mahihaber Yüksek Seviyeli İslam İlimlerini Öğrenen 235 Hoca İcazetlerine Kavuştu - Mahihaber
HADİSLERDEN

Yüksek Seviyeli İslam İlimlerini Öğrenen 235 Hoca İcazetlerine Kavuştu
Yavuz Sultan Selim Camii, dün ( 14 Ekim 2018 ) büyük bir merâsime ev sahipliği yaptı; kutlu bir kervan ağırladı.

Medrese eğitimlerinin akabinde İsmailağa Mahmûd Efendi İhtisâs ve Tekâmül medreselerinde okumaya hak kazanıp eğitimlerini başarıyla tamamlayarak mezun olan 235 hoca efendiye, icâzetnameleri verildi

Medrese eğitimlerinin akabinde İsmailağa Mahmûd Efendi İhtisâs ve Tekâmül medreselerinde okumaya hak kazanıp burada yüksek seviye İslâmî ilimler tedrîsâtını başarıyla tamamlayarak mezun olan 235 hoca efendiye, Kıymetli Hocalar iştirakiyle icâzetnameleri takdim edildi.İsmailağa Mahmûd Efendi Tekâmül ve İhtisâs Medreseleri Nedir

5 yıllık İslâmî ilimler eğitimini yurt içindeki muhtelif medreselerde tamamlayan mezunlar, tatbik edilen seviye tespit sınavında başarılı oldukları takdirde İsmailağa Mahmûd Efendi Tekâmül Medresesine girmeye hak kazanıyor. Buradaki 2 yıllık eğitimlerini başarıyla tamamlayanlar arasından seçilen kabiliyetli mezunlar, İsmailağa Mahmûd Efendi İhtisâs Medresesinde, İslâmî ilimlerin muhtelif alanlarında üst seviye ilim tahsil ediyor ve dört yıllık eğitimlerinin ardından icâzetlerini alarak mezun oluyorlar.

Tekâmül medresesinden mezun olan hocalar, eğitim ihtiyaçları doğrultusunda yurt içi ve yurt dışında muhtelif bölge ve şehirlerde vazifelendiriliyor. İhtisâs medresesinde, geleceğin büyük âlimleri ve rehber şahsiyetleri yetişiyor.

İcâzetnâmenin Önemi Nedir

İcâzet mefhumunun, İslâmî ilimlerin her bir alanında farklı bir anlam ve hususiyeti vardır. Genel ilmî icâzet ise; bir hocanın, yetiştirmiş olduğu talebenin ilim tahsilini belirlenen eğitim ve öğretim programı çerçevesinde başarıyla tamamladığına ve aynı eğitimi talebelere verebilecek kapasite, birikim ve en önemlisi de güvene sahip olduğuna yönelik onayını ifade eder.

mahihaber/ ÖzelGoogle Plus'da Paylaş

0 yorum:

Yorum Gönder