mahihaber Göz Hekimlerinin ve hastalarının sorgulaması gereken beş şey - Mahihaber
HADİSLERDEN

Göz Hekimlerinin ve hastalarının sorgulaması gereken beş şey1. Spesifik tıbbi endikasyonlar olmadan göz ameliyatı için ameliyat öncesinde tıbbi testler yapmayın.

Göz ameliyatları uzun sürmediği ve ciddi riskler getirmediğinden birçok hasta için perop testler gereksizdir. Hastada kalp hastalığı varsa bir EKG istenebilir. Diyabetliyse kan şekeri bakılabilir. Diüretik kullanan için potasyum bakılabilir. Genel olarak öykü ve fizik muayene yukarıdaki durumlarda olduğu gibi bir test gerekliliği göstermedikçe ameliyat listesine alınan hastalara tıbbi test gerekmez. Kurum politikalarında bu konular göz önüne alınmalıdır.

2. Ciddi bir göz hastalığı belirti ve bulguları olmayan hastalar için rutin görüntüleme testleri istemeyin

Hastalarda ciddi göz patolojisi belirti ya da bulguları yoksa genel olarak klinik görüntüleme testleri gerekli değildir; bir göz hastalığı varsa ya da kötüye gidiyorsa kapsamlı bir öykü alımı ve fizik muayene çoğu zaman ortaya çıkarır. Rutin görüntüleme örnekleri; görme alanı testi, OCT muayenesi, diyabetli hastaların retina görüntülemesi ve nörogörüntüleme veya fundus fotografıdır. Eğer hastalık belirti ve bulguları varsa daha ileri değerlendirme ve tedavi planlamaya yardım için görüntüleme testleri gerekebilir.

3. Adenoviral konjunktivit (pembe göz) için antibiyotik yazmayın.

Adenoviral konjunktivit ve bakteriyel konjunktivit farklı tipte enfeksiyonlardır, göz hekimince klinik belirti ve bulgularla ve gerekirse kültürle tanınabilir. Antibiyotikler bakteriyel konjunktivitli hastalara, özellikle orta ve şiddetli arası konjunktivitlilere fayda sağlar. Ancak adenoviral konjunktivitte fayda sağlamaz ve aşırı antibiyotik kullanımı mevcut tedavilere kolay cevap vermeyen bakterilerin öne çıkmasına yol açabilir. Tanısal belirsizlik halinde durumun kendi kendine iyileşip iyileşmediğini ve daha başka tedavi gerekip gerekmediğini görmek için hastalar yakından izlenebilir.

4. İntravitreal enjeksiyonların öncesi ve sonrasında rutin olarak antibiyotik vermeyin.

İntravitreal enjeksiyonların öncesi ve sonrasında rutin antibiyotik kullanımı gereksizdir, araştırmalar topikal antibiyotiklerin göz enfeksiyonu gelişimini önlemediğini gösterdi. Antibiyotikli göz damlalarının riskleri arasında allerjik reaksiyonlar bulunur. Antibiyotiklerin aşırı kullanımı ve tekrarlayan maruziyetler mevcut tedavilere kolay cevap vermeyen bakterilerin gelişmesine neden olur. Göz enfeksiyonunun önlenmesinde rutin antisepsi önemli ve uygundur.

5. Hafif derecede kuru göz için başka tıbbi tedavileri denemeden önce punktal tapa koymayın.

Kuru göz tedavisi için yapay gözyaşı, kayganlaştırma ve sıcak, nemli kompres gibi gibi tıbbi tedaviler bulunuyor. Bu tıbbi yöntemlerin yanı sıra ortamı değiştirmenin de kuru gözü iyileştirmek ve gözyaşı tabakasını normalleştirmek için punktal tapadan önce denenmesi gerekir. Hastanın gözyaşı tabakası ve gözkapakları tedavi edildiğinde kuru göz belirtileri ısrar ederse punktal tapa kullanılabilir.

Bu maddeler sadece enformasyonel maksatla getirildi ve bir tıbbi profesyonelle konsültasyonun yerini tutmayı amaçlamıyor. Bu listedeki maddeler ya da kendi kişisel durumları hakkında özel soruları olan hastalar hekimlerine danışmalıdır.


Yazar: American Academy of Ophthalmology
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder