mahihaber Eşler birbirlerinin tamamlayıcısıdır - Mahihaber
HADİSLERDEN

Eşler birbirlerinin tamamlayıcısıdırİnsanı insan yapan birtakım yüksek değerler, aile içinde yaşayarak öğrenilir.

AİLE, insanın varlık yapısından kaynaklanan, kan bağlılığı, evlilik ve bazı yasal yollarla aralarında akrabalık ilişkisi bulunan toplumsal bir birimdir.

Çekirdek ailede sadece anne, baba ve çocuklar bulunur. Geniş ailelerde, başta büyükanne, büyükbaba olmak üzere başka yakın akrabalar da yer alabilir. İnsanoğlu, ailede hayata tutunmayı başarır, sosyalleşir. İnsanı insan yapan birtakım yüksek değerler, aile içinde yaşayarak öğrenilir.

AİLEYLE MUTLUDUR

Aile, insanın olduğu her yerde var olan bir kurumdur. Aynı özden yaratılan, biricik, tek, özgün olan kadın ve erkek, aile ile birlikte üst insani bütünlüğü gerçekleştirme imkânı bulur. İnsan ancak aile içinde huzurlu ve mutlu olabilir. İnsan neslinin devamı, aile gibi bir kurumu yaratmıştır. İnsan yavrusunun ayağa kalkabilmesi için ortalama bir yıla, hayata tutunabilmesi için ise en azından 15-20 yıla ihtiyaç vardır. Kuran, kadınların ve erkeklerin birbirinin tamamlayıcısı ve birbirlerine muhtaç olduklarına dikkat çeker (Bakara/187).

EVLİLİK HAYATÎDİR

Kadın ve erkek birlikteliği, fıtrata uygun olarak, toplumun kabul görebileceği meşruiyet çerçevesinde gerçekleşmek durumundadır. Bu durum, evlilik diye bir kurumun ortaya çıkmasına yol açmıştır. Evlilik, insan için hayati önem taşır; evrenselliği ve insan açısından önemi tartışılamayacak kadar açık seçiktir. Evlenip evlenmemek, bireysel bir tercihtir. Tecrübelerimiz de, yapılan bilimsel araştırmalar da, evlilik kurumunun önemli olduğunu göstermektedir. Bireysel ve toplumsal planda, onurlu bir hayat, huzur ve mutluluk isteyenler, bu kurumun anlam ve önemini asla görmezlikten gelemezler.

Sevgi Allah’ın kanıtıdır

İSLAM açısından konuya bakıldığında, evliliğin, sevgi üzerine kurulması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Birbirinden farklı iki insan, bir araya gelmekte, evlilik kararı almaktadır. İki insan bu kararla, hayatlarını birleştirmişlerdir. Evlilik ciddi bir kurumdur; başta anne, baba olmak üzere büyüklerin tecrübelerinden de yararlanarak, doğru bilgi ve sorumluluk bilinci ile verilen kararlar daha isabetli olacaktır. Evlenecek kişiler, karşı tarafta ne aradıklarını iyi bilir, sorumluluk bilinci ile hareket ederlerse, bir yastıkta kocama imkanı bulurlar. “Allah bir yastıkta kocatsın”, ne anlamlı, ne güzel bir duadır! Evliliğin temelinde de, sağlıklı bir şekilde yürütülmesinde de, temel belirleyici dürüstlüktür. Kuran, eşler arasında oluşacak olan sevgiye dikkat çeker ve bu sevginin Allah’ın varlığının da kanıtı olduğunu hatırlatır. (Rum/21) İşte evlilik, bu ilahi sevgi ile, bu sevginin getireceği sorumluluk bilinci ile kurulmak ve yürümek durumundadır. Ancak bu sevginin keşfedilmesi, açığa çıkarılması ve sonra da özenle beslenip büyütülmesi gerekir. Bu sevgiyi açığa çıkarmayı başarabilen çiftler, sevgiyi büyütebildikleri kadar mutlu olurlar. Bu sevgiye doğan çocuklar, mutluluğa, huzura ve başarıya daha yakın dururlar.

Çocuklar en güzel meyve

SAĞLIK aile, sağlıklı toplum demektir. Aile, eşlerin birlikte, sorumluluk bilinci ve emekle inşa ettikleri bir dünyadır; çocuklar da, koşulsuz sevgiyle, bu dünyanın en güzel meyveleridir. Annelere ve babalara sözümüz var: Canımız çocuklarımız, Allah’ın özenle yarattığı, özgün insanlardır; onları kendimize benzetmeye çalışmak yerine, kendileri olmalarına katkı sağlamak, özgürlük ve sorumluluk bilinci kazandırmak daha anlamlı ve daha güzeldir.

Prof.Dr. Hasan Onat
http://www.hurriyet.com.tr
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder