mahihaber Bir Zamanlar Suç Sayılıyordu, Şimdi Müftülüklerde - Mahihaber
HADİSLERDEN

Bir Zamanlar Suç Sayılıyordu, Şimdi MüftülüklerdeYıllarca oynamanın suç sayıldığı, hatta 1072 sayılı rulet, tilt, langırt ve benzeri Oyun Alet ile Makineleri Hakkında Kanunu'na muhalefet' suçundan dolayı bir yıla kadar hapis ve para cezası verilen langırt oyunu artık müftülüklerin içine kadar girdi.

Divriği müftülüğü açmış olduğu gençlik eğitim merkezinde langırt, satranç, masa tenisi ile gençlerin boş vekiatlerini değerlendirmek amacıyla etkinlikler düzenlemeye başladı.

Sivas Divriği İlçe müftülüğü bünyesinde kurulan ve din görevlilerinin gönüllü olarak hizmet vermeğe başladığı gençlik merkezinde çeşitli kurslar ve etkinlikler yapılacağı açıklanırken, gençlerin boş zamanlarını sosyal ve kültürel faaliyetlerde kullanması sağlanacağı belirtildi.

Divriği Müftülüğünden yapılan açıklamada " Gençlik Merkezimiz açılmasının ardından faaliyetlerine başladı. Her hafta cumartesi ve pazar günleri kız ve erkek öğrencilerine yönelik etkinlikler yapılacaktır. Açılan “Divriği Gençlik Merkezi” nde çocuklarımıza boş vakitlerini güzel bir şekilde değerlendirebilmek için çeşitli oyun aktivitelerinin (Masa Tenisi, Satranç, vs.) yanında çeşitli ikramlar yapılacak olup; din görevlilerimiz tarafından muhtelif ders saatleri düzenlenerek çocuklarımızın manevi yönden gelişmelerine yardımcı olunacaktır." denildi.

Langırt Oynamak Suç Sayılıyordu

Yaklaşık 1968 yılından bu yana suç sayılan langırt,  Hayrabolu Asliye Ceza Mahkemesi, 1968 tarihli ve 1072 Sayılı Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkındaki Kanun'un 1. maddesinin birinci fıkrasının, "Türk Ceza Kanunu'nun 228. maddesi kapsamı dışında kalsa bile umuma mahsus veya umuma açık yerlerde her ne ad altında olursa olsun kazanç kastıyla oynanmasa dahi langırt ve benzeri oyun alet veya makinaları ile benzerlerini bulundurmak veya çalıştırmak veya yurda sokmak yahut imal etmek yasaktır" bölümleri ile 2. maddesindeki "Bu kanuna aykırı hareket edenler 1 yıldan 5 yıla kadar hapis veya yüz günden bin güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılır" hükmünün iptali istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne başvurmuştu.

Yerel mahkemenin talebini Anayasa Mahkemesi karara bağladı.

Yüksek Mahkeme, "Bilgi ve maharet artırıcı veya zeka geliştirici nitelikteki elektronik oyun alet ve makinelerinin, yetkili makamlardan işletme izni alınmak suretiyle umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinde kişilerin serbestçe kullanımına açık olduğu ve kumar oynamanın suç olmaktan çıkarıldığı bir hukuk düzeninde, el becerisine dayanarak oynanan langırt makinesini, herhangi bir kazanç kastıyla oynanmasa dahi bulundurma, çalıştırma, yurda sokma veya imal etmenin yasaklanması, demokratik bir toplumda zorlayıcı bir toplumsal ihtiyacın karşılanması amacına yönelik olmadığı gibi hukuk devletinin gereği olan adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle de bağdaşmamaktadır" değerlendirmesi yapmıştı.

Hukuk düzeninde öngörülen bir yasağın hukuk devleti ilkesine aykırı bulunmasının, yasak konusu eylem için getirilen yaptırımı da anayasaya aykırı kılacağını belirten Yüksek Mahkeme, bu nedenle eylemi gerçekleştirenlerin 1 yıldan 5 yıla kadar hapis ve 100 günden bin güne kadar adli para cezası ile cezalandırılmalarını öngören kuralı da anayasaya aykırı buldu.

Yüksek Mahkeme, Rulet, Tilt, Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Makinaları Hakkında Kanun'un 1. ve 2. maddelerinin "langırt" ibaresi yönünden anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline oy birliği ile karar vermişti.

İlahiyatçılar Ne Diyor

Langırt oynamanın caiz olup olmadığı konusuda ise ilahiyatçılar bir bedel karşılığında olmadığı takdirde caiz olacağını öne sürdü.

Pedagoglar Ne Diyor ?

'Ders aralarında langırt oynayan çocukların aklı oyunda kalabilir. Konsantrasyonu azalır, hırs yapar, harçlığını bu oyuna harcayabilir, aç kalabilir. Sonuçta çocuğun iddia ve kumar oyunlarına ilgisi artar' dedi.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder