Haberi Paylaşabilirsiniz

Diyanet’in Görevlendirmelerinde DeğişiklikDiyanet’teki başkan yardımcısı sayısı 3’ten 5’e yükseldi

Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 696 sayılı  yeni Kanun Hükmünde Kararname'yle (KHK), Diyanet İşleri Başkanlığının Kuruluş ve  Görevleri Hakkındaki Kanun'da yapılan değişiklik uyarınca, başkan yardımcısı, Din  İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu  Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme  Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini yüksek öğrenim mezunu olanların yurt  dışı sürekli görevlere atanmalarında herhangi bir şart aranmayacak.

696 sayılı yeni Kanun Hükmünde Kararname, Resmi Gazete'de  yayımlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanun'un  18/A maddesinin dördüncü fıkrasında yapılan değişiklik doğrultusunda, yurt dışı  sürekli görevlere atanmada Din İşleri Yüksek Kurulu üyesi, daire başkanı, il  müftüsü ile ilahiyat alanında profesör olanlar mesleki ehliyet sınavına tabi  tutulmayacaklar. Bunların yurt dışı temsil ve yeterliliği mülakatla belirlenecek.

Başkan yardımcısı, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı, genel müdür,  Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Başkanı, Rehberlik ve Teftiş Başkanı, 1.  Hukuk Müşaviri ve Strateji Geliştirme Başkanı kadrolarında görev yapanlardan dini  yüksek öğrenim mezunu olanların yurt dışı sürekli görevlere atanmalarında  herhangi bir şart aranmayacak.

Sınav Komisyonu, başkanın veya görevlendireceği başkan yardımcısının  başkanlığında, genel müdürler arasından belirlenen üç veya Din İşleri Yüksek  Kurulu'ndan bir üye olmak üzere beş kişiden oluşacak. Sınav sonunda başarılı  olanlardan öncelikle Başkanlık personelinin ataması yapılacak.

696 sayılı KHK’da yer alan ilgili madde şöyle:

MADDE 63- 18/3/1986 tarihli ve 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde yer alan “üç” ibaresi “beş” şeklinde, “yirmi beş” ibaresi “yirmiyedi” şeklinde ve (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir.


Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz