Mahihaber - Dini Haberler - Diyanet Haberleri

İstanbul Eski Müftüsü Ali Fikri YAVUZ İstanbul'da Anılacak

İstanbul Müftüsünün yöneteceği panel 4 Ekim Çarşamba günü DFatih Ali Emiri Kültür Merkezinde icra edilecek

2017-10-02 15:50:22
İstanbul Eski Müftüsü Ali Fikri YAVUZ İstanbul'da Anılacak

İstanbul Müftülüğü 4-5 Ekim İz Bırakanlar Panelinde bu hafta eski İstanbul Müftüsü Ali Fikri Yavuz'u anma programı düzenledi.

İstanbul Müftüsü Prof.Dr. Hasan Kamil Yılmaz'ın bizzat yöneteceği panel, Camiler ve Din Görevlileri Haftası münasebetiyle düzenleniyor. Hafta etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen 5. İstanbul Müftüsü Ali Fikri YAVUZ'u anma paneline Gazeteci Sadık Albayrak, Prof.Dr. Yunus Vehbi Yavuz ve Prof.Dr. Yunus Şevki Yavıuz konuşmacı olarak katılacak.

Herkese açık olarak düzenlenecek panel 4 Ekim 2017 Çarşamba günü Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde icra edilecek. 

Daha sonraki günde Hafız Ömer Aköz, Mahmut Bayram ve Naim Karaman için programlar düzenlenecek

Ali Fikri Yavuz Kimdir

ALİ FİKRİ YAVUZ
(Çaykara 1924 - ‹İstanbul 1992) (Müftü - İstanbul Müftü Vekili)

Ali Fikri Yavuz, 5 Mayıs 1924 tarihinde Trabzon/Çaykara ilçesine bağlı Akdoğan (yukarı Hopşera) Köyü’nde dünyaya geldi. Babası eski Rüştiye mezunlarından Hacı Selim Efendi, annesi Çaykara merkezine bağlı Kadahor (Işıklı Mah.) Köyü’nden Fatma Hanım’ dır. İlkokulu,Çaykara Merkez İlkokulu’nda tamamladıktan sonra, âilevî zaruretler sebebiyle ortaokulu Bayburt’ta okudu (1939). Lise öğrenimini ise 1942-43 öğretim yılında Trabzon Lisesi’nde tamamladı.

A. Fikri Yavuz, 1943-46 yılları arasında öğrenime ara vererek bir süre Erzurum’da ticaretle meşgul oldu. 1947 yılında askerlik hizmetine yedek subay olarak katıldı ve 1948 Nisan ayında terhis oldu. Askerliğini müteakip, 1948 yılında doğduğu köye dönerek büyük bir arzu ile İslâmî ilimleri tahsil etmeğe yöneldi. Köyünde ders okutan ve aynı zamanda yakın akrabası bulunan Çaykara vaizi Müderris Hacı Hasan Ramî Yavuz’un ders halkasına katılarak beşyıl Arapça ve İslâmî ilimleri tahsil etti ve icâzet aldı. Tahsili sırasında geçimini sağlayabilmek için de, yeni kurulmuş bulunan Çaykara Belediyesi’nde Muhasip ve Kâtip olarak resmi görev aldı.

1953 yılında Diyanet İşleri Başkanlığına müracaatla o günkü Müşavere Heyeti (Din İşleri Yüksek Kurulu)’nce açılan müftülük ve vaizlik sınavında üstün başarı göstererek vaizlik kadrosuna geçirildi. Bir müddet sonra, 1954 yılı ilkbaharında naklen İstanbul Müftü Yardımcılığına atandı. O sırada Ömer Nasuhî Bilmen İstanbul Müftüsü idi. Uzun süre kendisi ile beraber çalıştı. Eminönü Müftülüğü de aynı binada idi. Bu sebeple de Eminönü Müftüsü Bekir Haki Efendi ile arkadaşlıkları ve dostlukları çok derindi.

Haki Efendi’den edebiyat ve siyer dersleri de okudu. Ona hem hizmet etti, hem de kendisinden feyiz aldı. Ömer Nasuhi Bilmen, mesaisini ilmî çalışmalara teksif ettiği için, idarî işleri iki yardımcısı Şükrü Yüksel ve Ali Fikri Yavuz’a bırakmıştı. Her ikisi de bu görevi tam bir vukufla ve adaletle yürüttüler. Ali Fikri Yavuz, lise mezunu olduğu için, İstanbul Müftü Yardımcılığı görevinde bulunduğu sırada bir yandan da İstanbul Üniversitesi Arap-Fars Filolojisi Bölümü’ne devam etti (1955- 60) ve son sınıfa kadar geldi. Mezuniyet tezini hazırlamakta ihmalkâr davrandığı için, diploma alamadı. Bu ihmali etikete değer vermemesinden kaynaklanmaktaydı. Bir çok dostlarının, hatta hocaların ısrarlarına rağmen tezini vererek diploma almayı istememiştir.Bu durum da onun müstağni kişiliğini göstermektedir. Oysa kendisi daha sonraları İstanbul Müftü vekilliği yapmış, yüksek tahsili bulunmaması asaleten atanmasına engel teşkil etmiştir. Diplomayı, müftülük unvanına vasıta kılmayı arzu etmeyen bir anlayışı vardı.

Ömer Nasuhî Efendi, 27 Mayıs İhtilâli’nden sonra Diyanet İşleri Başkanlığı’na getirilince, İstanbul Müftülüğü vekilliğine Bekir Hakî Yener Hocaefendi atandı. Ali Fikri Yavuz, Bekir Hakî Efendi’nin de yardımcılığını yaptı. Emekli oluncaya kadar onunla çalıştı. Ölünceye kadar hizmetinde bulundu. Daha sonra Ömer Nasuhî Hoca’ nın emekliye sevk edilmesi ile İstanbul Müftülüğü’ne atanan İbrahim Elmalı döneminde (1961-1966) Ali Fikri Yavuz Şarköy Müftülüğü’ne atandı, fakat burayagitmeyi kabul etmeyip tayinini Gaziosanpaaşa Müftülüğü’ne yaptırdı. Bir müddet burada müftülük yaptıktan sonra, İbrahim Elmalı’nın 9 Nisan 1966’da İstanbul Müftülüğü’nden ayrılması üzerine, 11 Kasım 1966 – 9 Ağustos 1971 tarihleri arasında İstanbul Müftülüğü’ne vekâlet etti

1971 yılında Kadıköy Müftülüğü’ne atanarak, 1976 yılında emekliye ayrıldı. Emeklilik dönemini İstanbul’da Feneryolu’ndaki evinde okumak, araştırmak ve yazmakla geçirdi. 27 Aralık 1992’de İstanbul’da vefât etti. Evli olup, altı çocuk babası idi. Ali Fikri Yavuz, yumuşak huylu, güzel ahlâk sahibi, dürüst, güvenilir bir kimse idi. İstikamette dağ gibi idi. Kolay kızmaz, öfkesini belli etmez, olaylar karşısında son derece sabırlı idi. En ağır musibetler karşısında dahi hiçbir şey olmamış gibi davranırdı. Hayır yapmayı, insanlara iyilikte bulunmayı çok severdi. Cömert idi. İnsanlar arasında ayırım gözetmez, adalete, ehliyete ve hakkaniyete son derece riayet ederdi. Açların karnını doyurur, muhtaçların ve ilim adamlarının, ilim yolcularının, öğrencilerin maddî-manevî destekçisi idi. İlim ve hizmet yolunda bıkmak ve usanmak nedir bilmezdi. Son derece neşeli ve şakacı idi. Güler yüzlü ve tatlı sözlü idi. Sevdiği kimseleri Allah için sever, küçük-büyük ayırımı yapmaksızın dostlarını ziyaret ederdi. Alçak gönüllü idi. Dosdoğru bir insandı. Sadakat örneği idi. Çaykara’da bulunduğu sıralarda babası ile tarla komşuları arasında bir anlaşmazlık nedeniyle, mahkemeye şahit yazılmış ve komşuyu haklı bulduğu için onun lehine, babasının aleyhine şahitlik yapmıştı.

İşte bu derece sadık ve kuvvetli bir iman sahibi idi. Sarsılmaz bir imanı vardı. Övülmekten, gösterişten, merasimden, külfetlerden, sahtekârlardan, sahtekârlıktan hoşlanmazdı. İlim adamlarını, takva sahibi insanları sever ve ziyaret ederdi. Hocası, Hacı Hasan Ramî Yavuz’un ifadesiyle “Eli öpülecek adamdı” Ali Fikri Yavuz, şahsiyetinin büyüklüğü nispetinde ilmi yönüyle de değerli şahsiyetlerden biridir. Denebilir ki ömrünü ilimle, araştırmakla ve yazmakla tüketmiştir. Bıraktığı dev eserler her zaman müracaat edilen kaynak durumundadır. Telif ve tercüme bu eserler ülkenin her tarafında güvenle okunmuş ve her ilim sahibinin yardımcısı olmuştur.
 
Rahmet-i ilâhî’ye nâil olmak,
Ebediyet budur; ama kim bilir?
Günahkâr kulum, hâlim ne olacak?
Yâ Râb! Rahmetin sonsuz senin, bu hak!
Şükür ki, ehl-i tevhidim sen bilirsin,
Elbet rahmetin bana da ulaşacak...
(A.F.Y.)

ESERLERİ:
. Kur’ân-ı Kerîm ve Türkçe Meâl-i Âlisi
. Ahlâk Hadisleri (iki cilt)
. Muâmelâtlı İslâm İlmihâli İslâm Fıkıh ve Hukuku
. İslâm İlmihali- Küçük İlmihal (Yunus Vehbi yavuz ile)
. Peygamberin Dilinden Ashab-ı Kirâm (Tercüme)
. Resimli Hac Rehberi (Yunus Vehbi Yavuz ile)
. Muhtaru’l-Ahadis Tercümesi
. Kırk Kutsi Hadis
. Gençlerle Sohbet
. Zübdetü’l-Buhârî Sadeleştirmesi
. Otuz Ramazan vaazları
. Riyazu’s-Salihin Tercümesi (3. Cildi tamamlanamadı)
. Bursalı Mehmet Tahir Efendi’nin “Osmanlı Müellifleri” isimli eserinin ilk iki cildinin sadeleştirilmesi (İsmail Özen ile)

KAYNAKÇA

. Süleyman Mollaibrahimoğlu. Bize ışık Saçanlar Ali Fikri Yavuz, Dernekpazarı Dergisi, Sayı:5, Nisan 1993, s. 16
. Yunus Vehbi Yavuz, Kur’ân Hâdimi Ali Fikri Yavuz’un Ardından, Çaykaralılar Dergisi, Sayı: 4, Mayıs 1993. s. 31
. Abdulhadi Yavuz, Rahmetli Pederim Ali FikriYavuz, Çaykaralılar Dergisi, Sayı: 4. Mayıs1993, s. 36
. Rahmetli Hocamız Ali Fikri Yavuz’un Vasiyeti, Çaykaralılar Dergisi, sayı. 3, Ocak 1993, s.29

SİZİN YORUMLARINIZ

Reklam

Namaz Vakitleri

Videoerk

videoerk

GAZETE SAYFALARI

Gazete Manşetleri

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Twitter

Puan Tablosu

Takımlar
O
P
 • 1
  Galatasaray
  12
  26
 • 2
  Medipol Başakşehir
  12
  26
 • 3
  Beşiktaş
  12
  22
 • 4
  Kayserispor
  12
  22
 • 5
  Fenerbahçe
  12
  20
 • 6
  Demir Grup Sivasspor
  12
  19
 • 7
  Bursaspor
  12
  18
 • 8
  Göztepe
  12
  18
 • 9
  Teleset Mob. Akhisarspor
  12
  18
 • 10
  Aytemiz Alanyaspor
  12
  17
 • 11
  Trabzonspor
  12
  16
 • 12
  Evkur Yeni Malatyaspor
  12
  14
 • 13
  Antalyaspor
  12
  13
 • 14
  Kasımpaşa
  11
  12
 • 15
  Atiker Konyaspor
  12
  11
 • 16
  Kardemir Karabükspor
  11
  8
 • 17
  Osmanlıspor FK
  12
  8
 • 18
  Gençlerbirliği
  12
  8

Facebookta Mahihaber

2017 Dini Günler

2017 Dini Günler

tesbihatlar

tesbihatlar