HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Sivaslılar Mezar Taşlarını OkuyabilecekVakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Sivas’ın önemli tarihi mekanları arasında yer alan ve inanç turizmi açısından oldukça öneme sahip miraslardan birisi olan tarihi Ali Baba Caminin bahçesinde yer alan mezarlıkların restore edileceğini söyledi.

Tarihi caminin içerisinde yer alan mezarların gün yüzüne çıkarılacağını aktaran Karaca, “Ali baba Camiinden başlayarak oradaki bütün mezarları gün yüzüne çıkarıp mezar taşlarında yazan Arapça yazıları tercüme ettirerek mezarların yanlarına koyacağız. Şuan çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

İçerisinde Alibaba’nın türbesinin de bulunduğu camide bir kısım mezarların yenilendiğini diğer mezarlarda da yenileme çalışmaları yapılacağını aktaran Karaca, “Taşınmaz Kültür varlığı olarak tescilli bulunan Alibaba Camii önünde ve arka kısmındaki büyük bahçe içinde çok sayıda mezar bulunmakta. Ali Baba Camii haziresinde mezarlar camiinin kuzey, güney ve batı taraflarında yer almaktadır. Kuzey tarafında bulunan mezarlar Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından camiyle birlikte restore edilmiş ve restorasyon sırasında yer yer bazı taşların yazılı kısımları onarıldı. Sivaslı ünlü şeyhlerden Alibaba ve torunları caminin mezarları son cemaat mahalli içindeki alanda. Bu hazirede ayrıca Sivas eşrafından birçok önemli kişinin mezarları da bulunmakta. Bilindiği üzere hazirelere daha çok haziresi olan mülkün sahibi ve onun soyundan gelenler diyebileceğimiz sosyal statü ve ekonomik düzey bakımından iyi durumda olanlar defnedilmektedir. Bu hazirede de aynı durumu görmek mümkündür. Hazireye tarikat şeyhleri, bazı askeriye mensupları ve özellikle Dağıstan’dan geldiği belirtilen bir ailenin mensupları (dört kişi) defnedilmiştir. Mezar taşlarından tespit edilebildiği kadarıyla bu hazirede Büyük Alibaba, onun oğlu Küçük Ali Baba, şair, yazar, bilgin ve Eski Sivas Milletvekili Kazancızâde Mehmed Emin Edib Efendi, Dağıstan Valilerinden Nuh, onun kızı Saniye Hanım, onun eşi Zekariya Han Oğlu Mir Yahya, onların yanında Dağıstanlı Ali Edhem Han, Tahir, Es-Seyyid Es-Şeyh İsmail Efendi, çocukken ölen İsmail, Oğul Ali Baba dergahının hizmetkârı Şeyh Hüseyin, kumandanlardan Neşet Efendi, şehir hanedanından Ahmed Efendi, Es-Seyyid Ahmed Ağa, askeriye mülazımlarından Erzurumî Şevki Efendinin oğlu Ahat Efendi, gibi kişiler yatmaktadır. Bu yıl orada bulunan tüm mezarları restore edeceğiz” ifadelerini kullandı.

sivasmemleket

Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz