikleri bir emir kulu…
Eğer, nefislerine yenilmeden görevlerini hakkaniyetle yaparlarsa;  vatandaşın şikâyet edeceği ne cami, ne imam, müezzin ne de bir başka cami görevlisi kalır.
Murakıp kelime anlamı olarak “denetçi” olsa da dini manada müthiş bir düşünceye sevk eden bir anlama sahip kocaman anlamlı kelime..
“Allaha bağlanma yolunda çile çeken kimseye” de murakıp denir.
Ne yazık ki, Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan murakıplar her ne kadar Allaha bağlanma yolunda çile çekmeseler de dine hizmet edenleri denetleme yolunda çile çeken, gerektiğinde güzel yurdumuzun en ücra köşelerine yaz – kış giden, gitmek zorunda kalan dertli mi, dertli, çileli mi çileli görevlilerimizdir.
Birkaç gün önce mahihaber.com haber merkezine gelen bir epostayı arkadaşlarımız bize ulaştırdı.
Sırası gelince eleştirdiğimiz, haklı olduğunda ise yanında olduğumuz Diyanet çalışanı arkadaşlarımızın bu mektubu üzerinde gerçekten düşünülecek dertlerle dolu.
Mektup “ Diyanet murakıplarının taleplerini konu alan bir haber yayınlamanızı rica ediyoruz.” Diye başlıyor
“Diyanet İşleri Başkanlığı’nın taşra teşkilatındaki denetim, teftiş, ön inceleme, inceleme ve soruşturma gibi işlemleri murakıplar tarafından yapılmaktadır. Ancak bu görevleri yerine getirirken emsallerine ve eşdeğerlerine göre özlük hakları bakımında mağdur edilmektedirler.”
Mağduriyet alınmayan yol harcırahı, zamanında ödenemeyen maaş, eksik ya da yatırılmayan sosyal güvenlik primi vs değil tabi. Bunlar genelde özel sektörde oluyor.
Ne var ki bir hizmet tanımı içerisinde statü olarak hak edilmeyen yerde olduklarını, hak ettiklerinden daha düşük maaş verildiği ve yaptıkları denetim sonunda elde edilen başarıların takdir görmemesinden ibaret.
Konuya girmeden demem lazım ki, çalışanların çalışırken takdir görmediği tek ülke herhalde Türkiye’dir. Bunu bir türlü aşamadık.
Murakıplık kendi çapında hizmete devam ederken, hangi akla hizmet anlaşılmayan nedenle 2010 da kaldırılmış, mevcut müfettişlerin denetimlere yetişememesi nedeniyle 2011 yılında yani çok kısa zaman içerisinde 653 sayılı KHK’nın 10 uncu maddesi ile geri getirilmiş ve yeni murakıp kadroları tahsis edilmiştir. Yani, murakıp kadrosunun Diyanet için elzem olduğu, vaz geçilemeyeceği kısa sürede anlaşılmış ve tekrardan kadro alımına geçilmesinin gerektiğine karar verilmiş.
Murakıp olmak için “en az dört yıllık lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim mezunu” olma şartı muhakkak şart. Yani lise mezunu 50 KPSS puanı ile mihrap görevlisi olmak kadar kolay değil.
Her ne kadar “lisans düzeyinde dinî yüksek öğrenim” görme gerekliliği aransa da din konusuda hizmet eden değil, dine hizmet edenleri denetlemekler yükümlüler. Camilerin vatandaşların hizmetine ne denli uygun faaliyet gösterdiklerini, cami ve kurs görevlilerin aldıkları maaşı hak edip etmeme yönünde nasıl hizmet verdiklerini yurdun dört bucağında araştırmak, merkeze rapor vermekle mesuldürler.
 O yüzden pek sevilmezler.. Zaten sevilen bir murakıp olursa işini düzgün yapmıyor, taraflı davranıyor, vatandaş tarafından gelen şikâyetleri aklayıp paklayarak cami görevlilerini sütten çıkmış ak kaşık haline getiriyorsa bu murakıp işini yapan biri değildir. Böyle bir murakıp Diyanet camiası içerisinde denetleyeceği kişiler tarafından çok sevilen biri olarak biliniyor ve kimse tarafından dikkate alınmıyorsa, açıkça söylemek gerekirse maaşını helal etmeden harcayan biri olur.
O yüzden sevilmeyen murakıp mükemmel murakıptır. Böyle olmasına da hiç üzülmesinler.
Özde bir müfettiş olan murakıplar aslında Merkez teşkilatın, Başkanlığın, Teftiş başkanlığının, Hukuk Müşavirliğinin taşradaki gözü kulağı olmasına rağmen ne yazık ki anlaşılmaz bir şekilde genel hizmetli sınıfına bağlı olacaklarına din hizmetlerinde görülmeleri mantıksız bir noktanın tetiği oluyor.
Dine hizmet eden değil, dine hizmet edeni denetleyen bu çalışanlar neden din hizmetlisi sayılıyor, anlaşılmıyor. Haliyle çalışanlarda bunu anlamıyor ki soruyorlar.” Din hizmetleri ile ilgili en ufak ilgisi dahi olmayan murakıplar neden din hizmetleri sınıfında sayılıyor? ”
 Ayrıca soruyorlar ki,  yaz kış ülkenin en ücra köşelerine kadar denetleme amaçlı giden murakıplar diğer kurumlarda denetim görevini üstlenen memurların almış olduğu denetim tazminatı, özel hizmet tazminatları, harcırah, silah ruhsatı gibi pek çok mali ve sosyal haklardan neden mahrum bırakılmaktadır.
Yine anlaşılmayan bir statü ve maaş problemi var ki, tüm araştırmamda bunun çıkış yolunu bulmak da mümkün olmadı.
Diyelim ki eşit işe eşit ücret uygulaması olsa, diyelim ki aynı statüde bulunan, eşdeğer kadroda sayılanlar hemen hemen aynı maaşa denk gelen bir rakam aldığı varsayılsa da murakıplara baktığımızda bir ters orantının olduğu görülebilmektedir.
Biraz daha açalım. Diyanet çalışanı murakıp Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinin 44 üncü maddesinde şube müdürü ile eşdeğer kadroda görülüyor. Yani ikinci sıra kademede.. Ne var ki yaklaşık bir şube müdürünün aldığı maaş kadar ücret alması için rüya görmesi gerekiyor. Aralarında uçurum denen bir fark var.
 Öte yandan beşinci kademede bulunan cami imamı ile aynı maaşa talim etmek zorunda kalıyorlar. 4 yıllık din eğitimi almış lisans mezunu murakıp geneli lise mezunu 50 baraj puanı ile cami görevlisi olmuş imamla aynı maaşı almak zorunda kalıyor.
Murakıp vazifesini yaparken Din hizmetlisi ya da genel hizmetli olmanın pek sıkıntısını çekmese de ücret boyutunun çalışma şevkini kıracağı kesindir.
Bu demektir ki, ola ki bir murakıp ne kadar köfte o kadar ekmek derse ve adam sendeciliğe bunu bahane ederek temayül gösterirse bunun sorumlusu kim olacak.
Denetçi  görevindeki bir murakıp bunca düşük maaşla taşrada denetçiliği ne kadar başarıyla yapmak isteyecektir.
Birilerinin eğir oturup doğru düşünme vakti gelmiş, geçmiştir bile. Merkezin gözü kulağı olan, kendisinden dürüstlük ve hakkaniyetle vazife yapması istenen murakıbın hakkaniyet içinde çalışması nasıl istenir.
Bu arada bir sitemleri var ki, bu da “ayıp etmişler” demek zorunda kaldığımız önem derecesi aç kalmalarının yanında bir hiç sayılabilecek olan övülme, takdir edilme istemleridir ki , şöyle diyorlar.
“ 15 Temmuz darbe girişimiyle ülkemize zarar vermek isteyen ve güvenliğimizi tehdit eden FETÖ/PDY mensuplarının Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan ivedi olarak temizlenmesinde murakıplar aktif rol oynamışlardır. Her ne kadar murakıpların yoğun çalışmaları görülmek istenmese ve başka unvan sahipleri bu çalışmaları sahiplense de gerçek olan bir şey vardır ki uzmanlık alanı tahkikat olan murakıpların emekleri ve gayretleri görmezden gelinmiştir.”
Sonuç olarak Diyanet İşleri Başkanlık bünyesinde bir yiğit çıkıp murakıp arkadaşlarının aslında aşılmaz görülmeyen ve birkaç kalem oynatmakla halledilebilecek bu sorunlarını çözüme kavuşturup bir “oh”  dedirtmesi  ve ardından dua alması gerekecektir.
Biz, elçi olarak dile getirdik. Gerisi dua alacak olan bir YİĞİT DİB çalışanında..

Oral KAYA – 02.03.2017


Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder