HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Sözleşmeliler ve Fahri Öğreticilere Bireysel Emeklilik Primi Yok
Sözleşmeliler ve Fahri Öğreticilere Bireysel Emeklilik Primi Yok

Fahri Öğreticiler, vekil ve sözleşmeli personel bireysel emeklilik sistemine dahil edilmeyecekler

Diyanet İşleri Başkanlığı bünyesinde çalışan Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri, Toplum Yararına Çalışma Programlarından (TYP) yararlananlar ve vekil ve sözleşmeli personelin zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilmeyeceği belirtildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı tarafından 11 Nisan 2017'de Bilecik Müftülüğünün sorduğu soruya cevaben yaptığı açıklamada bireysel emeklilik sistemine dahil edilmeyecekler hakkında şu açıklamayı yaptı

" Ek ders ücreti karşılığı görev yapan Geçici Kur'an Kursu Öğreticileri, Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından (TYP) yararlananlar ile açıktan vekil ve sözleşmeli personelin zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil olup olmayacakları hususunda Başkanlığımız görüşü talep edilmiştir.

Bilindiği üzere Bireysel Emeklilik Sistemi Hakkında Yönetmeliğe 17.12.2016 tarihinde eklenen, "İşvereni aracılığıyla sisteme dahil edilecek çalışanlar" başlıklı 22/B maddesinin 2 nci fıkrasında; "5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentleri kapsamında olmamakla beraber, 5510 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca anılan Kanun'un 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) veya (c) bentlerine göre sigortalı sayılanlar, bu bölüm kapsamında sisteme dâhil edilmez" hükmü yer almaktadır.

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendinde; hizmet akdi ile bir veya birden fazla işveren tarafından çalıştırılanların (sözleşmeli) sigortalı sayılacağı belirtilmiş, aynı maddenin 2 nci fıkrasında; birinci fıkranın (a) bendi gereği sigortalı sayılanlara ilişkin hükümlerin kamu idarelerinde ders ücreti karşılığı görev verilenler ( (f) bendi uyarınca) ile Türkiye İş Kurumu tarafından düzenlenen Toplum Yararına Çalışma Programlarından yararlananlar ( (g) bendi uyarınca) hakkında da uygulanacağı hüküm altına alınmıştır.

Buna göre; Başkanlığımız bünyesinde ek ders ücreti karşılığı görev yapan geçici Öğreticiler ile TYP kapsamındaki kişiler 5510 sayılı Kanun'un 4 üncü maddesinin 1 inci fıkrasının (a) bendi kapsamında olmayıp sadece dolaylı olarak bu kapsamdakiler gibi işlem gördükleri ve mezkur yönetmelik hükmü gereği 4/a kapsamında sayılanların sisteme dahil edilmeyeceği öngörüldüğünden, bu iki tür personelin zorunlu bireysel emeklilik sistemine dahil edilmeyecekleri; sözleşmeli personel Kanun'un 4/a, açıktan vekil personel ise 4/c maddesi kapsamında sigortalı olarak zikredildiğinden sisteme dahil edilecekleri mütalaa edilmiştir."
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz