Header Ads

Askerlikten Muaf Tutuldular
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 695 ve 696 sayılı iki yeni Kanun Hükmünde Kararname(KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yeni KHK'larla 2 bin 766 personel ihraç edildi, 115 kişi iade edildi. 17 kurum kapatıldı,

Danıştay ve Yargıtay'a yeni üye kadrosu açıldı. KHK'larla şehit çocukları ve kardeşleri ise zorunlu askerlikten istekleri olmadıkça muaf tutuldular. Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybeden sivillerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak. Silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Olağanüstü hal kapsamında çıkarılan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameyle, askerlik görevlerini yerine getiren yükümlülerle teröreyleminin ortaya çıkarılması, etkilerinin azaltılması veya bertaraf edilmesinin sağlanması sırasında yardımcı olan sivillerden Terörle Mücadele Kanunu kapsamında hayatını kaybedenlerin çocukları ve kardeşleri istekli olmadıkça silah altına alınmayacak, silah altındakiler istemeleri durumunda terhis edilecek.

Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Olağanüstü hal kapsamındaki 696 sayılı KHK ile şehit yakınları ile gazilere manevi ve maddi destek sağlamak, toplumla ve kendi aralarında iletişim ve dayanışmalarını güçlendirmek amacıyla Ankara'da Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı kuruldu.

Askerlik Kimler İçin Zorunludur ?

 Askerlik 20 yaşına gelmiş, sağlıklı ,her Türk erkek birey için zorunludur. Eğer askerlik yaşına gelen bireyin tecil sebebpleri yoksa veya sağlık şartları tutuyorsa kesinlikle ilk celb döneminde birliğine teslim olması zorunludur.Gidilmediği takdirde karşılacalıcak olan bakaya durumu ve şartlarına burdan ulaşabilirsiniz.

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki sağlık sebepleriyle askerlikten muaf olmak çok zor şartları olan , birden fazla muayneden geçilen zorlu bir süreçtir.Kimlerin muaf olacağı 111 Sayılı Askerlik ve Askere Alma Kanunu kapsamında belirlenmektedir.

Askerlikten Muaf Olma Şartları :

148 kilogramdan daha fazla olan kişiler her yıl kontrole girme şartı ile belirtilen kiloda oldukları süre boyunca askerlikten muaf sayılmaktadırlar . 41 yaşını doldurduktan sonra ise tamamen  muaf olurlar .

Silah altına alınacağı yaş itibariyle gerekli sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından bedenen gelişmediği  açıkça belli olanlar askerlikten muaf kabul edilmektedir .

Doğum öncesi süreçte veya yaşadığı bir hastalıktan dolayı yetersiz beslenmeden dolayı  beden geriliği, 1111 sayılı kanunla belirlenmiş boy-kilo indeks standardının  alt  kademesindeki değerden 21 kg veya daha fazla eksiği bulunanlar veya  üst sınırından 30 kg fazlası olan kişiler; kanunda belirtilen yaşa (20) geldiği halde   boyu 150 cm’ in altında olanlar askerlik hizmetinden tamamıyla muaf tutulur.

Askerlik yaşına geldiği halde süreci devam eden bir adli soruşturması  olanlar veya yargılaması bitip hüküm giymiş kişiler , mahkumiyetleri bitinceye  kadar askerlikten muaf tutulurlar.

Yurt dışında olup, hem oturma hem çalışma iznine sahip kişiler bu durumlarını belgeledikleri takdirde 38 yaşına gelinceye kadar askerlik hizmetinden muaf tutulurlar . Ancak şartları sağladıklarını her 2 senede bir   yinelemeleri gerekecektir.

Yurt içinde , yurtdışında öğrenimlerine devam eden öğrenciler, askerlik vazifesinden muaf tutulmuşlardır . Ancak eğitim sebebiyle muafiyet  29 yaşına kadardır.

Göreve yeni başlamış olan devlet memurları, göreve başladıkları anda  askerlikle yükümlü olsalar bile, adaylık süresi dolana kadar  askerlik hizmetinden muaf sayılacaklardır.
İki gözdeki bozukluğun toplamı alınarak (miyop astigmat dahil)  14 ve uzeri ise askerden yaş ve süre sınırı olmaksızın muaf tutulmaktadır.

İşitme Azlığı Sebebiyle Askerlikten Muaf Olmak :

1. Kulaklardan birinin fısıltı sesini yaklaşık 3  metreden (tahmini 30 dB) işittiği durumda diğer kulağın  1 metreden daha az bir (65 dB ve daha fazla) mesafeden işitmemesi, tam sağır olması veya tam sağıra oldukça yakın olması.

2. Her iki kulağın da  fısıltı sesini 1 metre ile 2 metre arası (40-65 dB'i) mesafeden işitememesi.

3. Bir kulağın işitmesi normal seviyede olduğu halde diğer kulağın total sağırlığı hali .


Fiziki diğer sebeplerle bedeni sebepler ile askerlikten muaf olunabildiği gibi ruhsal bozukluklar ile de muaf olunabilmektedir. Ancak somut krititerleri maalesef yoktur.


Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.