mahihaber Türkiye Gazetesinden Bu Ne Perhiz Dedirten Açıklama - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Türkiye Gazetesinden Bu Ne Perhiz Dedirten Açıklama
Kutlu Doğum tartışmalarının baş aktörü olma yolunda yayınlar yapan Türkiye Gazetesi'nde bugün yayınlanan bir yazı "bu ne perhiz bu ne turşu" deyimini hatırlattı.

Türkiye Gazetesi ile Diyanet arasında başlayan "Kutlu Doğum Haftası" tartışmaları devam ediyor. Abdulhakim Arvas tarafından yazılan "Kutlu Doğum FETÖ projesi" başlıklı haberin ardından Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez iddialara tepki göstererek "Kutlu Doğum'a saldırı idrak tutulmasıdır" demişti ve Diyanet tarafından yapılan açıklamada "Kutlu Doğum Haftasının bir FETÖ projesi olduğu ve buna rağmen halen Başkanlığımız tarafından savunulduğu yönündeki haber, gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır” ifadeleri kullanılmıştı.

Türkiye Gazetesi ise, Diyanet’in bu açıklamasını “Vaktini düzelt, edebe riayet et” başlıklı bir haber ile yanıtlamıştı.

Yaşanan tartışmalara ilişkin son olarak yine Türkiye Gazetesi'nde "'Kutlu Doğum'la ilgili sorulara cevap veriyoruz" başlıklı bir haber yayımlandı. Haberde, TGRT Haber'de düzenlenecek bir programın ilanı yer alıyor.

İlanda, İlahiyatçı Prof. Ramazan Ayvallı, tarihçi Prof Dr. Ahmet Şimşirgil, emekli müftü Hasan Yavaş ve ilahiyatçı Osman Ünlü'nün konuk olarak katılacağı televizyon programının "‘Kutlu doğum haftası’ tartışmalarına son noktayı koyacağı" iddia ediliyor.

Bunların yanı sıra Türkiye Gazetesi yazarı Prof.Dr. Ramazan Ayvallı iki gündür kaleme aldığı "Emir" ve "Emire İtaat" yazısında kendi yaptıkları Kutlu Doğum tartışmalarına da "bu ne perhiz" dedirtecek bir açıklama yaptı.

Başbakanlığa bağlı bir kurum olan Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı tüm faaliyetleri Başbakana açıklamak ve onay almak zorunda olduğundan göre ülkemizde Kutlu Doğum etkinlikleri de neticede Başbakan oluru ile uygulanıyor ise Emir konumunda olan Başbakan ve dolayısıyla Cumhurbaşkanının izinleriyle yapılan bu programlara neden karşı geldikleri de anlaşılmaz oldu.

İşte Ramzan Ayvallı'nın 25 Nisan 2017 günlü yazısı

Peygamber Efendimiz (aleyhis-salâtü ves-selâm) şöyle buyurmuştur: “Başınızdaki emîr, Habeşli siyâh bir köle de olsa, ona mutlakâ itâat edin!” [Buhârî]
Dünkü makâlemizde "Emîr" terimi üzerinde genişçe durduk. Bugün, o bilgilere şu bir-iki cümleyi daha ilâve edelim:
Anadolu beyliklerinde ve zamanla Osmânlılarda, "emîr"in yerini “bey” aldı. "Emîrul-umerâ" karşılığı olarak da “beylerbeyi” kullanıldı.
Fakat Mekke vâlîlerine, “emîr-i Mekke”; daha sonra, Buhârâ ve Afganistân gibi müstakil küçük devletlerin başkanlarına da "emîr" denildi.
Allahü teâlâ, Kur’ân-ı kerîminde [Nisâ, 59'da] meâlen buyurmuştur ki:
“Ey îmân edenler! Allah’a itâat edin, Peygambere ve sizden olan ülü’l-emre (emîrlere, âmirlere) de itâat edin!”
Büyük âlim Abdülganî Nablusî, bu âyette bildirilen itâatin, müslümân emîrin/âmirin, dîne uygun olan emir ve yasaklarına uymak olduğunu belirtmiştir. [el-Hadîkatü’n-Nediyye fî Şerhi’t-Tarîkati’l-Muhammediyye]
Bu konuda, Peygamber Efendimiz (aleyhis-salâtü ves-selâm) da şöyle buyurmuştur:
“Başınızdaki emîr, Habeşli siyâh bir köle de olsa, ona mutlakâ itâat edin!” [Buhârî]
“Hoşuna gitse de, gitmese de, emîrin sözünü dinle ve ona itâat et!” [Buhârî]
“Bana itâat, Allahü teâlâya itâattir. Bana isyân, Allahü teâlâya isyândır. Başındaki emîre itâat, bana itâattir, ona isyân ise, bana isyândır.” [Buhârî]
“Emîrin beğenmediğiniz işlerine sabredin! Çünkü itâat etmeyip, o topluluktan bir karış ayrılan, câhiliyet ölümü ile ölmüş olur.” [Buhârî]
“Elleri kesik, sakat bir köle de olsa, âmirinize itâat edin!” [Müslim]
“Günâhı emretmedikçe, emîre itâat vâcibdir.” [Beyhekî] (Burada vâcib, farz demektir.)
İslâm âlimleri, bu hadîs-i şerîfler hakkında: “Âmir, zenci de olsa, sakat da olsa, köle de olsa, câhil de olsa, kayıtsız şartsız itâat etmek gerekiyor. İsyân etmek ise, kesinlikle yasaklanıyor. Yoksa, zâhiren ona gösterilen itimâtsızlık ve itâatsizlik, aslında onu vekîl edene yapılmış olur. Bu işi beceremedi demenin, emâneti ehline veremedi demenin başka şeklidir” diyorlar.
Ebû Saîd Muhammed el-Hâdimî: “Emîr [âmir, başkan], mubâh olan bir şeyi emrederse veya yasaklarsa, buna itâat şarttır, çünkü emîrin İslâmiyet’e uygun emirlerine itâat vâcibdir” buyuruyor. [el-Berîkatü’l-Mahmûdiyye fî Şerhi’t-Tarîkati’l-Muhammediyye]
Yine İslâm âlimleri: “Âmirlerle münâkaşa edilmez. Onların yaptıkları işler, ulu orta tenkîd edilmez. Onlara itirâz, onları tayin eden âmire itirâz olur. Bizim yanlış sandığımız bir şey doğru olabilir. Hakkımız sandığımız bir şey de, hakkımız olmayabilir. Hakkımız olsa bile, hakkı kendi elimizle almaya kalkışmamız, anarşiye sebep olur. Âmirlere itâat gerekir” demişlerdir.
Eğer, ortada ihânet gibi bir durum varsa, tabîî ki konu, uygun kimselerle istişâre edilip usûlü dâiresinde bir üst makâma bildirilebilir.
İmâm-ı Nevevî (rahimehullah), “Sahîh-i Müslim”de geçen bir hadîs-i şerîfi şerhederken; “işlerin iyi yürümesi âmirlerden sorulur, memûrlardan sorulmaz” buyuruyor. [Bu hadîs-i şerîf, “Sünen-i Ebî Dâvûd”da da zikredilmektedir.]

mahihaber.com
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder