mahihaber İşte Hacı Adaylarının Kalacağı Mina'daki Çadırlar - Mahihaber
HADİSLERDEN

İşte Hacı Adaylarının Kalacağı Mina'daki Çadırlar


Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden olan Arafat Vakfesi'ne duracak olan hacı adaylarının kalacağı Mina'dan görüntüler


Hadislere ve tarihî kaynaklara göre Mina’nın sınırı Mekke tarafında yani batı yönünde Akabe cemresi, doğu yönünde Muhassir vadisidir. Kuzeyinde Akabe’den Muhassir vadisine kadar uzanan Kâbil dağı, güneyinde yine Akabe’nin hizasından başlayan ve Muhassir vadisine kadar uzanan Sâih (Sebîr) dağı bulunmaktadır.

Mina.... Mekke yakınında bazı hac menâsikinin icra edildiği yer. Mekke ile Müzdelife arasında Mescid-i Harâm’ın yaklaşık 7 km. kuzeydoğusunda ve Harem sınırları içinde bulunan Mina şeytan taşlama, kurban kesme, bayram günlerinde konaklama gibi hac ibadetlerinin (menâsik) yapıldığı yerdir.

Bu iki dağın Mina’ya bakan yüzleri Mina’nın şer‘î sınırları içinde, arka yüzleriyle Akabe Biatı’nın yapıldığı yer ve Muhassir vadisi sınırların dışındadır. Mina ile Müzdelife’nin sınırlarının belirlenmesi amacıyla Suudi Arabistan Hac Bakanlığı bünyesinde kurulan komisyon 1973’te topografik bir çalışma yaparak sınırları tesbit etmiştir.

Arafat ve Müzdelife gibi ortak bir ibadet mekânı olduğundan 812 hektarlık bir alanı kapsayan Mina’nın da özel mülkiyete konu olamayacağı Hz. Peygamber tarafından bildirilmiştir (Müsned, VI,187; Ebû Dâvûd, “Menâsik”, 89; Fâsî, I, 512-515).

Hac ibadetinin en önemli rükünlerinden olan Arafat Vakfesi'ne yarın duracak olan hacı adayları Peygamber Efendimiz'in (sas) yolunu takip etmek için Mina'ya çıktı. Mina'da bir gün geçirecek olan hacı adayları buradan Arafat'a geçerek vakfeye duracak.

Hz. İbrahim, kurban etmek için, oğlu Hz. İsmail’i Mina’ya götürür. Sonra Allah tarafından Hz. İbrahim’e bir kurbanlık gönderilir. Bu kurbanlığın koç olduğu çoğunlukla kabul edilir. Kuran’ı Kerim’de bu durum “ fidye olarak ona büyük bir kurbanlık verdik. Diye açıklanır.( es-Saffat, 37/ 107).

Mina Mekke ile Arafat arasında yer almaktadır. Kuzeyinde Sabir dağı bulunur. Akabe cemresi ile Muhassir Vadisi arasında kalan yere Mina denilir. Bu bölge birinci ve ikinci Akabe bey’atlarında Hz. Peygamber (s.a.v) ile Medineliler arasında görüşmelerin yapılmış olduğu yerdir.


Hz. İbrahim kendine engel olmaya çalışan şeytanı burada taşlamıştır. Bu bölgede kurban kesmiştir. Hac ibadeti yapanlar da burada kurban keser ve şeytanı taşlarlar.


Vip hacıların çadırlarından


Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder