Header Ads

2018 DİB MBSTS Sınavı Yapıldı. Sorular Açıklanacak mı ?

2018 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018-DİB-MBSTS), 81 il merkezinde yapıldı.

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 60 sorudan oluşan test uygulandı.

2018 MBSTS'de Kur'an Bilgisi (Kur'an tarihi, tecvit, Kur'an-ı anlama ve meal bilgisi)'nden 5 soru, Tefsir'den 6 soru, Akaid ve Kelm'dan 8 soru, Fıkıh ve İlmihal'den 20 soru, Hadis'ten 7 soru, Siyer ve İlam Tarihi'nden 8 soru, Dinler ve Mezhepler Tarihi'nden 6 soru olmak üzere toplamda 60 soru soruldu.

MBSTS 2018 sonuçları;

3 Mayıs 2018 tarihinde saat 16:30’dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden açıklanacaktır. Adaylar sınav sonuçlarını belirtilen internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile öğrenebileceklerdir.

****
Diyanet işleri başkanlığı görevde yükselme için ön şart olan mbsts soru ve cevapları sosyal medyada paylaşıldı. Bu cevaplar KESİN DEĞİLDİR.

Yorum kısımına sorulan soru ve cevapları paylaşabilirsiniz.

Mbsts soru ve cevaplar sizden gelenlerle birlikte tek tek irdeleyerek sizlere ulaştırıyoruz. kesin cevaplar olmayıp yorum kısmından cevapların kesin olmayanlarını bizlere iletebilirsiniz.

DİKKAT: ÖSYM KESİN CEVAPLARI AÇIKLAMADAN SONUÇLARI FAZLA DİKKATE ALMAYINIZ. 
 
1. Sorunun Cevabı: Asım kıraatı

2. Sorunun Cevabı: Yemini lağv

3. Sorunun Cevabı: İklab,mealiğunne,izhar.Sakin nun olanın cevabı

4. Sorunun Cevabı: Bir hadis kitabında olup kütübü sittede olmayan hadisler : Müstedrek

5. Sorunun Cevabı: Hanbeli şafii hanefi

6. Sorunun Cevabı: Kadın İddeti sorusu Doğumdan sonra

7. Sorunun Cevabı: Düşmanlıktan sonra müslüman olmayan: Mutim b. Adiyy

8. Sorunun Cevabı: Maktu hadis

9. Sorunun Cevabı: Muallak

10. Sorunun Cevabı: Kıran temettü

11. Sorunun Cevabı: Sultan Mahmut

12. Sorunun Cevabı: Mekkeye sığınanlar verilmeyecek

13. Sorunun Cevabı: Zemahseri tefsiri sorusu muhkem ayetlerde Hanefi mezhebinin hükümlerine yer verilmiştir. yada israiliyat ?

14. Sorunun Cevabı: Sihizm Caynizm

15. Sorunun Cevabı: Mutezile sorusu: Adalet

16. Sorunun Cevabı: İnsallah Müslumanım: Eşari

17. Sorunun Cevabı: kuba mescidi

18. Sorunun Cevabı: Duhan suresinde geçen savaş: Bedir

19. Sorunun Cevabı: Siyak ve sibak

20. Sorunun Cevabı: Metruk hadis

21. Sorunun Cevabı: Müşkilül kuran

22. Sorunun Cevabı: Gassaniler vardı 3 bilgi de doğru

23. Sorunun Cevabı: Hz Ömer'in fey dağıtımı yöntemi:  İstihsan

24. Sorunun Cevabı:  Zekatin sartlarindan degildir. Kıyemi

25. Sorunun Cevabı: Temanu dedili

26. Sorunun Cevabı: Hz. Ömer zamanında yapılmayan uygulama: Kadıl Kudatlık

27. Sorunun Cevabı:  İbni Mesudun Ekolü: Rey ve İctihad

28. Sorunun Cevabı: Tevbe etmeden ölen cehennemlik, tevbe eden fasık diyen: Mutezile

29. Sorunun Cevabı: Safevi sorusunun cevabı: İsmaililik

30. Sorunun Cevabı: Mücmel mübeyyen

31. Sorunun Cevabı: Kadıyanilik

32. Sorunun Cevabı: Sefeh

33. Sorunun Cevabı: Edebül kaza

34. Sorunun Cevabı: Süryani

35. Sorunun Cevabı: Ramazan oruç tutun ayetinden çocukların ve hastaların çıkarılması: Tahsis

36. Sorunun Cevabı: Tehaddi

37. Sorunun Cevabı: Sebebi nuzul sorusu: Habeşistana hicret

38. Sorunun Cevabı: Kefil olmayan şürket türü: İnan

39. Sorunun Cevabı: Nazzam- Sarfe teorisi

40. Sorunun Cevabı:  Vadeli alınan malı peşin satmak:

41. Sorunun Cevabı: Hannan b. Munkıza yapılan muamelenin fıkhi karşılığı: Hacir

42. Sorunun Cevabı:  Nafaka Sorusu: Çocuğun nafakası babaya aittir ve nafaka iddete kadardır.

43. Sorunun Cevabı:  Ravinin bi şeyi unutmaması olduğuu gibi hatırlaması: Zabt

44. Sorunun Cevabı: Nureddin el-Heyseminin kitabının türü Zevaid

45. Sorunun Cevabı: İmam malikin medine ehlinin örfini önemseme sebebi ?

46. Sorunun Cevabı: Eşarilein Halkul Efal ile ilgili kabul ettikleri teori: Kesb

47. Sorunun Cevabı: Ömer b. Abdulaziz'in yaptıkları: Mevali ile Arapları eşit kabul etmesi ve ya Hadis tedvinini emretmesi ?

48. Sorunun Cevabı: Fasit akid örnek: haram satım akdi yada vakti belli olmayan kira akdi?

49. Sorunun Cevabı: Mükatebe-Kıraat-İlam

50. Sorunun Cevabı: Nafile oruçlardan yanlış olan: Safer-Her ayın 13.14.15 orucu

51. Sorunun Cevabı: Vaciple Farz Arasındaki Fark: Kişiye göre değişmesi?

52. Sorunun Cevabı: Tanah

53. Sorunun Cevabı: Abdullah b. Ubey’in sebep olmadigi sey: Biri maune faciası

54. Sorunun Cevabı: Arafat-Şeytan Taşlama

55. Sorunun Cevabı: şevvalin kefareti yok

56. Sorunun Cevabı: İsnaaşeriyye

57. Sorunun Cevabı: Kaybolan çocuğa miras verilmesi: İstishab

58. Sorunun Cevabı: Güneşe ve aya yemin: Edilecek yeminlere örnek verilmesi

59. Sorunun Cevabı: Cem ve telif

60. Sorunun Cevabı: Tahkiki

İşte MBSTS 2018 sınavı sorular ve cevapları hakkında detaylı bilgi…

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı'nın kısa adıdır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2018 MBSTS) başvuruları 14-22 Şubat 2018 tarihleri arasında yapıldı. Sınav 7 Nisan 2018 tarihinde yapılacak. MBSTS sonuçları 3 Mayıs 2018 tarihinde erişime açılacak.

MBSTS Sınavına Kimler Girebilir?

Diyanet tarafından Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı ile ilgili olarak yapılan açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığı personeli (kadrolu ve sözleşmeli) bu sınava başvurabilecektir.” ifadeleri yer almaktadır. Buna göre bir yıl içinde görevde yükselmek isteyen, yurtdışına veya hacca görevli olarak gitmek isteyen veya bulunduğu camiden başka bir camiye nakil sınavı ile gitmek isteyenler bu sınava girmelidirler.

Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir.

Yurt dışında görevlendirilmek isterseniz 70 ve üzeri  (daha önce böyle oldu) puan almış olmalısınız. Nakil sınavlarında Mbsts’nın ve sözlü puanın ortalaması alındığından Mbst sınavından da oldukça yüksek puan almanızda fayda var. Hac görevlendirmesinde ise görevli olarak kaç kişi alınacaksa en yüksek puan alandan aşağıya doğru sıralama yapılmaktadır. Dolayısıyla Mbst sınavından her halükarda yüksek puan almanız yararınıza olacaktır.

MBSTS sınavı ilk yapıldığı yıllarda görevliler tarafından çok önemsenmedi. Fakat görev yerini değiştirmek isteyen birisi, eğer MBSTS sınavına girmemişse ne yaparsa yapsın yer değiştiremeyince bu gibi durumlar görevliler arasında yayıldı ve gittikçe MBSTS sınavına girenlerin oranı artmaya başladı.

Hiç yorum yok

Blogger tarafından desteklenmektedir.