Mahihaber - Dini Haberler - Diyanet Haberleri

Müftünün Ağır Cezadaki Yargılanması Devam Ediyor

2017-02-25 06:33:25
Müftünün Ağır Cezadaki Yargılanması Devam Ediyor

Müftü ile imam arasındaki kavga büyüdükçe İzmir çalkanmaya başladı. Müftü ile imam arasındaki tartışma devam ederken ağır cezadaki duruşma Eylül’e kaldı. Bu arada Müftü Vakıf Sen İl Yönetimi Üyesi Recep Kumrulu’nun iddialarına sert cevaplar verdi.

Torbalı Müftüsü Semih Keskin’in açıklamalarından sonra Diyanet Vakıf Sen İl Yönetimi Üyesi Recep Kumrulu Torbalı Meydanında basın açıklaması yaparak cevap verdi. Recep Kumrulu yaptığı basın açıklamasında şöyle konuştu;

Diyanet İşleri Başkanlığı güzide bir kurumdur. Anayasamızın 136. maddesinde yerini almıştır. Toplumda iyiliği egemen kılma amacıyla ve toplumun ortak paydası olan toplumun tüm ihtiyaçlarına irfan taşıyan bir kurum olarak Diyanet’in, son dönemlerde çok hayırlı hizmetlere imza attığı ve daha işlevsel bir kurum haline geldiğini ifade ederim. Bu hizmetler İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kuran Kursu öğreticisi arkadaşlarımızın engin gayretleri ile yapılmaktadır. Din görevlilerinin icra ettiği görevin, maddiyatla ölçülemeyecek kadar da mukaddes olduğu muhakkaktır ve bir kişinin hidayetine vesile olmak en sevap işlerden birisidir.

Din görevlisinden çok daha fazla mesleğinin ve kurumunun itibarını zedeleyecek, yanlış anlaşılmalara meydan verecek durumlardan daima kaçınması gereken en önemli kişi ise, Müftü’dür. Daha önce din görevlisi arkadaşlarımız, yıllarca çok değerli müftülerle çalıştılar, yerel basın üzerinden olumlu mesajları da tüm Torbalı halkı sıcağı sıcağına alarak haberdar oldu. Ta ki Torbalı’ya 1,5 yıl kadar önce İlçe Müftüsü olarak Semih Keskin atanana kadar. İşte bu tarihten sonra güzide kurumumuz ve çalışanları, çok sıkıntılar yaşadıkları için aşağıdaki açıklamanın yapılmasına lüzum görülmüştür.

Değerli Arkadaşlar!
Müftülük iyi yönetilmiyor, hatta çok kötü yönetiliyor. Görevlilerin moral ve motivasyonunun olumsuz etkilendiği ve psikolojilerinin dikkate alınmadığı, çalışanlara karşı derebeyi muamelesi ile son derece katı tutum ve davranışları bir müftüye yakışmayan yanlışları ile Diyanetin tüm hayırlı işlerini icra eden değerli din görevlileri huzursuz edilerek üzüldüğünü bu günden sonra tüm Torbalı halkı bilmelidir ve bu görevlilere sahip çıkmalıdır. Bu süreçte Ertuğrul Camiinde Halil Alışık hoca emekli oldu, Torbalı Camiinden Kemalettin Somuncu emekli oldu, Yeniköy’den Bekir Yıldız emekli oldu ve bir çok arkadaşımız bu müftü geleli tayin isteyerek başka yerlere gittiler. Torbalı, Türkiye’de intihar olaylarının en çok yaşandığı yerlerden biri olarak biliniyor. İlçede daha önce iki imam psikolojik rahatsızlıklarından dolayı intihar teşebbüsünde bulunmuş ve bu olay mahalli basında da yer almıştı. Müftü beyin kötü yönetiminden ve garaz besleyerek harcamaya çalıştığı imamlardan bir tanesi ise son anda intiharın eşiğinden dönmüştür. Allah muhafaza böyle olumsuz bir olay vukuu bulsa, tüm sorumsuz davrananlar sorumlular bunun hesabını Allah katında ve kanunlar nezdinde veremezler.

10.10.2014 tarihinde Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin hakkında görevini kötüye kullanmaktan, kanun ve mevzuatlara uymamaktan dolayı şikayette bulunuldu. Fakat müftü aynı şekilde o günden bu güne kanun ve mevzuatları kafasına göre uygulamakta olup, aynı şekilde çiğnemeye devam etmektedir.

İlçe Müftüsü Semih Keskin, göreve başladığı günden beri köy kasaba ve merkezdeki İmam-Hatip, Müezzin-Kayyım ve Kuran Kursu Öğreticilerini toplayarak her ay kitap okuma günü adı altında uygulama yaptığı ve kendisinin samimi olduğu piyasada yazarların kitaplarını tüm personele sattığı ve kar menfaati temin ettiği, ücretlerinin daha önce personele dilekçe imzalattırmak ve içeriğinde D.M.O’nin kurumlara ücretsiz verdiği gelen giden evrak defteri, karar defteri, yaz kuran kurslarında kullanılan yoklama defteri, ders defteri, katılım belgesi, başarı belgesi, öğrenci ve öğreticiler için Cd vb materyallerin maaşımdan kesilmesini arz ederim şeklinde ibareler yazılı olan dilekçeyi imzalattırmak istediği, itirazlar üzerine geri adım atmış gibi görünüp birkaç ay sonra habersizce personel maaşlarından kesinti yaptığı, 14.05.2015 tarihli aylık mutat toplantıya gelen personel kesinti listesinde maaşlarından 100 ila 200 Tl’nin üzerinde kesinti olduğunu ifade etmesi üzerine yapılan araştırmada bu kesintilerin doğru olduğu, müftünün kitap okuma adı altındaki uygulamalarının samimi olmadığı, sadece para kazanmak amacıyla güzide kurumu kullandığı, menfaati için kitap müteahhitliği yaptığı görülmektedir. Hatta kitap okuma gününde gelmeyen çok sayıda personelden de savunmaları istenmiştir. Ayrıca müftü beyin personele para karşılığı satmış olduğu kitaplar Diyanet yayını da değildir, buda ayrı bir suçtur.

İlçe Müftüsü Semih Keskin, hak arama mücadelesi veren sendikacıyı hazmedememesinden kaynaklanan ve 4688 sayılı kanunla meşrutiyetini sağlayan sendikaları kabullenememesinden dolayı ayrı bir sıkıntı hasıl olmuştur. İlçe Müftüsü Semih Keskin kötü idareciliği ile kamuoyu oluşturmakta ve tüm ilçe halkı da bunu bilmektedir. Kanun ve mevzuatları tanımamaktadır. Her görevliye ücret karşılığı sattığı afiş ve pankartlarla ilk defa kamuoyunun gündemine 2014 yılında gelerek ticareti ile görevlileri ve halkı şaşırtmıştır. 15 / 05 / 2014 tarihinde İlçe Müftülüğü konferans salonunda yapılan aylık mutat toplantıda daha önce Kutlu Doğum Haftasında yapılan dini içerikli afişlerin İlçe Müftüsü Semih Keskin’in talimatı ile belli sürelerde camilerin uygun bir yerinde asılmasını isteyip ama daha öncesinde hazır olduğu halde afişleri vermeyip 23 Mayıs günü gelip alacaksınız benim istediğim tarihte alıp asacaksınız, benim istediğim tarihte indireceksiniz aksi takdirde ben yapacağımı bilirim diyerek personele devamlı tehditkar sözler sarf etmiştir. Söz konusu afişler müftü beyin arzusu doğrultusunda personele ücret karşılığı satılmış olup bunun detayında faturası olup olmadığı dahi bilinmemektedir. Ücret karşılığında satılan pankartlarla güzide kurum sayın müftünün ticaretine alet edilerek haksız kazanç elde edilmiş ve görevli personel bu paraları vermek mecburiyetinde değil iken hangi kanun maddesine göre personele yaptırılmıştır. Bu paralarla elde edilen fazla ücretlerin nerelere kullanıldığı bilinmemektedir.

Personelin hastalık ve sıkıntılarına bir sıkıntı da müftü kendisi vererek moral ve motivasyon yönünden olumsuz katkıları hep olmuştur. Harcamayı düşündüğü görevlileri sık sık denetleme adı altında tahrik ederek muhtar ve dernek başkanlarına özel tembihlerde bulunmuştur. Lojmanına aldığı özel eşyalar perdelerine varıncaya kadar demirbaş gibi alınmış ve bu durum halk tarafından bilinmiş olması ile müftülük itibar kaybına uğratılmıştır.
2014 yılı Kurban Bayramında Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin’in talimatı ile tüm imam ve müezzin personele yevmiyeleri ödeneceği söylenilerek kurban derisi toplattırılmış ve bu güne kadar yevmiyeleri ödenmemiştir. Ayrıca kurban derilerinden elde edilen (22.000) yirmi iki bin TL’nin üzerindeki meblağ hakkında personelin bir bilgisi bulunmamaktadır. Son olarak Semih Keskin, yirmi beşin üzerinde Kuran Kursu Öğreticileri ile kermes düzenlemiş, öğrenciler evlerinde yapıp hazırlamış oldukları kek, börek, pasta, poğaça, tatlı vs. gibi ürünlerini kermeste satmış ve kurslarında eksikleri gidermeyi düşünmüşlerdir. Fakat müftülük binasının belediyenin tahsis ettiği yeni yere taşınması söz konusu iken müftü Semih Keskin, makam odasının önündeki sekreter odasını geniş olan makam odasına dahil etmiş ve daire içinde dört adet tuvalet mevcut iken, lojmanı da hemen yanında olmasına rağmen yeni bir tuvalet, banyo lavabo daha makam odasının içine yaptırarak kötü idareciliğinin yanında ayrıca usulsüz harcama yaparak kurumun ilçede derin itibar kaybına neden olmuştur. Bu paraların bir kısmı da camilerden Diyanet Vakfına, dini ve hayri hizmetlerde kullanılmak üzere denilerek din görevlilerine toplattırılan paralardır. Her ne kadar diyanet vakfından izin alınarak tadilat ve tamirat adı altında yapılmış olsa da bu paraların usulsüz harcanmasının Allah katında bir vebali vardır. Bu basın açıklamasının kısaca özeti Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin, olması gereken babacan bir kurum amiri değil, bir müftüye hiç yakışmayan derebeyi edası ile gerginlikten zevk alan ve huzur kaçıran birisidir. Taleplerin, beklentilerin, konum ve yönetim anlayışı itibariyle tartışmaların müsebbibi olan Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin, kurumu kötü yönetiyor, sorunları iyi tespit edemiyor, kamu yararı sağlayamıyor ve güzide kurumun itibarına zarar veriyor dedi ve Çanakkale Bayramiç Müftüsünün başına gelenlerin bir benzerinin Torbalı’da yaşandığını ayrıca tüm konuştuklarının elinde belgelerinin olduğunu ifade etti. Aradan geçen bunca zaman içinde kendisinin doğruyu savunduğu için Burdur İline sürüldüğünü ama müftünün ise Torbalı’da keyfi icraatlar ile bütün personelin çalışma azmini kaçırdığını, tabiri caiz ise müftülüğü babasının malı gibi yönetmeye devam ettiğini söyledi. Bütün zorluklara rağmen kendisinin doğruları söylemeye devam edeceğini nitekim açılan dava sonucunda Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan müftünün suçu ağır kusur bulunduğu için davanın İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edildiğini ve bir sonraki duruşmanın ise 06.09.2016 günü olacağını ifade etti.

Bu açıklamaların ardından Torbalı İlçe Müftüsü Semih Keskin’in ne cevap vereceğini ise anlaşılan bekleyip göreceğiz.

Müftü Semih Keskin’den Diyanet Vakıf-Sen’e sert cevap

Diyanet Vakıf Sen İl Yönetimi Üyesi Recep Kumrulu’nun Torbalı ilçe müftüsü Semih Keskin hakkında yaptığı açıklamalara Keskin’den sert cevap geldi.

Recep Kumrulu Yaptığı basın açıklamasında Müftü Keskinin Diyanet Kitapları ve bir kaç konuda usulsüzlük yaptığı ve bazı Personele yönelik gayz içerisinde olduğunu iddia etmişti. Basına yansıyan bu açıklamalardan sonra İlçe Müftüsü Semih Keskin sert bir dille cevaplayarak anlatılanların %98’i yalandan ibaret olduğunu geldikten sonra kurulan dolandırıcılık çarkını bozduğum için bu ithamlarla karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bedir Haber Müftü Keskin’e ulaştı

İşte Müftü Semih Keskin’in açıklamaları ” Daha öncede bu haber yapıldı, bu Recep Kumrulu denen adam burada Hac işi ile uğraşıyor, benim ilk geldiğim sıralarda dolandırıcılık yaptığı gerekçesi ile BİMER’den şikayet geldi, biz soruşturmasını yapmak üzere İle gönderdik. İl merkezi müfettiş istedi soruşturma için Müfettiş marifeti ile bu adam Burdur’a gönderildi. Bu meselenin benimle hiç alakası yok fakat biz bu dosyaları takip ettikçe bu adam yaklaşık 1.5 yıldır, Biz geçen yıl temmuz ayında Burdur’a gönderdik ancak kendisi o zamandan beri hiç görev yapmadı Raporla ve çeşitli bahanelerle görev yapmadı. Kendi yolsuzluklarını kapatmak için üzerimize gelmeye başladı bizde eyvallah etmedik.

Daha önceden rahatlıkla burada at koşturuyordu sendikacı ayağıyla biz buna dur deyince, bunlar kendilerince açık aramaya başladılar. Deri topladık onu dillerine doladılar, Diyanetin Kitap okutma kampanyası vardı onlarda kitap okutuyoruz diye söylerlerdi bizde bunlara yardımcı olmak için çabalardık. Ben ne parası ile ilgilenirim nede geliri gideri ile ilgilenirim ne parasını görürüm nede bilirim, bu işe komisyon bakıyor ve o ilgileniyor.

Ancak bazı din görevlisi arkadaş aldığı kitap ve dergi parasını ödemediğinden sürüncemede kaldığı için bizde maaşlarından kestirelim dedik buda bizim hatamız oldu ancak Usul hatası. İşte bunu diline dolayarak işte kitap parasını imamların maaşlarından kesiyor, Ben kestiysem diyanetin kitaplarının ücretini kaldı ki aldıkları kitapların ücretleri kesmişim ben işimi yapmışım.

Bakın arkadaşların aldığı kitapların yazarlarını buraya getirip söyleşi ayarlıyordum bunu daha önce kimse yapmamıştı Türkiye’nin hiç bir yerinde böyle bir çalışma ile karşılaşılmamıştır. Böyle yüz yüze bulumazsınız.

Fakat o adam bunu bizim aleyhimmize kullanmaya kalktı aleyhimize suç duyurusunda bulundu müfettiş geldi ve yaptığımız çalışmalarda usul hatası olduğunu tespit etti, Bu tarz hatalar her yerde var Valilikte illerde her yerde var suç söz konusu değil. Ama bu adam aleyhimize konuşmaya başladı ve daha önce çıkan haberleri yeniden yerel basınla paylaştı altına da Torbalı 1. Asliye Ceza Mahkemesinde yargılanan müftünün suçu ağır kusur bulunduğu için davanın İzmir 12. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmesine devam edildiğini ve bir sonraki duruşmanın ise 06.09.2016 günü olacağını yazarak suçun çok büyük olduğunu ithamlarla anlatmaya çalışıyor ondan da bir şey çıkmaz çünkü usul hataları bir üst mahkemeye gidebiliyor..

Bu adam Umrede idi oradan geldi şimdi bize çamur atmaya çalışıyor Daha önce haberlerin aynısı yine Bedirhaber’de çıktı incelerseniz tamamı aynı sadece altına o dediğim hususu işte ağır cezada yargılanacak eklemiştir doğru ben bundan kaçtığım yok burda ki adiliye ceza mahkemesi işi üstünden atmak için usul hatası görüşü ile dosyayı ağır cezaya göndermiş dosya bu, dolayısı ile bundan bir şey çıkacağı kanaatinde değilim ama haberdeki anlatılanların %98’i yalan. Ben 35 yıllık müftüyüm bunun kadar yalanın hertürlüsünü söyleyen adama rastlamadım.

Bakın bahsi geçen iddialar soruşturma dosyasına bile girmedi çünkü müftülük yararına yapılan çalışmalar özellikle paralar ve deri meselesi. Soruşturmaya giren konu kitap ücretlerinin kesilmesi ve yaptığımız çalışmalarda usul hatası nedeniyle olanlar yani yaptığımız bazı harcamaları deri parasından ödedik ancak usulde hata ettik. Bundan dolayı sanki biz bundan nemalanmışız gibi veriliyor.

Ayrıca soruşturma sonrası söz konusu personel trafikte alkol kullandığı için açığa alınıp görevden alınmıştı ayrıca açıklamalarında bahsettikleri emekli imamlarla tek tek konuşabilirsiniz hangisi benim yüzümden intihara kalkışıpta emekliliğini istemiş hangisi benim yüzümden görevini bırakmış hepsi ile tek tek konuşabilirsiniz. Alkol kullanan söz konusu personelin raporları müfettişlerin elinde ve onlarla gitti istenmesi halinde müfettişlerden alınabilir. Burada dosya kalmaz teftiş kurulunda hepsi.. Yapılan bu haberler tamamen iftira ve ithamlardan ibaret..

Diyanet Vakıf Sen İl Yönetimi Üyesi Recep Kumrulu’nun yaptığı basın açıklamasında ismi geçen emekli imam Halil Alışık ve Bekir Yıldıza Bedir haber ulaştı.

Kendisi ile görüştüğümüz Halil Alışık Benim ismim açıklamalarda geçiyor ancak tamamen yalan çünkü Ben vakti geldiği için emekli oldum zaten çocukları okuttum ve kendi isteğimle emekli oldum. Müftü bey benim ayırılmamı istemezdi hatta bir kaç kez kalmam için ısrar etti ama ben zamanı geldiği için artık emekli olmak istediğimi söyledim ve ayrıldım. Öyle konuşulduğu gibi müftü beyle aramızda herhangi bir sorun yok tam aksine aramız çok iyiydi dedi.

Öte yandan Kendisine ulaştığımız Bekir Yıldız bu konu ile ilgili yüz yüze görüşmek istediğini ancak şuan bunun mümkün olmadığını ayrıca haberin bir kof olduğunu söyledi.

Kaynak: torbalıhaberleri.com – http://bedirhaber.com/

SİZİN YORUMLARINIZ

Reklam

Namaz Vakitleri

Videoerk

videoerk

GAZETE SAYFALARI

Gazete Manşetleri

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Mekke Medine Kudüs Canlı Yayın

Twitter

Puan Tablosu

Takımlar
O
P
 • 1
  Galatasaray
  11
  26
 • 2
  Medipol Başakşehir
  11
  23
 • 3
  Beşiktaş
  11
  21
 • 4
  Kayserispor
  11
  19
 • 5
  Demir Grup Sivasspor
  11
  19
 • 6
  Bursaspor
  11
  17
 • 7
  Fenerbahçe
  11
  17
 • 8
  Göztepe
  11
  17
 • 9
  Teleset Mob. Akhisarspor
  11
  17
 • 10
  Aytemiz Alanyaspor
  11
  14
 • 11
  Evkur Yeni Malatyaspor
  11
  14
 • 12
  Trabzonspor
  11
  13
 • 13
  Kasımpaşa
  11
  12
 • 14
  Antalyaspor
  11
  12
 • 15
  Atiker Konyaspor
  11
  10
 • 16
  Kardemir Karabükspor
  11
  8
 • 17
  Osmanlıspor FK
  11
  8
 • 18
  Gençlerbirliği
  11
  8

Facebookta Mahihaber

2017 Dini Günler

2017 Dini Günler

tesbihatlar

tesbihatlar