HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Uluslararası İmam Mâtürîdi Sempozyumu Kasım Ayında
Uluslararası İmam Mâtürîdi ve Te’vîlâtü’l-Kur’ân Sempozyumunun Kasım ayında İstanbul'da yapılacağı bildirildi.

Marmara Üniversitesi ve Ümraniye Belediyesi, büyük sünni kelam alimi ve Mâtürîdî mezhebinin imamı Ebû Mansûr el-Mâtürîdî’nin (ö. 333/944) Kur’ân-ı Kerim’i tefsir ettiği büyük eseri Te’vîlâtü’l-Kur’ân‘ı konu alan uluslararası bir sempozyum düzenliyor.

Sempozyumda İmam Mâtürîdî’nin Te’vîlâtü’l-Kur’ân‘daki kelami, felsefi ve fıkhi görüşleri, tefsir yöntemi, hadis ve rivayetleri ele alış tarzı, tasavvuf ve ahlaki konulara yaklaşımı ve daha birçok konu ele alınacak.

Sempozyumun yapılma amacı olarak "Gerek Şark gerekse Garb âleminde uzun müddet ihmal edilen İmâm Mâtürîdî ve Mâtürîdîlik çalışmaları, günümüzde tezler, telif eserler, makaleler, sempozyumlar gibi ilmî faaliyetler sayesinde ivme kazanmıştır. Bu çerçevede düzenleyeceğimiz Uluslararası İmam Mâturîdî ve Te’vîlâtu’l-Kur’ân başlıklı sempozyumda da, asırlardır ihmal edilen Teʼvîlâtü’l-Kur’ân’ın tanınması ve tanıtılmasıyla İmâm Mâtürîdî’nin ilmi birikimi, fikir dünyası, İslâmî ilimlere kattığı zenginlik ve sonraki nesiller üzerindeki etkisinin ortaya konulması hedeflenmektedir. Böylece onun İslâm ilim tarihindeki yeri ve günümüz dini hayatına katkıları gözler önüne serilecektir" şeklinde belirtildi.

2-3 Kasım 2018 tarihlerinde gerçekleşecek sempozyuma bildiri özetlerinin gönderilmesi için son tarih 15 Temmuz 2018.

Sempozyum hakkında http://www.imammaturidi2018.com adresinden ayrıntılı bilgi alınabileceği bellirtildiGoogle Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz