mahihaber Kadrolu ve Vekil İmamların Mesai ve Giyim Yardım Hakları - Mahihaber
HADİSLERDEN mahihaber

Kadrolu ve Vekil İmamların Mesai ve Giyim Yardım HaklarıVekil İmam-Hatiplerin Fazla mesai ve Giyim Yardımı Ödemesi

Kadrolu ve Vekil İmamların Mesai ve Giyim Yardım Hakları

Vekil imamlar fazla mesai ve giyim yardımı ödeneğinden faydalanabilir mi ?

Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı bir soru üzerine yaptığı açıklamada vekil imamların fazla mesai ve giyim yardımından faydalanıp faydalanmayacağına, kadrolu imamların da izin günlerinde çalıştığı takdirde fazla mesai alıp/almayacağı yönünde kararını açıkladı

Ortahisar müftülüğü geçtiğimiz aylarda vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlara dini ve ulusal/resmi bayram günlerinde fazla mesai ücreti ile giyim yardımı ödenip ödenmeyeceği, kadrolu imam-hatip ve müezzin-kayyımlara haftalık izin günlerinde çalışmaları durumunda fazla mesai ücreti ödenme imkanı hususlarında başkanlığın görüşünü talep etti.
Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ortahisar Müftülüğü tarafından merak edilen ve cevaplanmasını istediği " vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlara dini ve ulusal/resmi bayram günlerinde fazla mesai ücreti ile giyim yardımı ödenip ödenmeyeceği, kadrolu imam-hatip ve müezzin-kayyımlara haftalık izin günlerinde çalışmaları durumunda fazla mesai ücreti ödenme imkanı"  sorusuna şu şekilde cevap verdi.

1. 2016-2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşme'nin Onuncu Bölümünün 1.ve 8. maddelerinde; Cami ve mescitlerde görev yapan imam-hatip ve müezzin-kayyımlara, dini bayram günleri (günlük; fazla mesai saat ücreti x 4 x 8) ile ulusal ve resmi bayram günlerinde (günlük; fazla mesai saat ücreti x 3 x 8) fiilen çalıştıkları her gün için merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen fazla çalışma ücretinin ödeneceği hüküm altına alınmıştır.

Söz konusu sözleşmenin "kapsam" başlıklı 1. maddesinde; "Bu Toplu Sözleşme; ... kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında istihdam edilen kamu görevlileri hakkında uygulanır" hükmü yer almaktadır.

Buna göre; açıktan vekil imam-hatip ve vekil müezzin-kayyımlar nihayetinde bir kadroda istihdam edildiğinden, fiilen görev yapmaları şartıyla kendilerine dini ve ulusal/resmi bayram günlerinde fazla mesai ücreti ödenebileceği,

2. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 175 inci maddesinin 4 üncü fıkrasında; "Açıktan vekil olarak atananlar, bu kanunla memurlara tanınan sosyal haklardan yararlanırlar" hükmü yer almakta ve kanunda geçen sosyal haklar arasında "giyecek yardımı" da sayılmaktadır (m.211). Bu itibarla, vekil olarak görev yapanlara "sosyal haklar" arasında sayılan "giyecek yardımı" yapılabileceği,

3. Haftalık izin gününde çalışmayı yasaklayan bir mevzuat hükmü bulunmadığı ve ödeme yapılması için görevin fiilen yapılmış olması yeterli olduğundan, dini ve ulusal/resmi bayram günlerinde fiilen çalıştığı halde o günlerden herhangi birisi haftalık izin gününe denk gelen imam-hatip ve müezzin-kayyımlara fazla mesai ücreti ödenebileceği,

denildi.

Başkanlığın yaptığı açıklama ile " vekil imam-hatip ve müezzin-kayyımlara dini ve ulusal/resmi bayram günlerinde fazla mesai ücreti alabileceği, giyim yardımı ödenediğinden yararlanabilecekleri, kadrolu imam-hatip ve müezzin-kayyımlara haftalık izin günlerinde çalışmaları durumunda fazla mesai ücretinin ödeneceğini açık ve net şekilde tekrar bildirmiştir.

mahihaber
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder