Ayet Temalı Fotoğraf Yarışması Başladı

İzmir merkezli bir dernek olan AKÇEV ile Kuran'ın Anlamıyla Buluşmak Platformu, "Ayeti seç fotoğrafını çek" adlı bir fotoğraf yarışması düzenledi.

Yarışma şartnamesinde fotoğrafların Kuran'dan ayetler referans alınarak çekilmesi, ayet referansı olmayan fotoğrafların yarışmaya kabul edilmeyeceği duyuruldu. 

Yarışmanın afişleri okullara da asıldı.

Yarışma Şartları

AKÇEV DERNEĞİ- KAB PLATFORMU FOTOĞRAF YARIŞMASI

Şartnamesi

“Yaşam Kılavuzumdan Kareler”

YARIŞMANIN ADI: Akçev Derneği- Kab Platformu Fotoğraf Yarışması

ORGANİZATÖRLER: Akçev Derneği

YARIŞMANIN KONUSU: “Yaşam Kılavuzumdan Kareler”

Gerçek hedeflerin ve gerçek amaçların yitirildiği, gerçeğin aksine bir koşuşturmanın olduğu, hız ve sanal hazzın zirvede olduğu bu dönemde insanların; Kur’an’ı Kerim’i tanımaması, tanıdığını söyleyenlerin yanlış tanıması, tanıyanların da hayatına tatbik etmemesi ve konuşma, gülme, mutluluk da dâhil her şeyin sanal olduğu bu zamanda bizleri gerçeğe çağıran kitabımızın insanlar tarafından kabul görmemesi gibi sebepler bizlere bu çalışmanın elzem olduğunu göstermiştir.

Hızla akıp giden yoğun koşuşturma temposunda kişilerin, arayış içinde olduğu, dünya zevki ve hırsının çığ gibi büyüdüğü, insanların soru, sorun ve içinden çıkamadığı buhran ve sıkıntılarla baş başa kaldığı günümüzde insanlara, Kur’an’ı Kerim’in bunları giderici, aradıklarını bulma noktasında yardımcı, genel mutluluk ve huzuru sunucu bir kitap olduğunu gösterecektir.

Her bir mesajı ayrı değer ve öneme sahip Kitabımızın binlerce mesajından sadece bir kaçını seçip sahada uygulamaya aldığımızda, kendisinin ne kadar hayat için olmazsa olmaz, hayatın içinden, hatta tam merkezinden olduğunu bizlere gösterecektir.

Bu yarışmamız sayesinde ayetleri incelerken toplumdaki her bireye yaşam kılavuzumuz olarak adlandırdığımız, bize dünya ve ahiret hayatımızın arzu edilebilir olabilmesi için formüller veren kitabımızın ve içindekilerin kolay, anlaşılabilir, uygulanabilir, ders verici ve hatta eğitici olduğunu göreceğiz. Ayetler ele alınarak hayatımıza baktığımızda ve bu ayetlerden yaşamımızda kareler aradığımızda Kur’an’ın ne kadar hayatın içinde, bizimle ve her olayımızda olduğunu gözlemleyebileceğiz.

KATILIM KURALLARI:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.
Yarışma tüm amatör veya profesyonel, fotoğrafa meraklı herkese açıktır.
Fotoğraflar Kur’an’ı Kerimden ayetler referans alınarak çekilecek. Ayet referansı olmayan fotoğraflar yarışmaya kabul edilmeyecek.
Bir kişiye bir ödül hakkı vardır.
Yarışmacı istediği sayıda fotoğraf gönderebilir; fakat birden fazla fotoğrafı dereceye girerse, bunların içinden sadece en iyisine derece ödülü verilecektir.
Yarışmada 30 adet fotoğraf seçilecektir. Bunlardan ilk üçüne derece, diğer 27 tanesine mansiyon ödül verilecektir. Seçilecek fotoğraf sayısını komisyon ihtiyaç halinde değiştirebilir.
Yarışmacılar; (cep telefonu, tablet vb) mobil cihazlarla çektikleri fotoğraflarla da yarışmaya katıla-bilirler.
Fotoğrafların DSLR fotoğraf makineleri ile en az 300 dpi çözünürlükte makinenin markasına göre “RAW + High Jpeg” formatta çekilmesi önerilir.
Katılımcı, eser sahibi olduğunu ve bu eserin tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir çalışma olduğunu; tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in Akçev Derneği ve Kab platformunun sosyal medya üzerinde kullandığı (facebook, instagram, twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir kısmında ve/veya Akçev Derneği ve Kab Platformu tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde bulunmayacaktır.
Katılımcı, yarışmaya gönderdiği yapıtın tümüyle kendisine ait olduğunu ve gerekli tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Şu kadar ki; Katılımcı, üçüncü şahısların Eser üzerinde herhangi bir hakkı olmadığını, üçüncü kişilerden gelebilecek her türlü talebin doğrudan muhatabı olduğunu ve üçüncü kişilere karşı sorumlu olduğunu/olacağını; Akçev Derneği’nin bu sebeple herhangi bir sorumluluk altında kalması, herhangi bir ödeme yapmak zorunda kalması, Eser’i kullanması sebebiyle herhangi bir şekilde zarara uğraması durumunda, Akçev Derneği’nin tüm zararını derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini işbu şartnameyi okuyup kabul ederek yarışmaya katılmak suretiyle gayrikabili rücu kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Bu konuda oluşabilecek anlaşmazlıklarda Akçev Derneği sorumlu olmayacaktır.
Yarışmaya gönderdiği fotoğraf üzerinde, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişikliği yapan kişi hakkında kural ihlali işlemi uygulanır.
Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunması ve fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal dosyayı bozmadan vermesi gerekmektedir.
Yarışmada ödül ve sergileme alan fotoğrafların her türlü kullanım hakları Akçev Derneği ve Kab Platformuna ait olacak. Akçev Derneği ve Kab Platformu yayınlarında, basılı evraklarında, tanıtım amaçlı dokümanlarında ve diğer platformlarda (takvim, ajanda, kitap ayıracı, posta kartı, katalog, web sayfası, sosyal medya hesapları, elektronik iletişim ve kayıt ortamları vs) serbestçe kullanılabilecektir. Bu kullanımlar için Katılımcı’ya, Akçev Derneği ve Kab Platformu tarafından ayrıca bir telif hakkı veya ücret ödenmeyecek.
Katılımcı iş bu Şartnameyi incelemesi akabinde Yarışmaya katılmak suretiyle Yarışmada ödül alan eserlerin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında kullanım, çoğaltma ve yayma hakkı, temsil, işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan araçlarla umuma iletim hakkı, umuma arz salahiyeti şeklindeki manevi hakları kullanma yetkisini yer, sayı, süre, mecra ve içerik sınırı olmaksızın, herhangi bir bedel talep etmeksizin Akçev Derneği ve Kab Platformuna verdiğini; kabul, taahhüt ve beyan eder.
Düzenleme Kurulu, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir. Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu, sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme, ödüllendirme dahil her türlü değişikliği yapmaya yetkilidir.
Yarışmada ödül hakkı kazanan yarışmacıların isimleri belirtilen tarihte resmi web sayfamızda yayınlanır.

Daha fazla detay için yasamkilavuzum.com

Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder