HADİSLERDEN

Haberi Paylaşabilirsiniz

Diyanet Gençliğin Sorunlarını Masaya Yatırıyor
Diyanet İşleri Başkanlığı, yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman ilim adamlarının katılımıyla gençliği ve sorunlarını asr-ı saadetten bugüne uzanan bir çizgide ele alacağını duyurdu.

Başkanlıkça yapılan açıklamada, "Diyanet İşleri Başkanlığı, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak, Kur’an, sünnet, akıl ve vicdanın rehberliğinde, din hizmetlerini ve din eğitimini yurt içinde ve yurt dışında toplumun tüm kesimlerine ulaştırmak amacıyla çeşitli faaliyetler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda 2018 yılı Mevlid-i Nebi Haftası münasebetiyle “Peygamberimiz ve Gençlik” konulu uluslararası bir sempozyum düzenlenecektir.

İslam dininin gençliğe ve gençlerin eğitimine ayrı bir önem verdiği malumdur. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s.) gençleri vahyin en taze muhatapları olarak görmüş, idari, askeri, ticari ve içtimai hayatta onlara sorumluluk vermiştir. O’nun rahle-i tedrisinden geçen ve İslam’ın rahmet ve hikmet yüklü mesajlarını ilk olarak kabul eden gençler insanlığı aydınlatan birer yıldız olmuşlardır.

Gençler, günümüzde gelişimin ve değişimin en önemli öncüleridir. Bu aynı zamanda onların, popüler kültürün etkisi altına çabucak girmelerini, yaşadıkları toplumla yabancılaşmalarını, kuşak çatışması ve kimlik bunalımı gibi sorunlarla karşı karşıya kalmalarını beraberinde getirmektedir. Milletimizi bir araya getiren değerleri, insani haslet ve faziletleri nesilden nesile aktarmak, toplumun geleceğe umutla bakabilmesi için erdemlerle donatılmış, iyi yetişmiş, ruhen ve bedenen dinamik bir gençliğe sahip olmak her dönemde olduğu gibi günümüzde de hayati önemi haizdir.

Bu bağlamda Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu, yurtiçinden ve yurtdışından alanında uzman ilim adamlarının katılımıyla gençliği ve sorunlarını asr-ı saadetten bugüne uzanan bir çizgide ele alacaktır. Gençlerimiz için teorik ve pratik düzeyde model sunma, gençlerle iletişim, gençlerin günümüzde karşılaştıkları problemler ve çözüm önerileri, gençlerin din algıları ve din dili gibi konular bütün yönleriyle ele alınıp müzakere edilecektir." denildi.

Sempozyumun Amacı

Kur’an ve Sünnet perspektifinden ideal gençliği ortaya koymak, günümüz gençliğinin yaşadığı sorunlara temel dini referanslardan beslenen çözüm önerileri sunmak, gençlerin gönül ve ruh dünyasına ulaşabilecek yeni bir dil ve üslup geliştirmek, Başkanlığımızın gençliğe yönelik hizmetlerinin nitelik ve nicelik bakımından geliştirilmesine katkı sağlamaktır.

Konu Başlıkları

Kur’an-ı Kerim’de Gençlik Kavramı ve Anlam Dünyası
Kur’an-ı Kerim’de Zikredilen Gençler
Ashab-ı Kehf: İnsanlığa Model Gençler
Hz. Peygamber’in Dilinden Gençlik Dönemi ve Gençlere Özel Öğütler
Asr-ı Saadete Genç Gözüyle Bakış
Gençlerle İletişim
Günümüzde Gençlik: Problemler ve Çözüm Önerileri
Gençlerin Din Algısı ve Din Dili
Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Gençlere Yönelik Hizmetleri: Tespitler ve Teklifler

Bilimsel Danışma Kurulu 

Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN, Kocaeli Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Abdülmecid NAJJAR, el-Câmi‘atü’z-Zeytûniyye, Tunus
Prof. Dr. Abdülkerim BAHADIR, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Adnan Bülent BALOĞLU, Başkanlık Müşaviri, Türkiye
Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Dr. Agil SHIRINOV, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof. Dr. Ahmet BOSTANCI, Sakarya Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ahmet Turan YÜKSEL, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ali KÖSE, Marmara Üniversitesi, Türkiye
Âmin Mohamad AL-QUDA, el- Câmi‘atü’l-Ürdüniyye, Ürdün
Doç. Dr. Elnure AZIZOVA, Bakü Devlet Üniversitesi, Azerbaycan
Prof. Dr. Hasan Kâmil YILMAZ, İstanbul Müftüsü, Türkiye
Prof. Dr. Hayati HÖKELEKLİ, Uludağ Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi, Türkiye
Doç. Dr. Iyad Abdel Hamed NEMER, Câmi‘atü’l-Ulûmi’t-Tatbîkıyye el-Hâssa, Ürdün
Prof. Dr. İbrahim Kafi DÖNMEZ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İhsan Süreyya SIRMA, Siirt Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İlyas ÇELEBİ, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. İsmail Hakkı ÜNAL, Ankara Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Lejla DEMIRI, Eberhard Karls Üniversitat Tübingen, Almanya
Doç. Dr. Mehmet BAHÇEKAPILI, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mehmet BAYYİĞİT, Balıkesir Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Muhammet Şevki AYDIN, Erciyes Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa KARATAŞ, Başkanlık Müşaviri, Türkiye
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Mürteza BEDİR, İstanbul Üniversitesi, Türkiye
Prof. Dr. Ramazan MUSLU, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye
Prof. Dr. Raşit KÜÇÜK, TDV İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM), Türkiye
Doç. Dr. Samagan MYRZAİBRAİMOV, Oş Devlet Üniversitesi, Kırgızistan
Dr. Öğr. Üyesi Selim ARGUN, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı, Türkiye
Prof. Dr. Suat CEBECİ, Yalova Üniversitesi, Türkiye
Doç. Dr. Sultanmurat ABJALOV, Ahmet Yesevi Üniversitesi, Kazakistan

Düzenleme Kurulu

Pof. Dr. Huriye MARTI (Başkan)
Prof. Dr. Mustafa SİNANOĞLU
Bünyamin ALBAYRAK
Zekeriya ABDULAZİZOĞLU
Dr. Mehmet Taha BOYALIK
Ahmet SÜNETCİ
Cemalettin NAZLIOĞLU
Musa SAYGILI

Sempozyum Dili
Türkçe, Arapça ve İngilizce’dir.
Sempozyum Takvimi

Sempozyum Tarihi : 23-25 Kasım 2018
Tebliğ Özetlerinin Son Gönderilme Tarihi : 03 Eylül 2018
Kabul Edilen Tebliğ Özetlerinin Bildirimi : 10 Eylül 2018
Tebliğ Metinlerinin Son Teslim Tarihi : 30 Ekim 2018
Sempozyum Programının İlanı : 05 Kasım 2018
Sempozyum Metinlerinin Basılması : 2019
Sempozyum Yeri İstanbul / Türkiye

Tebliğ Sunumu Hususunda Davet

Bilimsel Danışma Kurulu, dini alanda yetkin ilim adamlarını ve araştırmacıları tebliğ sunmaya davet etmektedir.
Katılım Şartları
Tebliğler bilimsel ve özgün olmalıdır.
Tebliğ özetleri konuyu ana hatlarıyla açıklamalı ve 200 ile 300 kelime arasında olmalıdır. Özetler, katılım formu kullanılarak e-mail, faks veya posta ile gönderilebilir.
Tebliğ metinleri 3250 ile 6500 kelime arasında olmalıdır.
Oturumlarda tebliğ sunumu 15 dakika ile sınırlı tutulacaktır.
Tebliğ sahiplerinin ulaşım, konaklama ve ağırlama giderleri Başkanlığımız tarafından karşılanacaktır

İletişim ve diğer bilgiler için tıklayınız
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder

Haberi Dostlarınızla Paylaşabilirsiniz