mahihaber Ey Diyanet, Kalk Bak Tuvaletler Ne Kokuyor - Mahihaber
HADİSLERDEN

Ey Diyanet, Kalk Bak Tuvaletler Ne Kokuyor


Değerli okuyucularım;

Yeri gelmişken bu haber vesilesi ile ilk önce kendi yaşadıklarımdan bir iki hatırayı burada anlatmama müsaade ediniz. Eşimle birlikte yılda bir kez Anadolu turu yapmayı severiz. Namaz vakitlerinde ise namazlarımızı camilerde kılarız. Camilerimizin hemen hemen yarısında kadınlara mahsus tuvalet ve abdest alma bölümlerinin olmadığını tespit ettik. Olanlar da hanımımın ifadesi ile “çok pis.” Her zaman pek temiz olduğunu söyleyemeyeceğim camilerin erkek tuvaletlerine ve oradaki görevlilere gelince. Bir keresinde bir kasaba camiinin bodrum katındaki abdesthane ile tuvaletlerin bitişik olduğu bir bölüme girdim. Merakımdan bir tuvaletin kapısını açtım. Sonra abdestimi aldım ve camiye çıkmak isterken, görevli sakallı amca bana “Hey hemşerim, para” dedi. Ben de kendisine tuvaleti kullanmadığımı söylediğim halde bana inanmamış olacak ki biraz sert bir tonla ısrarına devam etti. Ben de sırf 1 Lira yüzünden gereksiz tartışma çıkmasın diye ödemede bulundum.

Camilerimizin Tuvaletleri Ne Durumdadır?

Türkiye’de bildiğim kadarıyla başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere bazı belediyeler, bazı tarihi selâtin camilerin tuvaletlerini ücretsiz olarak halkın kullanımına sunmaktadır. Mesela belediyeye bağlı özel temizlik personeli tarafından bakılan Süleymaniye Camiinin tuvaletleri, tuvalet kâğıtları, kâğıt havlular, kolonyalar ve sıvı sabunlarıyla hakikaten dünya standartlarının üzerinde tasarlanmış olduğu için çok hijyeniktir ve bu yönüyle örnek bir uygulamadır. İyi güzel de diğer binlerce camimizin tuvaletleri ne durumdadır?

Maalesef camilerimizin tuvaletleri genel olarak bakımsız ve pis. Geçmişimizle özellikle su medeniyeti üzerinden övünüyoruz ama en temiz mekânlar camilerimiz olması gerektiği halde camii tuvaletlerimizden gelen çirkin kokuların etrafa yayılması utanç verici değil midir? O halde camilerimizin tuvalet ve temizlik sorunu nasıl ve kimlerce çözülmeli, kimler ne kadar sorumlu tutulmalıdır? İmamlar ve müezzinler bu işin neresinde olmalıdır? Din görevlilerine böyle bir iş yüklemek, onların manevî itibarına halel getirmez mi? Peki camii tuvaletlerinin temizliğinden sözde sorumlu olan, gelen gidenlerden para isteyen görevliler kimdir ve bunların durumu ne olacak?

Mevzuat Açısından Bir Sorun Yok

2014 tarihli “Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönetmeliği”, cami temizliğinin sağlanmasına yönelik olarak imam ve müezzinlere bir nevi koordinasyon görevi vermiş. Buna göre din görevlilerinin görevi “cami ve çevresinin bakım ve temizliğini sağlamak ve bunun için gerekli tedbirleri almak; şadırvan, abdest alma yeri ve tuvalet gibi yerlerin temizliğinin vakıf, dernek, köy tüzel kişiliği, belediye veya ilgililer tarafından yapılmasını sağlamak”tır (m. 40/1/g; m. 43/1/d). Yani din görevlileri, bizzat kendileri temizlik işi ile uğraşmayacak ama tıpkı bağlı oldukları müftülerin görev alanlarında olduğu gibi (m. 30/ı) caminin temizliğini üstlenen kişi, dernek veya şirketin işlerini yerinde tâkip etmekle sorumlu tutulacaktır.

Önerimiz

İslâm, imandan sonra temizliği her şeyden daha çok üstün tutar. O halde Müslümanlar da ruhen olduğu kadar bedenen de her zaman temiz olmalıdır. Abdestsiz namaz kılmak mümkün olmadığına göre ibadethanelerimizin de bakımsız olması düşünülemez. Aslında ilgili yönetmelikler, camilerimizin ve şadırvan, abdesthane ve tuvaletler gibi müştemilatından birinci derecede sorumlu olan müftülüklere temizlik konusunda yeterince yetki vermektedir. Bu bağlamda yerel yönetimlere de bazı görevler yüklenmektedir.

O halde müftülüklere düsen görev, hantallığı bırakıp “kaliteli hizmet” anlayışı doğrultusunda mevzuatın kendilerine verdiği yetkilerini tam anlamıyla kullanmak, camilerimizin bütün müştemilatında temizliği/hijyeni/çevre düzenlemeyi sağlamak konusunda inisiyatif sahibi olmak, cami tuvaletlerinin temizliğini temin eden projeleri ivedilikle hayata geçirmek ve sürdürebilirliğini sağlamak olmalıdır. Bunun için somut olarak birkaç öneride bulunmak istiyorum:

- Müftülükler, ilk önce kendi din görevlilerine ve ondan sonra da onlar üzerinden cemaate hijyeni ve tuvalet kullanımı konusunda eğitim vermelidir.

- Müftülükler/cami dernekleri başta tuvaletler olmak üzere camilerimizin temizliği ve kötü kokuların yayılmasını önlenmesine yönelik tedbirlerle ilgili olarak ayrı bir bütçe oluşturmalıdır.

- Müftülüklerle yerel yönetimler/temizlik şirketleri arasında camilerimizin/cami tuvaletlerinin temizliği ve temizlik malzemelerin bulundurulması konusunda sürdürebilir anlaşmalar yapılmalıdır.

- Camilerin ve tuvaletlerin temizlik işlerinin anlaşmalı kuruluşlar tarafından düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığının denetimini caminin din görevlileri üstlenmelidir.

- Bütün camilerimizde hanımlar için de uygun/temiz özel tuvaletler, askıların ve kâğıt havluların olduğu abdest alma bölümleri bulunmalıdır.

- Tuvaletlerin kullanımı için mümkün mertebe ücret talep edilmemelidir. Tuvaletlerden sorumlu kişi, sosyal güvenlik kapsamında çalıştırılmalı ve ücreti, müftülük bütçesinden veya cami derneğinden karşılanmalıdır. Tuvaletlerden sorumlu kişi, hem hijyeni konusunda eğitim, hem de gelenlere karşı nasıl davranılması gerektiği hususunda adab-ı muaşeret dersi almış olmalıdır.

Ali Fuat AKÇAPINAR

http:/www.mirathaber.com/
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder