mahihaber Kabe’nin Sırrı Bilim İnsanlarını Yoruyor - Mahihaber
HADİSLERDEN

Kabe’nin Sırrı Bilim İnsanlarını Yoruyor
Kabe nedir

Kabe, Suudi Arabistan’ın Mekke şehrinde bulunan ve “Beytullah: Allah’ın Evi” diye adlandırılan kutsal binadır. Yeryüzünde kurulan ilk ve en önemli evdir. O’na Allah’ın evi denilmesi, şeref ve kıymetini ifade içindir. Yoksa Yüce Allah’ın herhangi bir eve veya mekâna ihtiyacı olmadığı açıktır.Kâbe ilk olarak Hz. Adem tarafından inşa edilmiştir. Hz. Adem orayı yapmış ve çevresinde dolaşarak tavaf etmiştir. Daha sonraki Peygamberler de onu tavaf etmişlerdir. Hz. Nuh’un zamanındaki tufanda yeri belirsizlenmiş, nihayet Hz. İbrahim ve oğlu Hz. İsmail tarafından yeniden inşa edilmiştir.

Mekke’de Mescid-i Haram denilen caminin ortasında bulunan Kâbe yaklaşık 13 metre yüksekliğinde, 12 metre boyunda ve 11 metre genişliğinde, taştan yapılmış, dört köşe bir binadır. Bütün müslümanların kıblesi ve Hacca gidenlerin mutlaka tavaf etmeleri gerekli mübarek yerdir. Bina Hz. İbrahim ve Hz. İsmail tarafından yapılıp bitirildikten sonra onlar yüce Allah’a dua ederek:

“Ey Rabbimiz! Bizden bu hizmeti kabul buyur. Şüphesiz ki Sen duamızı duyuyor, niyetimizi biliyorsun” dediler. Bunun üzerine yüceAllah Hz. İbrahim’e bütün insanları, hac etmek üzere Kabe’ye çağırmasını emretti. Hz. İbrahim Ebu Kubeys Dağı’na çıkarak bu emri yerine getirdi. Daha sonra Cebrail aleyhisselam gelip Haccın nasıl yapılacağını bir bir öğretti. Hz. İsmail de Peygamberi olduğu Hicaz halkına bunları tekrar etti.

Kâbe zaman zaman yıkılmış, tekrar tamir edilerek bugüne kadar ulaşmıştır.

Doğudaki köşesine Rükn-i Hacer-i Esved denilir. Burada tavafın başlanacağını gösteren Haccer-i Esved taşı vardır. Binanın güney köşesine Rükn-i Yemanî, Batı Köşesine Rükn-i Şami, Kuzey Köşesine de Rükn-i Irakî denilir. Kâbe’nin kapısı Kuzeydoğu duvarındadır. Zemzem Kuyusu Kâbe’nin doğusunda ve ona çok yakındır. Hz. İbrahim’in Kâbe’yi inşa ederken iskele olarak kullandığı taşa Makam-ı İbrahim denilir ki o da Kâbe’nin kapısının olduğu yönde ve öbür köşesine yakındır.

Kâbe’nin üzerine yağan yağmurların dışarıya aktığı altından yapılmış oluk Kuzey-batı duvarının üst kenarının ortasındadır. Kâbe üzerine her sene yenilenen siyah bir örtü örtülmektedir. Etrafı her geçen gün biraz daha genişletilen bu Mukaddes bina milyonlarca müslümanın hac etmek için kendisine koştuğu muazzam ve mübarek bir binadır.


.dunyavegercekler.com
Google Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder