HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Bu Habere Vakıflar Genel Müdürlüğü Sevinir mi ?
Türkiye Kamu-Sen’e bağlı Türk Diyanet Vakıf-Sen Genel Başkanı Nuri Ünal yaptığı açıklamayla, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanan Vakıflar Genel Müdürlüğünün Cumhurbaşkanlığına bağlanmasını talep etti.

Sendika Başkanı Nuri Ünal İmzasıyla Cumhurbaşkanlığına gönderilen yazı

"TÜRKİYE CUMHURİYETİ CUMHURBAŞKANLIĞI MAKAMINA

İlgi: 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi.

Ülkemizin iki güzide kurumu olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Sendikamızın faaliyet alanı içerisinde bulunmaktadır.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlanması Sendikamızın da istediği bir durum olduğundan olumlu değerlendirilmektedir.

2 Mayıs 1920 de Şeriyye ve Evkaf Vekâleti bünyesinde hizmet veren Vakıflar, 3 Mart 1924 tarihinde 429 sayılı Kanunla Vakıflar Genel Müdürlüğü ismi ile kurulmuştur. Vakıf mallarını ekonomik bir şekilde işletmek, mimari ve tarihi değere sahip vakıf eski eserleri muhafaza ve imar etmek, vakfa ait müesseseleri gayelerine ve vakfiyelerine göre yaşatmak için Başbakanlığa bağlı tüzel kişiliğe sahip ve özel bütçeli Devlet kurumu olan Vakıflar Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz 2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 4 No’lu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlanmıştır.

“İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır” anlayışı ile geçmişten alınan emanetleri koruyup kollayan ve gelecek nesillere aktaran, Türk-İslam dünyasının önemli eserlerinin yanı sıra coğrafyamızda bulunan bütün tarihi değerlerin yurtiçinde ve yurtdışında yaşatılmasını sağlayan Vakıflar Genel Müdürlüğü, Sendikamız için de çok önem arz etmektedir.

Vakıflar Genel Müdürlüğü misyonu gereği; vakıfların vakfiyelerindeki amaçlarına uygun bir şekilde yaşatılması, vakıf medeniyetini çağdaş bir anlayışla geleceğe taşınması görevini büyük bir özveri ile yurtiçi ve yurtdışında yürütmektedir. Geçmişten günümüze ve geleceğe bir köprü olmakta, aynı zamanda kimsesizlerin kimsesi olma özelliği ile de önemli bir kurumdur.

Türk Diyanet Vakıf-Sen olarak; yurtiçinde ve yurtdışında önemli görevler icra eden ülkemizin güzide kurumlarından bir tanesi olan Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün de Cumhurbaşkanlığı Makamına bağlanmasının çalışanlarımızın iş verimliliği, ecdat yadigârı vakıf eserlerimizin vakfiyelerine uyumluluğu ve hizmetlerin verimliliği açısından daha da uygun olacağını düşünmekteyiz.

Bilgilerinize arz ederiz.

Nuri ÜNAL
Genel Başkan"Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz