Mahihaber - Dini Haberler - Diyanet Haberleri

Diyanet, Özel eğitim kurumlarında 4 -6 yaş çocukları için kurs açılmayacak

Diyanet,  4-6 Yaş çocuklara Kur'an-ı Kerim Eğitimi ve Öğretimin nasıl verileceğini açıkladı. Kurslar ücretli olacak

2017-09-05 10:59:00
Diyanet, Özel eğitim kurumlarında 4 -6 yaş çocukları için kurs açılmayacak

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı süresince 4 - 6 yaş çocuklara verilecek olan Din Eğitiminin nasıl olması gerektiğini bu yıl geçen yıllara göre daha fazla şekilde önemseyerek bir takım şartlar getirdi. 

Eğitim Hizmetleri Genel Müdürülüğünün sorumluluğunda yürütelecek olan 2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı Kur'an Kursları Uygulaması belirli esaslara bağlanırken 4 -6 yaş çocukların eğitimi için özen gösterildi.

Detaylı açıklamaları ​Diyanet İşleri Başkanlığı mevzuat sayfasında yayınlanan Kur'an Kursları Uygulama Esaslarında soru işaretine yer vermeyecek şekilde belirtilen şartların içerisinde en önemlisi önüne gelen herkesin değil,  PDR öğretmenlerinin önemsendiği görüldü.

Okul öncesi özel eğitim kurumlarında 4-6 yaş grubu kursların açılmayacağını hükme bağlayan Diyanet, 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında öncelikle hizmet içi eğitim belgesi olan öğreticiler görevlendirileceği bildirildi. Bu öğreticilerle talebin karşılanamaması halinde sırasıyla İlahiyat fakültesi mezunu öncelikli,  İlahiyat ön lisans mezunu sonrasında İmam-hatip lisesi mezunu olup çocuk eğitimi ile ilgili 296 saat ve üzeri ders almış  yüz yüze eğitim yolu ile sertifika alanlara öncelik verilmek kaydı ile resmi diploma veya sertifikaya sahip olanlar bu eğitim için görevlendirilecektir.

Kurslar Ücretli 

4-6 yaş grubu Kur’an kurslarında öğrenim görecek olan çocukların kırtasiye, genel temizlik, beslenme ve diğer hizmetleri için kurs aile birliği aracılığıyla velilerden aylık olarak ücret alınacağı belirtilirken , bu ücretlerin resmi okul öncesi kurumları ücretleri hakkında ki Il Milli Eğitim Müdürlüğü Il Ücret Tespit Komisyonunca belirlenen ücretin üstünde tutulamayacağı belirtildi.

Mekanlar Çok Önemli

2017 - 2018 Eğitim Öğretim Yılı süresince 4 - 6 yaş çocuklara verilecek olan Din Eğitiminin verileceği yerlerde çok önemli olarak yönetmelikte yer alırken, eğitimin verileceği yerlerde nelere dikkat edilmesini özellikle belirtti.

İşte yönetmelikte yer alan 4-6 Yaş Grubu Kur’an Kursları Fiziki Mekân ve Donanım Şartları

4-6 yaş grubu çocukların yaş ve gelişim özelliklerine uygun olarak tasarlanan ortamların çocukların eğitim kalitesini yükselttiği ve onlara olumlu davranış özellikleri kazandırmada etkili olduğu tespit edilmiştir. Bu sebeple Başkanlığımızca 4-6 yaş grubu Kur’an kurslarının fiziki mekânlarında bulunması gereken nitelikler yeniden değerlendirilerek söz konusu kursların taşıması gereken nitelikler belirlenmiştir.
Bu itibarla; 4-6 yaş grubu Kur’an kursu mekânlarının belirlenmesinde, donanım malzemelerinin seçilmesinde ve tefrişatının yapılmasında aşağıdaki kriterlere riayet edilecektir.

Genel İlkeler:
1. Güvenlik sorunu olmayan,
2. Denetlenebilen,
3. Sağlığa elverişli olan,
4. Çocukların hareket özgürlüğüne imkân tanıyan,
5. Mimari bakımdan bulunduğu bölgenin kültürel dokusuna uygun olan,
6. Binanın yapımında ve tefrişatında kullanılan materyalleri doğal ve yerel olan,
7. 4-6 yaş grubunun fiziksel, zihinsel ve duygusal gelişimine uygun olan ve bütün bu gelişim
süreçlerine katkı sağlayan kurslar 4-6 yaş grubu Kur’an kursları olarak açılacaktır.

Bina Özellikleri:
1. Bina yapım ve inşasında öğrenci kapasitesi göz önünde bulundurulacaktır.
2. Bina girişi, çocukların giriş-çıkışlarına uygun olacak ve velilerin bekleme salonu olarak da
kullanabileceği şekilde düzenlenecektir.
3. Ayakkabı ve giysi dolapları öğrenci ve personel için ayrı ayrı olacaktır.
4. Çocukların dolapları onların rahatça ulaşabileceği seviyede olacaktır. Yükseklikleri ise 120- 145
cm’den fazla olmayacaktır.
5. Dolaplar duvara sabitlenecektir.
6. Yangın ve afet gibi durumlar için acil çıkış alanları oluşturulacaktır.
7. Yer kaplamaları kaymayan ve kolay temizlenebilen malzemelerden tercih edilecektir.
8. Çocukların kullandığı odaların kapıları içeriden dışarıya açılır şekilde düzenlenecektir.
9. Binanın ısı donanımı, ısı dağılımını eşit sağlayacak şekilde düzenlenecektir.
10. Binanın giriş kısmında ecza dolabı, yangın alarm sistemi ve yangın söndürme cihazı bulundurulacaktır.
11. Cihazlar görünür ve kolay erişilir yerlere konulacaktır.
12. Bina alanlarının tavan yüksekliklerinin 3 m’den az olmamasına dikkat edilecektir.
13. Bina boyasında soft renkler tercih edilecektir.
14. Bedensel engelli çocuklar için rampa ve özel tuvalet bulundurulacaktır.
15. Binada balkonlar olmayacak, pencereler çocukların tırmanıp açamayacağı ve dışarı sarkamayacağı bir şekilde planlanacak, bütün elektrik kabloları gizlenecek, prizler çocukların erişemeyeceği (en az 1,5 m) yükseklikte olacaktır.
16. Binanın dışında veya içinde bulunan merdiven basamakları yüksek ve dar olmayacak, çocukların tırmanma veya düşme olasılıkları dikkate alınarak tırabzanlar gerekli önlemleri ihtiva eden şekilde yapılacaktır.

Oyun Alanı-Bahçe:

1. Her öğrenciye en az 2,5 m² alan düşecektir.
2. Etkinlik yapılan bölümler için güvenlik önlemleri alınacaktır.
3. Bahçenin etrafı duvar veya benzeri bir uygulama ile ayrılacaktır.
4. Bahçede yeteri miktarda toprak ve çim alan oluşturulacaktır.
5. Bahçede bitki yetiştirme alanı, ağaçlar, kum havuzları oluşturulacaktır.
6. Park oyuncakları, kum havuzu vb. oyun alanları oluşturulacak; bahçe, denge alanları, tırmanma araçları koyularak çocukların fiziksel gelişimlerini olumlu etkileyecek alanlarla desteklenecektir.
7. İklimsel şartlar düşünülerek soğuk havalar için bina içinde kapalı oyun alanları açılacaktır.
8. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak yumuşak özellikte olacaktır.

Hobi alanı:

Bahçe veya bina içinde bitki ve hayvan bakımı gibi hobilerin uygulanabileceği uygun mekânlar oluşturulacaktır.
Derslik:
1. Öğrenci başına en az 2 m² alan düşecektir.
2. Derslikler çocukların hem bireysel hem de grup halinde hareket edebilmesini sağlayacak biçimde düzenlenecektir.
3. Kaygan olmayan, sabit, kolay temizlenebilen yer döşemeleri kullanılacaktır.
4. Duvarlar ses geçirmeyecek özellikte izole edilecektir.
5. Tavan yüksekliği 3 m’den az olmayacak, pencerelerin yerden yüksekliği çocukların çevreyi görebilecekleri şekilde ayarlanacaktır. Doğal aydınlatma kullanılacaktır.
6. Zemin, çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte malzeme ile kaplanacaktır.

Kitaplık:

1. Kitaplık çocukların görme alanları içinde düzenlenecektir.
2. Kitaplığın yerden yüksekliği 88-92 cm arası olacak, kitaplar ise çocukların kolaylıkla alabilecekleri yükseklikte olacaktır.

Etkinlik Alanı:

1. Her öğrenciye en az 2 m² alan düşecektir.
2. Etkinliklerinin yapıldığı atölyeler bu alan içerisinde oluşturulacaktır.

Mutfak/Yemek alanı:

1. Havalandırması ve yangın tertibatı bulunacaktır.
2. Yer döşemesi kaydırmaz, kolay temizlenebilen malzeme ile kaplanacaktır.

Uygulama Salonu/Çok Amaçlı Salon:

1. Kursun öğrenci kapasitesinin 2 katı kadar kişiyi alacak alana sahip olacaktır.
2. Büyük grup etkinlikleri, aile seminerleri bu salonda yapılacaktır.
3. Mümkünse çatıdan aydınlatılacaktır.
4. Yemek salonu olmadığı durumlarda yemek yeme için de kullanılabilecektir.

Tuvaletler/Duş Alanı:

1. Lavabo en-boy 28-45 cm, yükseklik 50-60 cm; musluk 65-70 cm; klozet yükseklik 35 cm; WC kabinleri en 70-90 cm; bölücü duvarlar ise 130-150 cm olacaktır.
2. Kurslar her 6 çocuğa 1 lavabo, her 4 veya 5 çocuğa 1 klozet düşecek şekilde düzenlenecektir.
3. Lavabo ve WC’ler çocukların vücut özelliklerine göre düzenlenecektir.
4. Islak hacimlerin güvenli ve çocuğun fiziki özelliklerine uygun olmasına özen gösterilecektir.
5. Lavabo ve WC’ler sınıflara yakın alanlarda olacaktır.
6. Personel WC’si ayrı bölümde yer alacaktır.

Uyku Odası:

1. Kursta tam gün eğitim yapılması durumunda oluşturulacaktır.
2. Odanın genişliği 15 m² den küçük olmayacaktır. Ayrıca odalar her çocuk için en az 2 m² alan ve 6 m³ hava düşecek şekilde dizayn edilecektir.
3. Kampetler en fazla 25-30 cm yükseklikte olacak, ranza kullanılmayacaktır.
4. Zemin çocukların düşmeleri halinde tehlike oluşturmayacak şekilde yumuşak özellikte olacaktır.

İdari Birimler:

1. Yönetici odası; kursa giriş-çıkışları görebilecek şekilde binanın girişine yakın olacaktır.
2. Öğretici odası, öğreticilerin dinlenme ve ders hazırlıkları yapabilecekleri şekilde hazırlanacaktır.
3. Yardımcı personel odası, rehberlik odası, arşiv ve depo bulunacaktır.

Donatım Malzemeleri:

1. Sandalyenin genel yüksekliği 50-60 cm; oturma genişliği 30-36 cm; oturma yeri derinliği 30-34 cm; oturma yüksekliği 29-33 cm olacaktır.
2. Masaların yüksekliği 50-55 cm; genişliği 60-65 cm; daire masa çapı 100-120 cm olacaktır. İsteğe bağlı olarak kare, dikdörtgen, daire ve yarım daire masa kullanılabilecektir. Yemek masasının yüksekliği 54-60 cm, genişliği ise 60-65cm olacaktır.
3. Kampetin genişliği 54-60 cm; uzunluğu 125-135 cm, yüksekliği ise 14-16 cm olacaktır.
4. Çocukların iyi düzenlenmiş bir eğitim ortamında az oyuncak ile de daha etkili bir öğrenme eğilimi gösterdiği göz önünde bulundurulacaktır.
5. Mümkün olduğunca Türk Standartları Enstitüsünce onaylanmış oyuncaklar kullanılacaktır. Ayrıca ilgi köşelerinde bulunan oyuncaklar uygun renklerden seçilmiş olacak ve oyuncak yapım standartlarını taşıyacaktır.
6. Kur’an kurslarımızda kullanılan malzemelerin kimyasal içermemesine, doğal ve yerel olmasına dikkat edilecektir.

Mahihaber  / Özel

SİZİN YORUMLARINIZ

Reklam

Namaz Vakitleri

GAZETE SAYFALARI

Gazete Manşetleri

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Oyun ve Eğlence - Çocuklar İçin

Çocuklar için Oyun Eğlence

Twitter

Puan Tablosu

Takımlar
O
P
 • 1
  Galatasaray
  15
  32
 • 2
  Medipol Başakşehir
  15
  30
 • 3
  Fenerbahçe
  15
  29
 • 4
  Beşiktaş
  15
  27
 • 5
  Kayserispor
  15
  27
 • 6
  Göztepe
  15
  27
 • 7
  Trabzonspor
  15
  25
 • 8
  Bursaspor
  15
  24
 • 9
  Demir Grup Sivasspor
  15
  22
 • 10
  Teleset Mob. Akhisarspor
  15
  19
 • 11
  Kasımpaşa
  15
  18
 • 12
  Aytemiz Alanyaspor
  15
  17
 • 13
  Evkur Yeni Malatyaspor
  15
  16
 • 14
  Osmanlıspor FK
  15
  14
 • 15
  Atiker Konyaspor
  15
  14
 • 16
  Antalyaspor
  15
  14
 • 17
  Gençlerbirliği
  15
  12
 • 18
  Kardemir Karabükspor
  15
  8

Facebookta Mahihaber

2017 Dini Günler

2017 Dini Günler

tesbihatlar

tesbihatlar