2018 Haccında Verilecek Görevler ve Personel Seçimi2018 Yılı Hac Organizasyonu Görevli Personel Seçimi

 I- Görevli Personel Seçimine İlişkin Esaslar

A) Kafile Başkanı

 a. Başkanlığımız merkez ve taşra birimlerinde halen il müftüsü, mushafları inceleme ve
kıraat kurulu üyesi, din işleri yüksek kurulu uzmanı, din işleri yüksek kurulu uzman yardımcısı, diyanet işleri uzmanı, diyanet işleri uzman yardımcısı, eğitim merkezi müdürü, il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, baş vaiz, uzman vaiz, vaiz, cezaevi vaizi, eğitim uzmanı, din hizmetleri uzmanı, dini yükseköğrenim mezunu eğitim görevlisi, şube müdürü ve murakıp ile dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu başimam-hatip ve kur'an kursu başöğreticisi olarak çalışıyor olması,

B) Din Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet
İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, Eğitim Merkezi Müdürü, İl Müftü
Yardımcısı, İlçe Müftüsü, Eğitim Görevlisi, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Şube
Müdürü, Eğitim Uzmanı, Din Hizmetleri Uzmanı ve Murakıp unvanlarında fiilen
çalışanlar
2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi, Kur'an Kursu Öğreticisi,
Başimam-Hatip, Uzman İmam-Hatip, İmam-Hatip, Baş Müezzin ve Müezzin-Kayyım
unvanlarında çalışanlar;

C) Bayan İrşat Görevlisi

1. Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı, Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı, Diyanet
İşleri Uzmanı, Diyanet İşleri Uzman Yardımcısı, İl Müftü Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Şube
Müdürü, Baş Vaiz, Uzman Vaiz, Vaiz, Cezaevi Vaizi, Murakıp, Eğitim Uzmanı ve Din
Hizmetleri Uzmanı olarak fiilen çalışanlar

2. Kur'an Kursu Başöğreticisi, Kur'an Kursu Uzman Öğreticisi ve Kur'an Kursu Öğreticisi
olarak çalışanlarda;

D) Tercüman

a. Halen Başkanlık merkez ve taşra birimlerinde kadrolu olarak çalıyor olması ve
adaylığının kaldırılmış olması, sözleşmeli statüde (4/B) çalışan personel ile Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde çalışanların ise 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle toplam 3 yıl fiili hizmetinin bulunması,

E) Ekip Personeli, Büro Personeli, Muhasebe Personeli, Satın Alma Görevlisi, Yemekhane Kontrol Görevlisi, Yemekhane Sorumlusu, Yemek Servis Personeli, Depo Görevlisi ve Teknisyen

 a. Şube müdürü, murakıp, öğretmen, mühendis, programcı, çözümleyici, uzman, sayman,
musahhih, şef, araştırmacı, tekniker, memur, vhki, daktilograf vb. unvanlarda fiilen çalışıyor
olması,
 b. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik ve Başkanlığımız personeli için SGK'da geçen
süreler hariç) Başkanlık Teşkilatında veya TDV'de toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup,
yukarıda belirtilen unvanlarda toplam 3 yıl çalışmış olması,

F) Aşçı / Aşçı Yardımcısı ve Mutfak Personeli

1. Başkanlık ve Türkiye Diyanet Vakfında Çalışanlarda;
 a. 18 Ocak 2018 tarihi itibariyle (sözleşmeli statüde geçen hizmet süresi dâhil, askerlik,
vekillik, 4/C kısmi zamanlı sözleşmeli vekillik, Başkanlık personeli için SGK'da geçen süreler
hariç) Başkanlık teşkilatında veya TDV'de toplam fiili hizmet süresi en az 5 yıl olup, toplamda 3 yılını aşçı veya aşçı yardımcısı olarak çalışmış olması ve halen bu unvanlarda bulunması,
 b. Aşçı kadrosunda çalışmayanlar için ise kadro unvanlarına bakılmaksızın, Aşçılık Meslek
Yüksek Okulu, Otelcilik ve Turizm Meslek Yüksek Okulu mezunu olmak veya daha önce hac
organizasyonlarında aşçı veya aşçı yardımcısı olarak görevlendirilmiş olması,

H) Hizmetli, Yemek Taşıyıcı (Dağıtıcı), Mutfak Personeli, Mutfak Bulaşık Personeli,
Yemekhane Bulaşık Personeli, Çamaşırcı / Ütücü

Detaylar ve müracaat için aşağıdaki linklere tıklayınız

Görevli Müracaat kriterlerini görmek için tıklayınız.
Müracaat için tıklayınız.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder