mahihaber Haccın Ziyaretgahlarından - Cuma Mescidi - Mahihaber
HADİSLERDEN

Haccın Ziyaretgahlarından - Cuma Mescidi


Mescidi Cuma - Âtike mescidi - Beni Sâlim mescidi - Mescidi Vadi

İlk cuma namazının hatırasını taşıyan mescid

Peygamberimiz Hz. Muhammed'in  Medine'ye gelirken  durduğu Rânunâ denilen yerde, öğle namazı vakti gelmişti. Burada yanında bulunanlarla birlikte Cuma namazı kıldı ve hutbe okudu.

Peygamberimizin ilk defa kıldığı Cuma namazı budur. İlk okuduğu hutbe de burada okuduğu hutbedir. Şimdi bu yerde "Mescid-i Cuma" adıyla büyük bir cami bulunmaktadır.

CUMA MESCİDİNİ ÜÇ BOYUTLU GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Peygamberimiz (s.a.v.) ilk okuduğu hutbe buradaki hutbedir.

Peygamber Efendimiz (s.a.v.) ilk kıldıkları Cuma namazının birinci hutbesinde Allah’a hamd ve senâ ettikten sonra şöyle buyurdu:

“Ey insanlar! Sağlığınızda ahiretiniz için hazırlık yapınız. Muhakkak biliniz ki kıyamet gününde herkes burada yaptığından sorguya çekilecektir. Allah-ü Teâla, burada iken ahireti için iyi bir hazırlık yapmış olan kuluna diyecek ki; Ey kulum Sana benim Peygamberim gelip de söylemedi mi? Ben sana mal verdim, sağlık verdim, sana bir çok nimetler ihsan ettim. Sen kendin için ne hazırladın? İbadetler yaptın mı? İyilik ettin mi? O kimse de sağına soluna bakacak bir şey göremeyecek. Önüne bakacak cehennemden başka bir şey göremeyecek. Öyle ise, her kim kendisini bir yarım hurma ile de olsa ateşten, cehennemden kurtarabilecek ise, hemen dünyada o hayrı işlesin. Dünyada iken yapabildiği kadar hayır ve iyilik yapsın. Yarım hurma tanesi kadar iyilik yapacak bir şeyi yoksa, herkese tatlı dilli, güler yüzlü olsun. Zira bu suretle bir hayra on mislinden yedi yüz misline kadar sevap ve mükafat verilir.”

Mus’ab bin Umeyr ve Es’ad bin Zürâra Radıyallahu anhume Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) in Medine’ye hicretinden önce Medinede ki Müslümanlarla beraber Cuma namazını kılarlardı. . Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) hicretin ilk günlerinde Kuba mescidini inşa ettikten sonra Medine-i Münevvere ye hareket ettiğinde Beni Sâlim kabilesinin içinden geçerken kabile halkı Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem)i bırakmadılar. İkramda bulundular. Bu arada Cuma günü öğle namazı vakti girdi. Efendimiz (sallallahu aleyhi vesellem) burada ilk Cuma namazını kıldırdı. Bundan dolayı buraya Cuma mescidi dendi.

Bu mescide “Âtike” veya Beni Sâlim kabilesi içerisinde olduğu için “Beni Sâlim” mescidi de denir. , Ayrıca mescidi “vadi” de denir çünkü bu mescid “Ranuna vadisi”nin içerisindedir


Bu mescid 1990 lı yıllarda yeniden yapıldı. Türk mimarisini andıran yapısıyla arzı endam eden bu mescid kuba mescinin bir km.kuzeyine düşmektedir. Mimarı Mahmut Kirazoğlu dur.


BİR MAKALE - AHMET DOĞRU

Medine ile Kuba arasındaki Rânûna Vadisi’nde yer alan Mescid-i Cuma, Peygamber Efendimiz’in (sallallahu aleyhi ve sellem) hicret esnasında cuma namazı kıldığı yerde bulunuyor. Allah Resûlü, ilk cuma namazını Sâlim bin Avf oğullarının mahallesinde kıldırmıştı.

Resûl-i Ekrem (aleyhissalâtü vesselâm) Efendimiz, hicret esnasında konakladıkları Kuba karyesinden cuma günü Medine’ye doğru yola çıktı. Rânûna Vadisi’nde Sâlim b. Avf oğullarının yurduna geldiğinde öğle vakti olmuştu. Peygamber Efendimiz, vadinin ortasında indi, ilk defa cuma namazı kıldırdı. Ayakta iki hutbe irad etti. Ebû Seleme b. Abdurrahman’dan rivayet edildiğine göre ilk hutbesinde Allah’a hamd ve zât-ı seniyyelerini senâdan sonra şöyle buyurdu:

“Ey insanlar nefisleriniz için hazırlık yapınız. Şunu iyi biliniz; Allah’a and olsun ki sizden biri ölecek, koyunlarını çobansız bırakacak. Sonra Rabbi onunla arasında tercüman veya bir vasıta olmadığı halde diyecek ki: Sana Resûl’üm gelip de tebliğde bulunmadı mı? Sana mal vermedim mi? Sana fazilet ihsan etmedim mi? Nefsin için ne hazırlıkta bulundun? O kişi sağına, soluna bakacak, bir şey göremeyecek. Önüne bakacak cehennemden başka bir şey göremeyecek. Kim yüzünü ateşten korumaya güç yetirirse yarım hurmayla da olsa bunu yapsın. Bunu da bulamazsa güzel sözle buna gayret etsin. Muhakkak ki iyilikler on katından yedi yüz katına kadar mükâfatlandırılır. Selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.”

İlk hutbeyi tamamladıktan sonra kısa bir müddet oturup ikinci hutbeye kalktı ve şöyle buyurdu:

“Hamd Allah’a mahsustur. O’na hamd eder, ondan yardım dilerim. Nefislerimizin şerlerinden ve amellerimizin kötülüklerinden O’na sığınırız. Allah’ın hidayete erdirdiğini kimse dalâlete düşüremez. O’nun dalâlete düşürdüğünü de kimse hidayete erdiremez. Allah’tan başka ilah olmadığına şehadet ederim. O birdir, ortağı yoktur. Sözlerin en güzeli Allah’ın Kitabı’dır. Allah’ın kalbini Kur’an’la ziynetlendirdiği, küfürden sonra İslâm’a dahil ettiği ve Kur’an’ı insanların sözlerine tercih eden kimse felâha ermiştir. Allah’ın Kitabı, sözlerin en güzeli ve en beliğidir. Allah’ın sevdiğini seviniz. Allah’ı bütün kalbinizle seviniz. Allah’ın Kelâmı’ndan ve zikrinden usanmayınız, ona karşı kalpleriniz katılaşmasın. Çünkü Allah’ın yarattığı her şeyden –iyisini- ayırıp seçen odur. Amellerden Allah’ın yücelttiği hayırlılarını, kullarından seçkinlerini, sözlerden doğru olanlarını, helâl ve haramdan insanlara verilenlerin her birini… Allah’a kulluk ediniz. O’na hiçbir şeyi ortak koşmayınız. O’ndan hakkıyla sakınınız. Sözlerinizde de Allah’a karşı doğru olunuz. Allah’ın rahmetiyle aranızda muhabbet tesis ediniz. Muhakkak ki Allah ahdini bozanlara buğzeder. Selâm, Allah’ın rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.”

İmam-ı Enbiyâ (aleyhi ekmelü’t-tehâyâ) Efendimiz, namazı kıldıktan sonra devesine binerek yola koyuldu. Bu esnada o mahallede ikamet eden Sâlim b. Avf oğullarından bazı kişiler gelip Allah Resûlü’nü yanlarında kalması için davet ettiler. Sayıca kalabalık olduklarını, mal ve silahça zenginliğe sahip bulunduklarını, kendisini koruyabileceklerini söylediler. Peygamberimiz, Allah’ın bu saydıklarını kendilerine mübarek kılması için dua edip “Deveyi bırakınız, muhakkak o emrolunmuştur.” buyurdu.
Bayezid-i Veli yenilemişti

Peygamber Efendimiz’in ilk cuma namazını kıldırdığı yerde, Cuma Mescidi bulunuyor. Kuba Mescidi’ne 350 metre uzaklıktaki Mescid-i Cuma, ‘Mescid-i Âtike’ nâmıyla da yâd ediliyor. Mescid-i Cuma, ilk zamanlarda açık bir namazgâh iken önce etrafına duvar çevrildi, daha sonra da kapalı bir mabet haline getirildi. Osmanlılar zamanında Sultan II. Bayezid’in yenilediği mescid, yakın zamana kadar bu şekildeydi. 1992 yılında yıktırılarak yeniden yaptırıldı. Caminin mimarı Sami Efendi’nin torunu Mahmut Kirazoğlu’dur.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder