Header Ads

Vakıflar Bankası Hazineye Devredildi

Yeni yayımlanan 696 sayılı KHK ile Vakıflar Bankası'nın Hazineye geçeceği belirtiliyor.

Vakıflar Genel Müdürlüğünün temsil ettiği (A) ve (B) grubu hisselerinin tamamı Hazineye devredilecek. Karşılığında vadeli kira sertifikası ihraç edilecek. Vadeleri 2 aydan 4 yıla kadar 5 farklı sürede olacak.

Vakıflar Bankası Memur ve Hizmetliler Vakfının (C) grubu hisseleri de Hazinenin bağlı olduğu Bakanın isteği üzerine Hazineye devredilebilecek. Karşılığında Sandığa, Devlet İç Borçlanma Senetleri verilecek.

Mülhak vakıflara ait hisseler de vakıf mütevellileri isterlerse parası peşin ödenmek koşuluyla Hazineye devredilecek.

Bankanın Vakıflar Genel Müdürlüğü temsilcisi Yönetim Kurulu’ndan çıkarılıyor. Böylelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile bağı koparılıyor.

Banka Genel Müdürünü başbakan atıyordu. KHK ile Banka Yönetim kurulunca seçilmesi öngörülüyor.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.