Mahihaber - Dini Haberler - Diyanet Haberleri

Hac ve Umrede Okunabilecek İlahi ve Ezgiler

Hac ve umre sevdalıların dillerinden düşürmediği ilahi ve ezgilerin sözleri

2017-08-01 11:35:39
Hac ve Umrede Okunabilecek İlahi ve Ezgiler

Kabenin yolları bölük bölükdür 
    
    Kabe’nin yolları bölük bölüktür 
    Benim yüreciğim delik deliktir 
    Dünya dedikleri bir gölgeliktir 
    Canım Kabe’m varsam sana 
    Elim yüzüm sürsem sana 
    
    Eşim, dostum yüklesinler yükümü 
    Komşularım helal etsin hakkını 
    Görmez oldum ırak ile yakını 
    Canım Kabe’m varsam sana 
    Elim yüzüm sürsem sana 
      
    Kısmet eyle Ya Mevla bize Kabe’yi 
    Mübarek toprağa yüzüm sürmeyi 
    Nasip eyle Ya Mevla varıp gelmeyi 
    Canım Kabe’m varsam sana 
    Elim yüzüm sürsem sana 
    
    ***** 
    
    Medineye varamadım ( bu ilahiyi medinede okumayın) 
    
    Medine’ye varamadım, 
    Gül kokusu alamadım, 
    Ben resule doyamadım, 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Kabe’nin örtüsü kara, 
    Açtı yüreğime yara, 
    Bulunmaz derdime çare, 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Rabbim nasib eyle, ne var ? 
    Hasreti kalbimi dağlar, 
    İki gözüm durmaz ağlar, 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Resulu görebilseydim, 
    Derdimi söyleseyidim, 
    Gam çekmezdim ölseyidim. 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Rabbim nasib etse gitsem, 
    Beytullah’ı tavaf etsem, 
    Hacer-ül Esved’i öpsem, 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Kabenin o siyah taşı, 
    Akıttım gözümden yaşı, 
    Bulunmaz resulün eşi, 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Her an resulü özlerim, 
    Bu yüzden gülmez gözlerim, 
    Açık gider şu gözlerim, 
    Yaralıyım, yaralıyım. 
    
    Bu arzumu Muhammed’e, 
    Hacılar söyler Ahmed’e, 
    Çağırsın şu fakiri de, 
    Yaralıyım, yaralıyım.  
    
    Bir mahşer mi kopup gelen 
    
    Bir mahşer mi kopup gelen, Beyazlar sarmış her beden, 
    Hatırlatır kabir kefen, Üryânıdır Beytullah'ın. 
    
    Kur'an âyet âyet parlar, Affın müjdeleri çağlar, 
    Mü'min döner döner ağlar, Nalânıdır Beytullah'ın. 
    
    Mest olur canlar bakarken. Eller semâya kalkarken, 
    Hay sırrı ruha akarken, Gufrânıdır Beytullah'ın. 
    
    Tavaf tavaf huşu başlar, Secdeden kalkamaz başlar, 
    Şifa bulur onmaz başlar, İhsânıdır Beytullah'ın. 
    
    Gönüller bir haller başka, Dualar bir diller başka, 
    İnançlar bir iller başka, Mihmânıdır Beytullah'ın. 
    
    Her yerde Hakk'ın satveti, Resulullah muhabbeti, 
    Halil-ür-Rahman dâveti, Ummanıdır Beytullah'ın. 
    
    Gözyaşları nurdan seller, Gönülbağı açar güller, 
    Aşılan deryâlar çöller, Hayrânıdır Beytullah'ın. 
    
    Hak'tan gayriden geçenler, Vuslat şerbeti içenler, 
    Kalbi Beytullah seçenler, Canânıdır Beytullah'ın. 
    
    Mülk Rabb'indir âgâh olun, sahibidir bunca kulun, 
    Kullar O'nun Kâbe O'nun, Sultânıdır Beytullah'ın. 
    
    Hüccac bu neşeyle neyler, Meleklerle niyaz eyler, 
    Mukaddes ne der ne söyler, Kurbânıdır Beytullah'ın. 
    
    Canu dilden aşık oldum 
    
    Can-ı dilden aşık oldum, 
    Muhammed'e, Muhammed'e, 
    Mevlam layık eyle bizi, 
    Muhammed'e, Muhammed'e. 
      
    Sallallahu ala Muhammed, 
    Sallallahu aleyke Ahmed. 
      
    Aklı olan arif olsun, 
    Ciğer yansın püryan olsun, 
    Bir canım var kurban olsun, 
    Muhammed'e, Muhammed'e. 
      
    Sallallahu ala Muhammed, 
    Sallallahu aleyke Ahmed. 
      
    Rüyada görüştür bizi, 
    Murada eriştir bizi, 
    Mevlam sen kavuştur bizi, 
    Muhammed'e, Muhammed'e. 
      
    Mevlam layık eyle bizi, 
     Muhammed'e, Muhammed'e. 
     Bir canım var kurban olsun, 
     Muhammed'e, Muhammed'e. 
      
    Mevlam sen kavuştur bizi, 
    Muhammed'e, Muhammed'e. 
    Bir canım var kurban olsun, 
    Muhammed'e, Muhammed'e. 
    
    Canım kurban olsun senin yoluna 
    
    Canım, kurban olsun senin yoluna 
    Adı güzel, kendi güzel Muhammed 
    Gel şefaat eyle kemter kuluna 
    Adı güzel, kendi güzel Muhammed 
    
    Mümin olanların çoktur cefası 
    Ahirette olur zevk-u safası 
    Onsekizbin âlemin Mustafası 
    Adı güzel, kendi güzel Muhammed 
    
    Yedi kat gökleri seyran eyleyen 
    Kürsinin üstünde cevlan eyleyen 
    Miracda, ümmetin Haktan dileyen 
    Adı güzel, kendi güzel Muhammed 
    
    Yunus neyler iki cihanı sensiz 
    Sen hak Peygambersin şeksiz şüphesiz 
    Sana uymayanlar, gider imansız 
    Adı güzel, kendi güzel Muhammed 
 
    Gelin Allah diyelim 
    
    Gelin Allah Diyelim 
    Kalpten pası silelim 
    Alemleri seyredelim 
    Allah Allah dedikçe 
    
    Nerde tehvid çekilir 
    Melekler saf saf gelir 
    Hepsi tekbir getiriri 
    Allah Allah dedikçe 
    
    Zikr-i Hakk'a başlandı 
    İsm-i Celal hızlandı 
    Arş-ı ala sallandı 
    Allah Allah dedikçe 
    
    Gönüller şadan olur 
    Kaygudan azad olur 
    Can mülke abad olur 
    Allah Allah dedikçe 
    
    Muhammed dünyaya geldi 
    
    Muhammed dünyaya geldi , 
    Melekler tebliğe indi , 
    Cihan muradına erdi 
    Can Muhammed, nurdan Ahmed 
    
    Kırk yaşına girdi Ahmed 
    Peygamber oldu Muhammed 
    Hem donandı sekiz cennet 
    Can Muhammed, nurdan Ahmed 
    
    Dileriz Hak’tan inayet 
    Umarız senden şefaat 
    Son nefeste hep selamet 
    Can Muhammed, nurdan Ahmed

Affet isyanım benim 
    
    Affet isyanım benim, 
     Hâlim yaman Allahım, 
     Ref'et nisyanım benim, 
     Meded Aman Allahım, 
     Hâlim yaman Sultanım. 
    
    Defterim dolu siyah, 
     Amelim tekmil günah, 
     Sensin kuluna felâh, 
     Meded Aman Allahım, 
     Hâlim yaman Sultanım. 
    
    Ümmet et Habîbine, 
     Gönüller tâbibine, 
     Rahmeyle garibine, 
     Meded Aman Allahım, 
     Hâlim yaman Sultanım. 
    
    Aşkî'yi azâd eyle, 
     Cemâlinle şâd eyle, 
     Kulum diye yâd eyle, 
     Meded Aman Allahım, 
     Hâlim yaman Sultanım. 
    
    


    Durmaz yanar vücudum Allah 

    Durmaz yanar vücudum Allah, 
    Bizleri de mahrum eyleme Allah. 
    Sensin benim maksudum Allah, 
    Bizleri de mahrum eyleme Allah. 
    *** 
    Halas eyle narından Allah, 
    Ayırma didarından Allah, 
    Cennet de cemalinden Allah, 
    Bizleri de mahrum eyleme Allah. 
    *** 
    Kandiller yana, yana Allah, 
    Dervişler döne, döne Allah, 
    Şükür erdik bugüne Allah, 
    Bizleri de mahrum eyleme Allah. 
    *** 
    Gül bülbülün harmanı Allah, 
    Ver derdime dermanı Allah, 
    Son nefesde imandan Allah, 
    Bizleri de mahrum eyleme Allah. 
    
    Arayu arayu bulsam izini 
    
    Arayı arayı bulsam izini,  
    İzinin tozuna sürsem yüzümü.  
    Hak nasip eylese görsem yüzünü,  
    Ya Muhammed canım arzular seni.  
    
    Bir mübarek sefer olsada gitsem  
    Kabe yollarında kumlara batsam  
    Hup cemalin bir kez düşte seyretsem  
    Ya Muhammed canım arzular seni.  
    
    Zerrece kalmadı kalbimde hile  
    Sıtk ile girmişim ben hak yola  
    Ebu Bekir, Ömer, Osman'da bile  
    Ya Muhammed canım arzular seni.  
    
    Ali ile Hasan Hüseyin anda,  
    Sevgisi gönülde, muhabbeti canda.  
    Yarın mahşer gününde, ulu divanda  
    Ya Muhammed canım arzular seni.  
    
    Arafat dağıdır bizim dağımız  
    Anda kabul olur bizim duamız  
    Medine'de yatar Peygamberimiz  
    Ya Muhammed canım arzular seni  
    
    Yitirdim o dostu bilmem ne yanda?  
    Sevgisi gönülde, muhabbet canda.  
    Yarın mahşer günü ulu divanda,  
    Ya Muhammed canım arzular seni.  
    
    Yunus senin methin eder dillerde,  
    Sevilirsin bütün bu gönüllerde.  
    Ağlayı ağlayı gurbet ellerde,  
    Ya Muhammed canım arzular sen 
    
    Sevdim seni mabuduma 

    Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim 
    Sevdim seni mabuduma, canan diye sevdim 
    Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim 
    Bir ben değil alem sana, hayran diye sevdim 
    
    Evladını yarden geçerek, ravzana geldim 
    Evladını yarden geçerek, ravzana geldim 
    
    Ahlâkını meth etmeden Kur'an diye sevdim 
    Ahlâkını meth etmeden Kur'an diye sevdim 
    
    Kurbanın olam Şahuresul, kovma kapından 
    Kurbanın olam Şahuresul, kovma kapından 
    İnarına müştâk olacak yezdan diye sevdim 
    İnarına müştâk olacak yezdan diye sevdim 
    
    Mahşerde Nebiler diler senden medet ister 
    Mahşerde Nebiler diler senden medet ister 
    
    Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim 
    Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim 
    Gül yüzlü melekler sana hayran diye sevdim 
    


    Alemlere rahmet olarak geldin 
    
    Alemlere rahmet olarak geldin 
    Ümmetine şefaat vaad eyledin 
    Güzel ahlâkı sen itmam eyledin 
    Salât selâm sana ya Rasülallah... 
    
    Ne büyük şeref sana ümmet olmak  
    Gösterdiğin doğru yola koyulmak  
    Kur'an'a sarılmak, namaza durmak 
    Senin öğüdündür ya Rasülallah... 
    
    Allah'ın birliğine iman ettik  
    Dilimizle bunu ikrar eyledik 
    Seni kendimize rehber eyledik 
    Bizlere şâhid ol ya Rasülallah... 
    
    Dinimiz İslâm'dır elhamdülillah 
    Canımız fedâdır fî sebîlillah 
    Günahlarımız çoktur bî iştibâh 
    Bizlere şefaat ya Rasülallah... 
    
    Gani Mevlam nasib etse 
    
    Gani Mevlam nasib etse  
    Varsam ağlayı ağlayı  
    Medine'deki Muhammedi  
    Görsem ağlayı ağlayı  
    
    Delil yapışsa elime  
    Lebbeyk öğretse dilime  
    İhram bezini belime  
    Sarsam ağlayı ağlayı  
    
    Akıtırlar hayvan kanı  
    Esirgemez kimse canı 
    Şol meydanda koç kurbanı  
    Kessem ağlayı ağlayı  
    
    Hüccac döner yana yana  
    Ciğerim döndü büryana  
    Şol zemzemden kana kana  
    içsem ağlayı ağlayı  
    
    Derviş Yunus der can ile  
    Kul olmuşum iman ile  
    Dilim Zikr-i Kur'an ile  
    Varsam ağlayı ağlayı

Sadrı cem i mürselin 
    
    Sadr-ı cem-i mürselin , sensin yâ Resûlallah 
    Bedr-i eflâki yakin , sensin yâ Resûlallah 
    
    Nûr-u sırâc-ı vehhac , âlemler sana muhtaç 
    Sâhib-ü tâc-ü mîrâc , sensin yâ Resûlallah 
    
    Âyine-i Rahmânî , nûr-u pâk-i Subhânî 
    Sırrı seb'ul mesânî , sensin yâ Resûlallah 
    
    Açan râh-ı Tevhîdi , bulan sırrı tefrîd-i 
    Hüdâyi'nin ümîdi , sensin yâ Resûlallah 
    
    


    
    Ey Rahmeti bol Padişah 
    
    Ey rahmeti bol padişah,  
    Cürmüm ile geldim sana,  
    Ben eyledim hadsiz günah,  
    Cürmüm ile geldim sana. 
    
    Subhan Allah, Rahman Allah,  
    Tüm dertlere derman Allah,  
    Ben eyledim hadsiz günah,  
    Cürmüm ile geldim sana. 
    
    Senden utanmadım heman,  
    Ettim hata gizli ayan,  
    Vurma yüzüme el aman,  
    Cürmüm ile geldim sana. 
    
    Subhan Allah, Rahman Allah,  
    Tüm dertlere derman Allah,  
    Ben eyledim hadsiz günah,  
    Cürmüm ile geldim sana. 
    
    Senin adın Gaffar iken,  
    Ayb örtücü Settar iken,  
    Kime gidem sen var iken,  
    Cürmüm ile geldim sana 
    
    Kuddusi isyanda şedit 
    Kullukta bir Mevlam battal pelit 
    Dersen ben kesmeyim ümit 
    Günahımla Mevlam geldim sana 
    
    Arınmış bir ruhla ravzaya varsam 
    
    Arınmış bir ruhla ravzana varsam 
    Kubbeyi hadrayı yakından görsem 
    Taş ve toprağına yüzümü sürsem 
    Diyerek dahilek ya RasulAllah 
    
    Ya rasullalah ya HabibAllah 
    Ya rasullAllah ya NebiyyAllah 
    
    Ziyaret kastıyla ulu serveri 
    Selam kapısından girsem içeri 
    Kemali edeple varsam ileri 
    Diyerek dahilek ya RasulAllah 
    
    Ya rasullalah ya HabibAllah 
    Ya rasullAllah ya NebiyyAllah 
    
    Huzuru pakine eğilsem girsem 
    Bütün varlığımı orda eritsem 
    Eriyen mum gibi tükenip gitsem 
    Diyerek dahilek ya RasulAllah 
    
    Ya rasullalah ya HabibAllah 
    Ya rasullAllah ya NebiyyAllah 
    
    Mevlama gönlümden uçsa dilekler 
    Duama hep amin dese melekler 
    Yansıtsa bütün felekler 
    Diyerek dahilek ya RasulAllah 
    
    Ya rasullalah ya HabibAllah 
    Ya rasullAllah ya NebiyyAllah 
    
    Gani mevlam nasib etse varsam ağlayu ağlayu 
    
    Gani Mevlam nasib etse varsam ağlayu ağlayu 
    Medine’de Muhammed’i görsem ağlayu ağlayu 
    Delil yapışsa elime Lebbeyk öğretse dilime 
    İhram bezini belime sarsam ağlayu ağlayu 
    Hüccac döner yana yana ciğerim döndü büryana 
    Şol Zemzem’den kana kana içsem ağlayu ağlayu 
    Akıtırlar hayvan kanı esirgemez kimse canı 
    Şol Mina’da koç kurbanı kessem ağlayu ağlayu 
    Çevre yanı kesme kaya el kaldırıp âmin diye 
    Arafat’taki vakfeye dursam ağlayu ağlayu 
    


    Açıldı cennetin bâbı 
    
    Açıldı cennetin bâbı nesîmi pür-safâ geldi. 
    gülistân-ı cihâna revnak-u hüsn-ü bahâ geldi. 
    derûn-î mekke’den nûr-i nübüvvet parlayıp çıktı, 
    avâlim nûra gark oldu rasûl-î kibriya geldi. 
    Melekler eyleyip tebşir dediler ehle beytine 
    Size bab-ı Teâlâdan nuşeb lutf-u ata geldi 
    sanemler devrilip düştü, sarayı çöktü kisrânın 
    mecûsun âteşi söndü ki bürhan-ı hüdâ geldi. 
    beşîr-i ehl-i imânın nezîr-i ehl-i tuğyanın 
    Resulü hak-tealâ’nın muhammed mustafâ geldi 
    Saçıldı rahmetü Rahman açıldı sümbülü reyhan 
    Bugün bab-ı cihana bülbül şir eda geldi 
    Tarik-i hakkı göstermek için hem inse hem cinne 
    elinde hazret-i kur’an imamü’l enbiya geldi. 
    Vücuduyla şereflendi zemin-ü yesrib-ü batha 
    Kudûmiyle bu zulmet-hâneye nûr-i ziyâ geldi 
    Medet ey ceddül Haseneyn medet ey imamül Haremeyn

Medine yoluna vardım 
    
    Medine yoluna vardım 
    Can Muhammed’i aradım 
    Onu görmekmiş muradım 
    Medine’nin yollarında 
    
    Yollarında yollarında 
    Güller açmış ravzasında 
    Medine bakar Mekke’ye 
    Gönül onun sevdasında 
    
    Bu yol Medine’ye gider 
    Gönülleri bir hoş eder 
    Gönlümde hasreti biter 
    Medine’nin yollarında 
    
    Yollarında yollarında 
    Güller açmış ravzasında 
    Medine bakar Mekke’ye 
    Gönül onun sevdasında 
    
    Rasulullah çağırıyor 
    Sanki gönül çıldırıyor 
    Bastığın toprak yanıyor 
    Medine’nin yollarında 
    
    Yollarında yollarında 
    Güller açmış ravzasında 
    Medine bakar Mekke’ye 
    Gönül onun sevdasında 
    
    Yeşil kubbe görünüyor 
    Kervan nura bürünüyor 
    İçimde hasret bitiyor 
    Medine’nin yollarında 
    
    Yollarında yollarında 
    Güller açmış ravzasında 
    Medine bakar Mekke’ye 
    Gönül onun sevdasında 
    
    Allahu Allah 
    
    Ömrüm bitirmiş viranemiyem  
    Aklın yitirmiş divanamiyem  
    Ömrüm bitirmiş viranemiyem  
    Aklın yitirmiş divanemiyem  
    
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    
    Kanat vururum döner dururum  
    Yanar kururum pervanemiyem  
    Kanat vururum döner dururum  
    Yanar kururum pervanemiyem  
    
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    
    Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim  
    Yolun izlerim mestanemiyem  
    Yaşlı gözlerim tutmaz dizlerim  
    Yolun izlerim mestanemiyem  
    
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    
    Aşkı can feda olsa ne fayda  
    Aşk oku yayda kemanemiyem  
    Aşkı can feda olsa ne fayda  
    Aşk oku yayda kemanemiyem  
    
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah  
    Allahu Allah allahu Allah 
    
    Gül yüzünü rüyamızda 
    
    Gül yüzünü rüyamızda 
    Görelim ya Rasulellah 
    Gül bahçene dünyamızda 
    Girelim ya Rasulellah 
      
    Sensin gönüller sultanı 
    Getiren yüce Kur'anı 
    Uğruna tendeki canı 
    Verelim ya Rasulellah 
      
    Aşkınla yaşarır gözler 
    Hasretinle yanar özler 
    Mubarek ravzana yüzler 
    Sürelim ya Rasulellah 
    
    Veda edip masivaya 
    Yalvarıp yüce Mevlaya 
    Şefaat - Mustafa' ya 
    Erelim ya Rasulellah 
      
    Levleke dedi sana hak 
    Bağışla yüzümüze bak 
    Huzurullaha yüzü ak 
    Varalım ya Rasulellah 
      
    Derviş derki kardeşlere 
    Çok selavat ver kardeşlere 
    Gül yüzünü göre göre 
    Ölelim ya Rasulellah 
    
    Bir garipsin şu dünyada 
    
    Bir garibsin şu dünyada 
    Gülme gülme ağla gönül 
    Derdin dahi çoktur senin 
    Gülme gülme ağla gönül 

    Ebubekir sıddık veli 
    O'dur peygamberin yari 
    Hani Ömer, Osman, Ali 
    Gülme gülme ağla gönül 
    
    Birgün ola ecel gele 
    Kullar kulluğunda kala 
    Cümle mahluk toprak ola 
    Gülme gülme ağla gönül 
    
    İşi gücü cevru cefa 
    Dünya kime kıldı vefa 
    Hani Muhammed Mustafa 
    Gülme gülme ağla gönül 
    
    Onlar cihane geldiler 
    Hep gittiler kalmadılar 
    Gülmediler ağladılar 
    Gülme gülme ağla gönül 
    
    Aşık Yunus söyler sözü 
    Kanlı yaşlar döker gözü 
    Eğer yazın eğer gözün 
    Gülme gülme ağla gönül

Uçun kuşlar Medine'ye 

    Ya Muhammed(s.a.v) diye diye 
    Selam götürün hediye 
    Ya Muhammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Yürü gönlüm güle güle  
    Dön orda Seyda bülbüle 
    Getir aşkını sev diye 
    Ya Muahammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Bulut geçer katar katar  
    İçlerinde gözyaşım var 
    Gidip Medine'ye yağar 
    Ya Muhammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Yürü gönlüm güle güle  
    Dön orda Seyda bülbüle 
    Getir aşkını sev diye 
    Ya Muahammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Kanadını açmış rüzgar 
    İçinde hasret ahım var 
    Varıp Medine'ye yağar 
    Ya Muhammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Yürü gönlüm güle güle  
    Dön orda Seyda bülbüle 
    Getir aşkını sev diye 
    Ya Muahammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Gönlüm Medine'ye gider 
    Gözüm buradan seyreder 
    Hamdi mumu erir biter 
    Ya Muhammed(s.a.v) diye diye. 
    
    Yürü gönlüm güle güle  
    Dön orda Seyda bülbüle 
    Getir aşkını sev diye 
    Ya Muahammed(s.a.v) diye diye 
    


    Ay Doğdu Üzerimize 
    
    Ay doğdu üzerimize 
    Veda tepesinden 
    Şükür gerekti bizlere 
    Allah'a davetinden 
    
    Sen güneşsin sen aysın 
    Sen nur üstüne nursun 
    Sen süreyya ışığısın 
    Ey sevgili Ey Rasul 
    
    Ey bizden seçilen elçi 
    Yüce bir davetle geldin 
    Sen bu şehre şeref verdin 
    Ey sevgili hoş geldin 
    
    Ey Rasul sana söz verdik 
    Doğruluktan ayrılmayız 
    Sen ey esenlik yıldızı 
    Senin sevginle doluyuz 
    
    Taleal bedru aleyna (Arapçası) 
    
    Taleal- bedru aleynâ  
    Min seniyyâti-il vedâ 
    Vecebe'ş-şükrü aleynâ  
    Mâ deâ lillahi dâ' 
    
    Eyyühel meb'usü fînâ  
    Ci'te bi'l-emri'l muta 
    Ci'te şerrafte'l- Medîne  
    Merhabâ yâ hayra da  
    
    Ente şemsun, ente bedrun  
    Ente nûrun âlâ nûr  
    Ente misbe hassüreyya  
    Ya habîbi, ya Rasul  
    
    Kad lebisnâ sevbe izzin  
    Ba'de esvâb'r-rika  
    Ve rada'nâ sedye mecdin  
    Ba'de eyyâm-id dayâ  
    
    Kaalet ahmâru'd-deyâcî  
    Ku lli erbâbi'l-İslâm  
    Küllü nan yetba Muhammed  
    Yenbeğî en lâ yüdaam  
    
    Ve teâhednâ cemîan  
    Yevme aksümne-l yemîn  
    Len nehûne'l ahde yevmen  
    Vettehazne's- sıdka dîn 
    
    Leste vallahi neziyyen  
    Mâ yukasihi'l i-bâd  
    Meşheden yâ necme emnîn  
    Zû vebâin ve vidâd  
    
    İstediğim haktır benim 
    
    Gece gündüz döne döne  
    İstediğim haktır benim  
    Allah deyip yana yana  
    İstediğim haktır benim  
    
    Yoluna terkedip canı  
    Akıtıp gözümden kanı  
    Ah eyleyip dünü günü  
    İstediğim haktır benim  
    
    Münkirler aşk halin bilmez  
    Münafıklar yola gelmez  
    Ağlar bu gözlerim gülmez  
    İstediğim haktır benim  
    
    Kor olayım kül olayım  
    Taşkın akan sel olayım  
    Çineneyim yol olayım  
    İstediğim haktır benim 
    
    Peygamberin izindeyiz 
    
    Biz Kur'an'ın hadimleri 
    Pür imanlı ve zindeyiz 
    Biz bu yoldan dönmeyiz asla 
    Peygamberin izindeyiz… 
    
    Hak Habibim dedi ona 
    Bizden feda can uğruna 
    Alem şâhit olsun buna 
    Peygamberin yolundayız… 
    
    İslâm'ın nuru, gür sesi 
    Kaldırdı zulmeti, ye'si 
    Alemlerin Efendisi 
    Muhammed'in izindeyiz… 
    
    Odur ahir hak Peygamber 
    Ona salât, selâm gönder, 
    Cihanda en büyük önder 
    Muhammed'in yolundayız… 
    
    Onu sev, sen onu tanı 
    Odur tende canlar cânı 
    Gönüllerin tek sultanı 
    Peygamberin izindeyiz… 
    
    Hayra koşan serden kaçan 
    Bize nurlu ufku açan 
    Alemlere rahmet saçan 
    Peygamberin yolundayız… 
    
    Tende kalan bir can ile 
    Aşk ile, pür iman ile 
    Biz Hz. Kur'an ile 
    Peygamberin izindeyiz.. 

SİZİN YORUMLARINIZ

Reklam

Namaz Vakitleri

Videoerk

videoerk

GAZETE SAYFALARI

Gazete Manşetleri

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Twitter

Puan Tablosu

Takımlar
O
P
 • 1
  Galatasaray
  9
  23
 • 2
  Göztepe
  9
  17
 • 3
  Teleset Mob. Akhisarspor
  9
  17
 • 4
  Kayserispor
  9
  17
 • 5
  Medipol Başakşehir
  8
  16
 • 6
  Fenerbahçe
  9
  15
 • 7
  Beşiktaş
  8
  14
 • 8
  Bursaspor
  9
  13
 • 9
  Demir Grup Sivasspor
  9
  13
 • 10
  Aytemiz Alanyaspor
  9
  11
 • 11
  Evkur Yeni Malatyaspor
  9
  11
 • 12
  Antalyaspor
  9
  9
 • 13
  Trabzonspor
  9
  9
 • 14
  Kasımpaşa
  9
  8
 • 15
  Kardemir Karabükspor
  9
  8
 • 16
  Gençlerbirliği
  9
  8
 • 17
  Atiker Konyaspor
  9
  7
 • 18
  Osmanlıspor FK
  9
  7

Facebookta Mahihaber

2017 Dini Günler

2017 Dini Günler

tesbihatlar

tesbihatlar