Haberi Paylaşabilirsiniz

Diyanet İşleri Başkanına Erken Emeklilik
Resmi Gazete'nin 10 Temmuz 2017 sayısında yayımlanan 3 numaralı kararname ile Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Usülleri de yer aldı.

Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılanların görev süresi atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek.

Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek.

Görev süresi 3 ve 4 yıl olan kadro, pozisyon ve görevlere atananlar, Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek. Cumhurbaşkanı kararıyla göreve gelenler,  sözleşmeli olarak da çalıştırılabilecek.

Buna göre, Cumhurbaşkanı kararıyla atama yapılacak olanlar arasında bulunan Diyanet İşleri Başkanı 4 yıl veya Cumhurbaşkanını'nın görev süresi bitince görevi de bitmiş olacak.

Aynı kanunda Diyanet İşleri Başkanlığı yapacak olanların 657'e sayılı kanuna bağlı olarak çalışabilecekleri gibi sözleşmeli olarak da çalışabilme imkanı getirildi.

Cumhurbaşkanı kararıyla alınan kadro, pozisyon ve görevlerin boşalması halinde ilgili cumhurbaşkanı yardımcısı veya bakan tarafından görevlendirme yapılabilecek, bu görevlendirmeler aynı gün Cumhurbaşkanlığına bildirilecek.

Cumhurbaşkanı kararıyla atanacak olan Diyanet İşleri Başkanında şu şartlar aranacak:
  • 57 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak. 
  • En az dört yıllık yükseköğrenim mezunu olmak. 
  • Kamuda ve/veya sosyal güvenlik kuramlarına tabi olmak kaydıyla uluslararası kuruluşlar ile özel sektörde veya serbest olarak en az beş yıl çalışmış olmak."
GÖREV SÜRELERİ

Cumhurbaşkanı kararıyla ataması yapılan Diyanet İşleri Başkanı'nın görev süresi, azami 4 yıl olup atandıkları tarihte görevde bulunan Cumhurbaşkanının görev süresini geçemeyecek.

Cumhurbaşkanının görevi sona erdiğinde bunların görevi de sona erecek. Bu kişiler, yerlerine atama yapılıncaya kadar görevlerine devam edebilecek.

GÖREVDEN ALINABİLECEKLER

Görev süreleri sona erenler yeniden atanabilecek, görev süreleri sona ermeden de Cumhurbaşkanınca görevden alınabilecek.

Görev süresi belli olanlar Cumhurbaşkanının görev süresinin sona ermesini beklemeyecek

GÖREV ALAN BAŞKANIN SÖZLEŞME ŞARTLARI

Cumhurbaşkanı kararıyla göreve gelenler, atandıkları kadro, pozisyon ve görevlerde 657 sayılı Kanun'un ve diğer kanunların sözleşmeli personel çalıştırılması hakkındaki hükümlerine bağlı olmaksızın sözleşmeli olarak da çalıştırılabilecek.

Bu kişilerin hizmet sözleşmelerini, idare adına imzalayacaklar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANININ MAAŞI

Sözleşme taban ve tavan ücretleri; kurum ve kuruluşlar, unvanlar, yapılan hizmetin güçlüğü, sorumluluğu ve riskleri, iş yoğunluğu, çalışma şartları, hizmet yerinin sosyo-ekonomik durumu ve coğrafi özellikleri ile hizmete ve hizmet yerine ilişkin olarak, aynı kadro, pozisyon ve görevlerde bulunan emsallerine; emsalinin bulunmaması durumunda da benzer kadro, pozisyon ve görevlerde bulunanlara göre farklılıkları ayrı ayrı veya birlikte dikkate alınarak Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Sözleşme ücreti, taban ve tavan ücretleri aralığında sözleşme imzalamakla yetkili kılınan makam tarafından belirlenecek. Sözleşme süresi, üst kademe kamu yöneticisinin görev süresi ile sınırlı olacak.

Görev süresi sona eren veya görevden alınan üst kademe kamu yöneticisinin görevi ile ilişiği kesilecek ve sözleşmesi feshedilmiş sayılacak.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI GÖREVDEN ALINIRSA

Kamu görevlisi olmayanlar arasından üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine atananlardan görevleri sona eren veya görevden alınanlara tazminat ödenip ödenmemesi ve tazminat miktarıyla buna ilişkin diğer hususlar Cumhurbaşkanınca belirlenecek.

DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAPANLARA EMEKLİLİK İMKANI

Üst kademe kamu yöneticisi kadro, pozisyon ve görevlerine kamu görevlileri arasından atananlardan görev süresi sona eren veya en az bir yıl görev yaptıktan sonra görevden alınanların, görev sürelerinin sona erdiği veya görevden alındıkları tarih itibarıyla emeklilik aylığı bağlanmasına hak kazanmış olmaları şartıyla, yaş haddini beklemeksizin emekli olmaları durumunda emeklilik ikramiyeleri; yaş haddinden emekliliğine en fazla üç yıl kalmış olanlara yüzde 30, yaş haddinden emekliliğine üç yıldan çok altı yıldan az (altı yıl dahil) kalmış olanlara yüzde 40, yaş haddinden emekliliğine altı yıldan fazla kalmış olanlara yüzde 50 fazlasıyla ödenecek, bu tutar Cumhurbaşkanı tarafından bir katına kadar arttırılabilecek.
Cumhurbaşkanı onayıyla görevden alınanların yeni görev ve pozisyonları da kararnamede belirlendi.

DİYANET'İN DİĞER ÜST KADROLARI

Din İşleri Yüksek Kurulu Üyeleri, Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu Üyeleri ve il Müftüleri Cumhurbaşkanı onayıyla ataması gerçekleştirilecek. Diğer ünvanlardaki birim başkanları ise Diyanet İşleri Başkanının onayı ile atanacaklar.
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz